Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Χάρης Παπαχαραλάμπους


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (5)

Συγγραφέας

Χ. Παπαχαραλάμπους, The Aims of Punishment, 2020
Χ. Παπαχαραλάμπους, Η ποινική προστασία της εξωτερικής ασφάλειας του Κράτους, 2016

Επιστημονική επιμέλεια

Χ. Παπαχαραλάμπους, The Aims of Punishment, 2020
Χ. Παπαχαραλάμπους, Paternalism and Criminal Law, 2018
Χ. Παπαχαραλάμπους, Αποδεικτικές απαγορεύσεις στην Ποινική Δίκη, 2015

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (9)

Χ. Παπαχαραλάμπους, Anarchismus, Recht und souveräne Gewalt Schlaglichter auf Agamben, Benjamin und Levinas, σε: ΔτΑ 87/2021
Χ. Παπαχαραλάμπους/K. Paskeviciene, European Investigation Order Analysis. The principle of mutual recognition, necessity and the principle of proportionality, σε: ΔτΑ 90/2021
Χ. Παπαχαραλάμπους, Penal Populism and the Aims of Punishment. The Emergence of Policed Democracy, σε: Χ. Παπαχαραλάμπους, The Aims of Punishment, 2020
Χ. Παπαχαραλάμπους, Paternalism and Criminal Law Discourse. Has Paternalism a Value for the Criminal Law System?, σε: Χ. Παπαχαραλάμπους, Paternalism and Criminal Law, 2018
Χ. Παπαχαραλάμπους, Απαγόρευση συλλογικών φορέων ρατσιστικού λόγου; Μια επανεκτίμηση, σε: ΕφημΔΔ 5/2017
Χ. Παπαχαραλάμπους, Κεφάλαιο 9 - Η επίθεση στην εφημερίδα Charlie Hebdo και οι δικαιοπολιτικές παράμετροι της ποινικής αντιμετώπισης της αντιθρησκευτικής καταφρονητικής έκφρασης, σε: ΙΜΔΑ, Ελευθερία έκφρασης δημοσιογράφων και σκιτσογράφων, 2016
Χ. Παπαχαραλάμπους, ‘Entrapment’: η κοινοδικαιική και η κυπριακή νομική στάση, σε: Χ. Παπαχαραλάμπους, Αποδεικτικές απαγορεύσεις στην Ποινική Δίκη, 2015
Χ. Παπαχαραλάμπους, Ο περί «τρομοκρατίας» λόγος και ο συναφής ηθικός πανικός. Η «δυτική δημοκρατία» σε αποσύνθεση, σε: Συνήγορος του Πολίτη, Ηθικοί Πανικοί, Εξουσία και Δικαιώματα, 2015
Χ. Παπαχαραλάμπους, Η παρανόμως ληφθείσα μαρτυρία στο κυπριακό νομικό σύστημα, σε: Χ. Παπαχαραλάμπους, Αποδεικτικές απαγορεύσεις στην Ποινική Δίκη, 2015