Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Αθανάσιος Τσιρωνάς


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (3)

Συγγραφέας

Α. Τσιρωνάς, Οι συγκρούσεις λειτουργιών και δικαιοδοσιών και η επίλυσή τους από το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, 2015
Α. Τσιρωνάς, Οι αξιώσεις αδικαιολόγητου πλουτισμού από την εκτέλεση διοικητικών συμβάσεων, 2007
Α. Τσιρωνάς, Αποκρατικοποιήσεις, 2006

Συμβολές σε συλλογικά έργα (2)

Φ. Σπυρόπουλος/Ξ. Κοντιάδης/Χ. Ανθόπουλος/Γ. Γεραπετρίτης, Σύνταγμα, 2017
Συμβολές (2) +

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (9)

Α. Τσιρωνάς, Συμπληρωματικές συμβάσεις – Τροποποίηση δημοσίων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους κατά τον ν. 4412/2016, σε: Ένωση Διοικητικών Δικαστών/Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), Δημόσιες συμβάσεις - Κρίσιμα θέματα και νεότερες εξελίξεις, 2021
Α. Τσιρωνάς, Η νομική φύση του «Υπερταμείου» (της «Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ») και η δέσμευσή του από την αρχή της νομιμότητας, σε: ΔιΔικ 2/2017
Α. Τσιρωνάς, Εξοντωτικές φορολογικές κυρώσεις και φορολογική αποτελεσµατικότητα - Δύο έννοιες αντιστρόφως ανάλογες, σε: ΔιΔικ 2/2016
Α. Τσιρωνάς, Η άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων (μία συνταγματική «αναθεώρηση» που ξεκίνησε ήδη στην πράξη), σε: Β. Τζέμος/Μ.-Η. Πραβίτα, Συνταγματική Αναθεώρηση, 2015
Α. Τσιρωνάς, Η άσκηση «πειθαρχικής προσφυγής» για την οριστική παύση δημόσιου υπαλλήλου – Μια αμφιλεγόμενη αρμοδιότητα του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, σε: ΔιΔικ 5/2014
Α. Τσιρωνάς, Κωλύματα και ασυμβίβαστα του ν. 4009/2011 για υποψηφιότητα και εκλογή σε θέση Πρύτανη, σε: ΕφημΔΔ 6/2013
Α. Τσιρωνάς, Η κατάργηση των οργανικών θέσεων των δημοσίων υπαλλήλων (Συνιστά η κατάργηση τρόπο απόλυσης;), σε: ΕφημΔΔ 6/2012
Α. Τσιρωνάς, Η δικονομική μεταρρύθμιση του ν. 3900/2010 και ο νέος ρόλος του Συμβουλίου της Επικρατείας, σε: ΕφημΔΔ 3/2011
Α. Τσιρωνάς, Έλεγχος συνταγματικότητας, αρχή της ισότητας και οι πρόσφατες εξελίξεις στις διαφορές ως προς τις αποδοχές των δικαστικών λειτουργών, σε: ΕφημΔΔ 4/2007

Σχόλια σε αποφάσεις (27)

ΜΔΕφΑθ Ν 133/2018, σε: ΔιΔικ 4/2019, σχόλιο: Α. Τσιρωνάς
ΣτΕ ΕΑ 61/2017, σε: ΔιΔικ 5/2017, σχόλιο: Α. Τσιρωνάς
ΣτΕ EA 28/2017, σε: ΔιΔικ 6/2017, σχόλιο: Α. Τσιρωνάς
ΔΕφΑθ 915/2016, σε: ΔιΔικ 4/2016, σχόλιο: Α. Τσιρωνάς, Κ. Σαμαρτζής
ΣτΕ 2155/2015 Ολομέλεια, σε: ΔιΔικ 6/2015, σχόλιο: Α. Τσιρωνάς
ΣτΕ 4646/2015 Γ΄ Τμ., σε: ΔιΔικ 1/2016, σχόλιο: Σ. Βλαχόπουλος, Α. Τσιρωνάς
ΣτΕ 3037/2015 Ε΄ Τμ. (7μελές), σε: ΔιΔικ 3/2016, σχόλιο: Α. Τσιρωνάς
ΣτΕ 4308/2015 Ολομέλεια, σε: ΔιΔικ 5/2016, σχόλιο: Α. Τσιρωνάς
ΔΕφΑθ 3599/2014, σε: ΔιΔικ 4/2015, σχόλιο: Α. Τσιρωνάς
ΣτΕ 2895/2014 Στ΄ Τμ., σε: ΔιΔικ 5/2015, σχόλιο: Α. Τσιρωνάς
ΔΕφΑθ 4055/2014, σε: ΔιΔικ 4/2017, σχόλιο: Α. Τσιρωνάς
ΣτΕ 95/2013 Ολομ., σε: ΔιΔικ 2/2013, σχόλιο: Α. Τσιρωνάς
ΣτΕ ΕΑ 35/2013 Ολομέλεια, σε: ΔιΔικ 3/2013, σχόλιο: Α. Τσιρωνάς
ΣτΕ 2751/2013 Δ΄ Τμ., σε: ΔιΔικ 6/2013, σχόλιο: Α. Τσιρωνάς
ΣτΕ 3890/2013 Γ΄ Τμ. (7μελές), σε: ΔιΔικ 5/2014, σχόλιο: Α. Τσιρωνάς
ΔΕφΑθ 401/2013, σε: ΔιΔικ 5/2013, σχόλιο: Α. Τσιρωνάς
ΣτΕ ΕΑ 227/2013 Δ΄ Τμ., σε: ΔιΔικ 1/2014, σχόλιο: Α. Τσιρωνάς
ΣτΕ ΕΑ 141-142/2012 Δ΄ Τμ., σε: ΔιΔικ 1/2013, σχόλιο: Α. Τσιρωνάς
ΔΕφΑθ 2009/2012, σε: ΔιΔικ 6/2012, σχόλιο: Α. Τσιρωνάς
ΣτΕ 839/2012 Στ΄ Τμ., σε: ΔιΔικ 4/2013, σχόλιο: Α. Τσιρωνάς
ΣτΕ 88/2011 Ολομέλεια, σε: ΔιΔικ 2/2012, σχόλιο: Α. Τσιρωνάς
ΣτΕ 82/2011 Γ΄ Τμ. (7μελές), σε: ΔιΔικ 3/2012, σχόλιο: Α. Τσιρωνάς
ΣτΕ 87/2011 Ολομέλεια, σε: ΔιΔικ 3/2012, σχόλιο: Α. Τσιρωνάς
ΔΕφΑθ 2454/2011, σε: ΔιΔικ 4/2012, σχόλιο: Α. Τσιρωνάς
ΣτΕ 413/2011 Ολομέλεια, σε: ΔιΔικ 5/2012, σχόλιο: Α. Τσιρωνάς
ΣτΕ 3580/2010 Δ΄ Τμ., σε: ΔιΔικ 2/2012, σχόλιο: Α. Τσιρωνάς
ΣτΕ 2550/2006 Τμ. Γ΄, σε: ΕφημΔΔ 2/2007, σχόλιο: Α. Τσιρωνάς