Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Χριστόφορος Αργυρόπουλος


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (1)

Συγγραφέας

Α. Κοτζάμπαση/Ν. Κουμουτζής/Γ. Λέκκας/Δ. Παπαδοπούλου-Κλαμαρή/Π. Ραβδάς/Γ. Σεργίδης/Θ. Τροκάνας/Χ. Αργυρόπουλος/Κ. Φουντεδάκη/Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Το οικογενειακό δίκαιο στον 21ο αιώνα, 2012

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (5)

Χ. Αργυρόπουλος, Η αρχή του νόμιμου δικαστή και η σύνθεση του δικαστηρίου, σε: Τμ. Πολιτικής Επιστήμης- Δημόσιας Διοίκησης ΕΚΠΑ/Νομική Σχολή ΑΠΘ, Σύνταγμα, Δημοκρατία και Πολιτειακοί Θεσμοί, τόμ. 1, 2011
Χ. Αργυρόπουλος, Από τη «σιγουρότητα» στην ασφάλεια ή από τη νομιμότητα στη σκοπιμότητα, σε: Συλλογικό Έργο, Τιμητικός τόμος για τον Ιωάννη Μανωλεδάκη, τόμ. 1, 2005
Χ. Αργυρόπουλος, Ο δικαστικός έλεγχος των διοικητικών ποινών, σε: Συμβούλιο της Επικρατείας, Τόμος Τιμητικός του Συμβουλίου της Επικρατείας, 2004
Χ. Αργυρόπουλος, Ο Αναιρετικό Έλεγχος του Αποδεικτικού Συλλογισμού, σε: ΠραξΛογΠΔ 2/2004
Χ. Αργυρόπουλος, Η ισότητα κατά την εφαρμογή του νόμου (Με αφορμή την απόφαση ΑΠ 1526/2001), σε: ΠραξΛογΠΔ 1/2002