Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Χαράλαμπος Θ. Σεβαστίδης


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (6)

Συγγραφέας

Χ. Σεβαστίδης, Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, τόμ. 1, 2η έκδ., 2023
Χ. Σεβαστίδης, Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, τόμ. 4, 2021
Χ. Σεβαστίδης, Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, τόμ. 3, 2015
Χ. Σεβαστίδης, Κώδικας Ποινικής Δικονομίας - Ερμηνεία κατ' άρθρο - Ενημέρωση Τόμων Ι και II, 2015
Χ. Σεβαστίδης, Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, τόμ. 2, 2012
Χ. Σεβαστίδης, Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, τόμ. 1, 2011

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (4)

Χ. Σεβαστίδης, Προϋποθέσεις δίωξης, ποινική διαδικασία και παραγραφή επί φορολογικών αδικημάτων - Σχέση ποινικής και διοικητικής δίκης (σκέψεις με αφορμή τις πρόσφατες αλλαγές του ν. 4745/2020), σε: ΕλλΔνη 6/2020
Χ. Σεβαστίδης, Δέσμευση πολιτικού δικαστηρίου από αθωωτική ποινική απόφαση: εφαρμογή του τεκμηρίου αθωότητας ή υπέρβαση του γράμματος και του σκοπού του άρθρου 6 § 2 ΕΣΔΑ;, σε: ΕλλΔνη 3/2019
Χ. Σεβαστίδης, Γραμμάτιο καταβολής εισφορών δικηγόρων: η παράλειψη κατάθεσής του δεν συνεπάγεται το απαράδεκτο της διαδικαστικής πράξης, σε: ΕΠολΔ 1/2016
Χ. Σεβαστίδης, Η απόδειξη της απαίτησης του πιστωτή με έγγραφο βέβαιης χρονολογίας ως προϋπόθεση κήρυξης της πτώχευσης, σε: ΕπισκΕΔ 1/2005