Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Χριστίνα Δεληγιάννη-Δημητράκου


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (21)

Συγγραφέας

Χ. Δεληγιάννη-Δημητράκου, Συγκριτικό δίκαιο και νομικός πλουραλισμός, 2008

Εισαγωγή

Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης και Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ένωσης, 2023

Πρόλογος

Δ. Κιλτίδου, Οι διεθνείς, υπερεθνικές και διεθνικές ρυθμίσεις του χρόνου ναυτικής εργασίας και οι επιπτώσεις του στη ναυτική ασφάλεια, 2021

Επιστημονική επιμέλεια

Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης και Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ένωσης, 2023
Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Digitalisation at Work: Challenges and Prospects, 2023

Διεύθυνση Σειράς

Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Δίκαιο, 2019
Δ. Γούλας, Οι διακρίσεις λόγω θρησκευτικών συμβόλων στον χώρο εργασίας, 2019
Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Τηλεοπτικές αδειοδοτήσεις, 2019
Χ. Χατζηκωνσταντίνου, Power exchanges and the greek wholesale electricity market, 2019
Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Ελευθερία των συμβάσεων και απαγόρευση των διακρίσεων, 2019
Α.-Κ. Δημοπούλου, The execution of Judgments of the European Court of Human Rights, 2019
Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, 2019
Χ. Χατζηκωνσταντίνου, Σύμβαση Άαρχους – 20 χρόνια μετά, 2019
Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Διαχείριση αποβλήτων - Επίκαιρα νομικά ζητήματα, 2019
Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Δικαστική συνεργασία σε διασυνοριακές υποθέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 2019
Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Θρησκευτική Ελευθερία - Επίκαιρα Νομικά Ζητήματα, 2019
Δ. Γούλας, Η απαγόρευση διακρίσεων κατά τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας, 2019
Α.-Κ. Δημοπούλου, Τα κοινωνικά δικαιώματα την περίοδο της οικονομικής κρίσης στον Ευρωπαϊκό νομικό χώρο, 2019
Β. Τζώρτζη, The limits of mutual trust in the area of freedom, security and justice, 2019
Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, The European Public Prosecutor's Office (EPPO) as the "keystone" of the EU Criminal Justice System, 2018
Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 2018

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (18)

Χ. Δεληγιάννη-Δημητράκου, Το δικαίωμα συλλογικής διαπραγμάτευσης, σε: Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης και Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ένωσης, 2023
Χ. Δεληγιάννη-Δημητράκου, Το δικαίωμα συλλογικής διαπραγμάτευσης, σε: ΕΕΕυρΔ 1/2023
Χ. Δεληγιάννη-Δημητράκου, Ισότητα και διάκριση: δύο διαφορετικές έννοιες ή δύο όψεις του ίδιου νομίσματος;, σε: ΕΕΕυρΔ 4/2021
Χ. Δεληγιάννη-Δημητράκου, Justice sociale et juge face aux contentieux sociaux en temps de crise: Le point de vue du droit hellénique, σε: Συλλογικό Έργο, Το αλλοδαπό στοιχείο στις εθνικές έννομες τάξεις, 2020
Χ. Δεληγιάννη-Δημητράκου, Συγκριτικό δίκαιο και διάλογος νομολογιών κατά την εκδίκαση υποθέσεων που αφορούν παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων, σε: ΔτΑ 72/2017
Χ. Δεληγιάννη-Δημητράκου, La déconstruction du droit du travail, la multiplicité des sources de la discipline et le rôle du droit comparé, σε: Συλλογικό Έργο, Évolutions en matière du droit privé, 2017
Χ. Δεληγιάννη-Δημητράκου, Droit comparé et dialogue des jurisprudences dans les affaires portant sur la violation de droits fondamentaux, σε: AIDH 9/2017
Χ. Δεληγιάννη-Δημητράκου, La déconstruction du droit du travail, la multiplicité des sources de la discipline et le rôle du droit comparé, σε: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τιμητικός Τόμος για την Καθηγήτρια Έφη Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, 2016
Χ. Δεληγιάννη-Δημητράκου, Ουσιαστική ισότητα και ανθρώπινη αξιοπρέπεια, σε: ΕφημΔΔ 5/2014
Χ. Δεληγιάννη-Δημητράκου/Χ. Ακριβοπούλου, The influence of human rights and basic rights on Greek private law, σε: RHDI 1/2014
Χ. Δεληγιάννη-Δημητράκου, Les transformations du droit du trαvail et la crise : les réponses du droit grec, σε: RHDI 2/2014
Χ. Δεληγιάννη-Δημητράκου, Ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης και τα ελληνικά μέτρα λιτότητας: Σκέψεις με αφορμή τις αποφάσεις αριθ. 65 και 66/2012 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων, σε: Αρμ 1/2014
Χ. Δεληγιάννη-Δημητράκου, Laudatio prononcée à l’occasion de la remise à M. Antoine Lyon-Caen, Professeur de la Faculté de droit de l’Université Paris X, Nanterre La Défense, du titre de Docteur honoris causa de la Faculté de Droit de l’Université Aristote de..., σε: RHDI 1/2013
Χ. Δεληγιάννη-Δημητράκου, The Greek Civil Code, σε: RHDI 2/2012
Χ. Δεληγιάννη-Δημητράκου/Χ. Ακριβοπούλου, Medical confidentiality and interfamily conflicts regarding the medical care of adolescents: Legal framework and comparative law observations, σε: RHDI 2/2011
Χ. Δεληγιάννη-Δημητράκου, ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ, σε: ΕΔΕΚΑ, Οικονομικές ελευθερίες, κοινωνικά δικαιώματα και η απαγόρευση των διακρίσεων στο δίκαιο της ΕΕ, 2010
Χ. Δεληγιάννη-Δημητράκου/Χ. Ακριβοπούλου/Ι. Ναζίρης, The role of practice in Greek legal education, σε: RHDI 1/2010
Χ. Δεληγιάννη-Δημητράκου, Η έννοια της αμιγώς οικονομικής ζημίας στον ευρωπαϊκό νομικό χώρο: Μια δικαιοσυγκριτική προσέγγιση, σε: Συλλογικό Έργο, Τιμητικός τόμος για τον Ιωάννη Μανωλεδάκη, τόμ. 3, 2007