Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Αθηνά Κοτζάμπαση


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (6)

Συγγραφέας

Α. Κοτζάμπαση, Εγχειρίδιο Οικογενειακού Δικαίου, 3η έκδ., 2023
Α. Κοτζάμπαση, Εγχειρίδιο Οικογενειακού Δικαίου, 2η έκδ., 2022
Α. Κοτζάμπαση/Ν. Κουμουτζής/Γ. Λέκκας/Δ. Παπαδοπούλου-Κλαμαρή/Π. Ραβδάς/Γ. Σεργίδης/Θ. Τροκάνας/Χ. Αργυρόπουλος/Κ. Φουντεδάκη/Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Το οικογενειακό δίκαιο στον 21ο αιώνα, 2012
Α. Κοτζάμπαση, Κληρονομική διαδοχή μεταξύ συζύγων, 2007

Πρόλογος

Θ. Τροκάνας, Η πλάνη στη βούληση κατά τον Αστικό Κώδικα, 2022

Επιστημονική επιμέλεια

Εταιρία Νομικών Βορείου Ελλάδος, Σύμφωνο συμβίωσης και μεταρρυθμίσεις στο οικογενειακό δίκαιο (Ν. 3719/2008), 2009

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (27)

Α. Κοτζάμπαση, Ερμηνευτικά ζητήματα του ν. 5089/2024 για την ισότητα στον πολιτικό γάμο, σε: ΕλλΔνη 2/2024
Α. Κοτζάμπαση, Μια πρώτη αποτίμηση του ν. 4800/2021 για την επιμέλεια και την επικοινωνία των παιδιών μετά το διαζύγιο -με ειδικότερη αναφορά κυρίως στο συναινετικό διαζύγιο και στην κακή άσκηση της γονικής μέριμνας-, σε: Αρμ 1/2022
Α. Κοτζάμπαση, Η παρένθετη κυοφορία ως υποβοήθηση στην αναπαραγωγή: Βιοηθικά διλήμματα και ερμηνευτικά ζητήματα, σε: Συλλογικό Έργο, Τιμητικός Τόμος για την Καθηγήτρια Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου, τόμ. 1, 2022
Α. Κοτζάμπαση, Η παρένθετη κυοφορία ως υποβοήθηση στην αναπαραγωγή: Βιοηθικά διλήμματα και ερμηνευτικά ζητήματα, σε: ΕλλΔνη 4/2021
Α. Κοτζάμπαση, H θρησκευτική ελευθερία στις οικογενειακές έννομες σχέσεις, σε: Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Θρησκευτική Ελευθερία - Επίκαιρα Νομικά Ζητήματα, 2019
Α. Κοτζάμπαση, Άμισθη παροχή προσωπικής εργασίας ενός συζύγου στο επάγγελμα του άλλου… και στο σπίτι στο πλαίσιο του γάμου -Οριακά θέματα οικογενειακού και ασφαλιστικού δικαίου-, σε: ΕΔΕΚΑ/Ένωση Αστικολόγων, Το Εργατικό και το Αστικό Δίκαιο σε ανοικτό διάλογο, 2019
Α. Κοτζάμπαση, Το φύλο ως στοιχείο της ταυτότητας του προσώπου και το πρόβλημα των διεμφυλικών προσώπων, σε: Διεθνής Επιτροπή Προσωπικής Καταστάσεως - Ελληνικό Τμήμα, Το πρόσωπο και η οικογένεια στο δίκαιο και την κοινωνία, 2017
Α. Κοτζάμπαση, Η φροντίδα των γονέων για την υγεία του τέκνου και ο εμβολιασμός κατά την παιδική ηλικία, σε: Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Εμβολιασμοί και προστασία της δημόσιας υγείας: ιατρική, νομική και κοινωνική διάσταση, 2017
Α. Κοτζάμπαση, Οι προϋποθέσεις της έγκυρης σύναψης του συμφώνου συμβίωσης. Η λύση του και οι έννομες συνέπειές της, σε: ΕλλΔνη 3/2016
Α. Κοτζάμπαση, Οι θρησκευτικοί γάμοι μουσουλμάνων της Θράκης που τελούνται από νόμιμους και μη νόμιμους Ιμάμηδες, η δικαστική αρμοδιότητα του Μουφτή και η εφαρμογή της σαρία, σε: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τιμητικός Τόμος για την Καθηγήτρια Έφη Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, 2016
Α. Κοτζάμπαση, Η ισότητα των συζύγων και η ιδιωτική αυτονομία στο δίκαιο του γάμου, σε: Ένωση Αστικολόγων, Τριάντα χρόνια εφαρμογής του ν. 1329/1983 για τη μεταρρύθμιση του οικογενειακού δικαίου, 2016
Α. Κοτζάμπαση, Δεσμοί αγάπης ή δεσμοί αίματος;–Παιδιά στο μεταίχμιο της κοινωνικής και της φυσικής συγγένειας–, σε: Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή στην Ευρώπη: Κοινωνικά, ηθικά και νομικά ζητήματα, 2015
