Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Αθηνά Μωραΐτη


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (1)

Συγγραφέας

Α. Μωραΐτη, Οι νομοθετικές, διοικητικές και δικαιοδοτικές αρμοδιότητες της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας στην Ελλάδα και στην Γαλλία, 2017

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (3)

Α. Μωραΐτη, Ο Οργανισµός για τη Συνεργασία των Ρυθµιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η Αµερικανική Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (FERC), σε: Ενέργεια&Δίκαιο 32/2020
Α. Μωραΐτη/Χ. Σταμέλος, Το δίκαιο της ενέργειας σε διεθνές, κοινοτικό και εθνικό επίπεδο και ο ρόλος των διεθνών οργανισμών, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των εθνικών αρχών, σε: Ενέργεια&Δίκαιο 10/2008
Α. Μωραΐτη, H επίλυση των διαφορών από τη ρυθμιστική αρχή ενέργειας της Γαλλίας (CRE), σε: Ενέργεια&Δίκαιο 8/2007