Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Χάρης Παπαχαραλάμπους


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (6)

Συγγραφέας

Χ. Παπαχαραλάμπους, The Aims of Punishment, 2020
Χ. Παπαχαραλάμπους, Η ποινική προστασία της εξωτερικής ασφάλειας του Κράτους, 2016
Χ. Παπαχαραλάμπους/Α. Διονυσοπούλου/Σ. Παύλου/Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου/Χ. Κληρίδης, Αποδεικτικές απαγορεύσεις στην Ποινική Δίκη, 2015

Επιστημονική επιμέλεια

Χ. Παπαχαραλάμπους, The Aims of Punishment, 2020
Συλλογικό Έργο, Paternalism and Criminal Law, 2018
Χ. Παπαχαραλάμπους/Α. Διονυσοπούλου/Σ. Παύλου/Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου/Χ. Κληρίδης, Αποδεικτικές απαγορεύσεις στην Ποινική Δίκη, 2015

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (9)

Χ. Παπαχαραλάμπους, Anarchismus, Recht und souveräne Gewalt Schlaglichter auf Agamben, Benjamin und Levinas, σε: ΔτΑ 87/2021
Χ. Παπαχαραλάμπους/K. Paskeviciene, European Investigation Order Analysis. The principle of mutual recognition, necessity and the principle of proportionality, σε: ΔτΑ 90/2021
Χ. Παπαχαραλάμπους, Penal Populism and the Aims of Punishment. The Emergence of Policed Democracy, σε: Χ. Παπαχαραλάμπους, The Aims of Punishment, 2020
Χ. Παπαχαραλάμπους, Paternalism and Criminal Law Discourse. Has Paternalism a Value for the Criminal Law System?, σε: Συλλογικό Έργο, Paternalism and Criminal Law, 2018
Χ. Παπαχαραλάμπους, Απαγόρευση συλλογικών φορέων ρατσιστικού λόγου; Μια επανεκτίμηση, σε: ΕφημΔΔ 5/2017
Χ. Παπαχαραλάμπους, Κεφάλαιο 9 - Η επίθεση στην εφημερίδα Charlie Hebdo και οι δικαιοπολιτικές παράμετροι της ποινικής αντιμετώπισης της αντιθρησκευτικής καταφρονητικής έκφρασης, σε: ΙΜΔΑ, Ελευθερία έκφρασης δημοσιογράφων και σκιτσογράφων, 2016
Χ. Παπαχαραλάμπους, ‘Entrapment’: η κοινοδικαιική και η κυπριακή νομική στάση, σε: Χ. Παπαχαραλάμπους/Α. Διονυσοπούλου/Σ. Παύλου/Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου/Χ. Κληρίδης, Αποδεικτικές απαγορεύσεις στην Ποινική Δίκη, 2015
Χ. Παπαχαραλάμπους, Ο περί «τρομοκρατίας» λόγος και ο συναφής ηθικός πανικός. Η «δυτική δημοκρατία» σε αποσύνθεση, σε: Συνήγορος του Πολίτη, Ηθικοί Πανικοί, Εξουσία και Δικαιώματα, 2015
Χ. Παπαχαραλάμπους, Η παρανόμως ληφθείσα μαρτυρία στο κυπριακό νομικό σύστημα, σε: Χ. Παπαχαραλάμπους/Α. Διονυσοπούλου/Σ. Παύλου/Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου/Χ. Κληρίδης, Αποδεικτικές απαγορεύσεις στην Ποινική Δίκη, 2015