Α. Κοτζάμπαση, Τα τεκμήρια πατρότητας και οι ιατρικές εξετάσεις του DNA στο δίκαιο της συγγένειας, σε: Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Ανάλυση DNA και δικαστηριακή πράξη, 2014
Α. Κοτζάμπαση, Το έγκυο σώμα: Νομικά και ηθικά ζητήματα στη σχέση κυοφόρου και κυοφορουμένου στο πλαίσιο του αστικού δικαίου, σε: Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή, 2013
Α. Κοτζάμπαση, ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΑΠΟ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΦΕΡΕΓΓΥΑ, σε: Α. Βαλτούδης, Σύγχρονα ζητήματα ενοχικού Δικαίου στην εθνική και την ευρωπαϊκή τους διάσταση, 2012
Α. Κοτζάμπαση, Η ενδοοικογενειακή βία: Πτυχές του Αστικού Δικαίου πριν και μετά το ν. 3500/2006, σε: Α. Κοτζάμπαση/Ν. Κουμουτζής/Γ. Λέκκας/Δ. Παπαδοπούλου-Κλαμαρή/Π. Ραβδάς/Γ. Σεργίδης/Θ. Τροκάνας/Χ. Αργυρόπουλος/Κ. Φουντεδάκη/Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Το οικογενειακό δίκαιο στον 21ο αιώνα, 2012
Α. Κοτζάμπαση, Iδιόγραφη διαθήκη με ελλιπή χρονολογία.- Διάταξη διαθήκης που επιβάλλει τη ρευστοποίηση (εκποίηση) όλης της ακίνητης περιουσίας που περιέρχεται στα ανήλικα τέκνα.- H εκποίηση της περιουσίας των ανήλικων τέκνων γίνεται με τις προϋποθέσεις των..., σε: Αρμ 7/2010
Α. Κοτζάμπαση, Σύμφωνο συμβίωσης: Η λύση του και οι έννομες συνέπειές της, σε: Εταιρία Νομικών Βορείου Ελλάδος, Σύμφωνο συμβίωσης και μεταρρυθμίσεις στο οικογενειακό δίκαιο (Ν. 3719/2008), 2009
Α. Κοτζάμπαση, H λύση του συμφώνου συμβίωσης και οι συνέπειές της με βάση το ν. 3719/2008, σε: Αρμ 10/2009
Α. Κοτζάμπαση, Η άρνηση του γιατρού να επιτελέσει το έργο του για λόγους συνείδησης με βάση το άρθρο 2 § 5 και 31 του ν. 3418/2005 για τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας, σε: Αρμ 3/2008
Α. Κοτζάμπαση, Η ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΨΥΧΙΚΗΣ ΟΔΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΟ ΚΥΟΦΟΡΟΥΜΕΝΟ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΚΑΙ ΩΣ «ΘΥΜΑ», σε: Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Ο άνθρωπος που υποφέρει: Ο πόνος στην ιατρική, το δίκαιο και τη λογοτεχνία, 2007
Α. Κοτζάμπαση, Der Schutz der Persönlichkeit der Ehegatten und der Eltern gegenüber Dritten im griechischen Zivilrecht. Vortrag in der 5ten schweizerisch-griechische Seminarveranstaltung in Zürich mit Generalthema «Persönlichkeitsschutz im nationalen und..., σε: Συλλογικό Έργο, Τιμητικός τόμος για τον Ιωάννη Μανωλεδάκη, τόμ. 3, 2007
Α. Κοτζάμπαση, Η τύχη των δωρεών μεταξύ συζύγων σε περίπτωση διαζυγίου ή θανάτου, σε: Αρμ 12/2007
Α. Κοτζάμπαση, Η ενδοοικογενειακή βία ως κοινωνικό φαινόμενο και η παρεχόμενη έννομη προστασία στο αστικό δίκαιο (Παρατηρήσεις στο σχέδιο νόμου για την ενδοοικογενειακή βία), σε: Αρμ 10/2006
Α. Κοτζάμπαση, Υιοθεσία φυσικού τέκνου του συζύγου και διαζύγιο – Ζητήματα σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας μετά το διαζύγιο, σε: Εταιρία Νομικών Βορείου Ελλάδος, Δέκα χρόνια εφαρμογής του νέου δικαίου της υιοθεσίας (Ν. 2447/1996), 2006
Α. Κοτζάμπαση, Tο πεδίο εφαρμογής του ιερού μουσουλμανικού νόμου στις οικογενειακές έννομες σχέσεις των Ελλήνων μουσουλμάνων, σε: ΕλλΔνη 1/2003
Α. Κοτζάμπαση, Η αξίωση αδικαιολόγητου πλουτισμού στις περιπτώσεις όπου αυτός «επιβάλλεται» χωρίς τη θέληση του λήπτη, σε: ΕλλΔνη 3/1993

Σχόλια σε αποφάσεις (3)

ΕφΠατρ 224/2007, σε: ΕπισκΕΔ 3/2007, σχόλιο: Α. Κοτζάμπαση
ΜΠρΞανθ 1623/2003 (ααφ. μέτρα), σε: Αρμ 3/2004, σχόλιο: Α. Κοτζάμπαση
Εφετείο Στουτγκάρδης - Απόφαση της 7.2.1989, 17ο Τμήμα (Τμήμα Οικογενειακού δικαίου), σε: ΕλλΔνη 6/1990, σχόλιο: Α. Κοτζάμπαση