Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Χαράλαμπος Παπαδάκης


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (5)

Συγγραφέας

Χ. Παπαδάκης, Αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα, 2η έκδ., 2017
Χ. Παπαδάκης, Εγχειρίδιο Εμπορικών Μισθώσεων, 2η έκδ., 2016
Χ. Παπαδάκης, Διαταγή Απόδοσης Μισθίου, 2013
Χ. Παπαδάκης, Διαταγή πληρωμής, 2η έκδ., 2012
Χ. Παπαδάκης, Αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα, 2010

Σχόλια σε αποφάσεις (21)

ΑΠ 850/2014 Δ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 1/2015, σχόλιο: Χ. Παπαδάκης
ΜΠρΘεσ 4196/2013, σε: ΕλλΔνη 6/2013, σχόλιο: Χ. Παπαδάκης
ΜΠρΠειρ 790/2013, σε: ΕλλΔνη 5/2013, σχόλιο: Χ. Παπαδάκης, Ι. Κατράς
ΑΠ 1831/2012 Α2 Τμ., σε: ΕλλΔνη 1/2014, σχόλιο: Σ.-Σ. Πανταζόπουλος, Χ. Παπαδάκης
ΑΠ 1235/2012 Α1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 1/2014, σχόλιο: Χ. Παπαδάκης
ΕφΠειρ 668/2012, σε: ΕλλΔνη 4/2013, σχόλιο: Σ.-Σ. Πανταζόπουλος, Χ. Παπαδάκης
ΑΠ 346/1999 Δ' Τμ., σε: ΕλλΔνη 4/1999, σχόλιο: Χ. Παπαδάκης
ΜΠρΑθ 343/1989, σε: ΕλλΔνη 1/1990, σχόλιο: Χ. Παπαδάκης
ΕφΑθ 1230/1989, σε: ΕλλΔνη 2/1990, σχόλιο: Χ. Παπαδάκης
ΕφΑθ 3655/1989, σε: ΕλλΔνη 2/1990, σχόλιο: Χ. Παπαδάκης, Ι. Κατράς
ΜΠρΑθ 5632/1989, σε: ΕλλΔνη 2/1990, σχόλιο: Χ. Παπαδάκης
ΕφΑθ 7460/1989, σε: ΕλλΔνη 4/1990, σχόλιο: Χ. Παπαδάκης
ΕφΑθ 2185/1989, σε: ΕλλΔνη 4/1990, σχόλιο: Χ. Παπαδάκης
ΑΠ 1498/1988 Δ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 1/1990, σχόλιο: Χ. Παπαδάκης
ΕφΑθ 5299/1988, σε: ΕλλΔνη 1/1990, σχόλιο: Χ. Παπαδάκης
ΜΠρΑθ 18827/1988, σε: ΕλλΔνη 1/1990, σχόλιο: Χ. Παπαδάκης
ΕφΑθ 4420/1988, σε: ΕλλΔνη 3/1990, σχόλιο: Χ. Παπαδάκης
ΑΠ 908/1988 Α΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 6/1990, σχόλιο: Χ. Παπαδάκης
ΑΠ 1733/1988 Δ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 1/1990, σχόλιο: Χ. Παπαδάκης
ΠΠρΑθ 6268/1988, σε: ΕλλΔνη 7/1990, σχόλιο: Χ. Παπαδάκης
ΑΠ 874/1982 Δ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 7/1990, σχόλιο: Χ. Παπαδάκης