Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Αθανάσιος Κ. Ζαχαριάδης


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (1)

Συγγραφέας

Α. Ζαχαριάδης, Πρόσθετοι λόγοι αναιρέσεως κατά τον ΚΠΔ, 2022

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (4)

Α. Ζαχαριάδης, Ο αναιρετικός έλεγχος των αποδείξεων με βάση την πρόσφατη αρεοπαγιτική νομολογία, σε: Εταιρία Νομικών Βορείου Ελλάδος, Σύγχρονα ζητήματα απόδειξης στην ποινική δίκη, 2022
Α. Ζαχαριάδης, Ο αναιρετικός έλεγχος των αποδείξεων στην ποινική δίκη με βάση την πρόσφατη αρεοπαγιτική νομολογία, σε: Αρμ 5/2021
Α. Ζαχαριάδης, Όψεις της παραβίασης του δικαιώµατος υπεράσπισηςστην ποινική δίκη, σε: Αρμ 3/2017
Α. Ζαχαριάδης, Προστασία μαρτύρων και μέτρα επιείκειας κατά τη διαδικασία διώξεως του οργανωμένου εγκλήματος (Παρατηρήσεις στα άρθρα 9 ν. 2928/2001 και 187 Β ΠΚ), σε: Συλλογικό Έργο, Τιμητικός τόμος για τον Ιωάννη Μανωλεδάκη, τόμ. 2, 2007

Σχόλια σε αποφάσεις (394)

ΓνμδΕισΑΠ 4/2018, σε: Αρμ 1/2018, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΟλομΑΠ (Ποιν.) 3/2018, σε: Αρμ 2/2018, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 202/2018, σε: Αρμ 4/2018, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 443/2018, σε: Αρμ 4/2018, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 992/2018, σε: Αρμ 4/2018, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 983/2018, σε: Αρμ 7/2018, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 2099/2017, σε: Αρμ 1/2018, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 94/2017, σε: Αρμ 3/2017, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΣυμβΠλημΑθ 970/2017, σε: Αρμ 3/2017, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 435/2017, σε: Αρμ 5/2017, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 500/2017, σε: Αρμ 5/2017, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 511/2017, σε: Αρμ 5/2017, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΣυμβΕφΠατρ 223/2017, σε: Αρμ 5/2017, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 1/2017, σε: Αρμ 6/2017, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 1115/2017, σε: Αρμ 6/2017, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑναφΕισΠλημΑθ 23.3.2017, σε: Αρμ 6/2017, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 791/2017, σε: Αρμ 7/2017, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 804/2017, σε: Αρμ 7/2017, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 1157/2017, σε: Αρμ 7/2017, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 842/2017, σε: Αρμ 8/2017, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 951/2017, σε: Αρμ 9/2017, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 1227/2017, σε: Αρμ 9/2017, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΣυμβΕφΠατρ 11/2017, σε: Αρμ 9/2017, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΣυμβΠλημΘεσ 696/2017, σε: Αρμ 9/2017, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 370/2017, σε: Αρμ 10/2017, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 1101/2017, σε: Αρμ 10/2017, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 1371/2017, σε: Αρμ 10/2017, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 1384/2017, σε: Αρμ 10/2017, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 442/2017, σε: Αρμ 11/2017, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΓνμδΕισΕφΑθ 1.8.2017, σε: Αρμ 11/2017, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 511/2017, σε: Αρμ 12/2017, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 1035/2017, σε: Αρμ 12/2017, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 1928/2016, σε: Αρμ 1/2017, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 1680/2016 (σε Συμβ.), σε: Αρμ 2/2017, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 1740/2016, σε: Αρμ 3/2017, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 1837/2016, σε: Αρμ 3/2017, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 1170/2016, σε: Αρμ 4/2017, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 1821/2016, σε: Αρμ 4/2017, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 1823/2016, σε: Αρμ 4/2017, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 135/2016, σε: Αρμ 3/2016, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 337/2016, σε: Αρμ 4/2016, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 582/2016, σε: Αρμ 4/2016, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 873/2016, σε: Αρμ 5/2016, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 733/2016, σε: Αρμ 8/2017, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 1197/2016, σε: Αρμ 8/2017, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 781/2016, σε: Αρμ 6/2016, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 784/2016, σε: Αρμ 6/2016, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 1341/2016, σε: Αρμ 10/2016, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 1338/2016, σε: Αρμ 10/2016, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΟλΑΠ (Ποιν.) 3/2016, σε: Αρμ 11/2016, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 11/2016, σε: Αρμ 11/2016, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 1033/2016, σε: Αρμ 11/2016, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 1554/2016, σε: Αρμ 12/2016, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 1578/2016, σε: Αρμ 12/2016, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΤρΕφΚακΑθ 2378/2015, σε: Αρμ 5/2016, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΣυμβΕφΠειρ 80/2015, σε: Αρμ 5/2016, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΜΟΔΑθ 881/2015, σε: Αρμ 7/2016, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΜΕφΒορΑιγ 49/2015, σε: Αρμ 12/2016, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 178/2015, σε: Αρμ 4/2015, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 275/2015, σε: Αρμ 5/2015, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΤρΕφΑθ 4386/2014, σε: Αρμ 1/2015, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 1016/2014, σε: Αρμ 1/2015, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 1193/2014, σε: Αρμ 2/2015, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΤρΠλημΘεσ 7953/2014, σε: Αρμ 4/2015, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΤρΠλημΘεσ 7316/2014, σε: Αρμ 11/2015, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 986/2014, σε: Αρμ 12/2014, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΠεντΕφΘεσ 762/2013 (σε Συμβ.), σε: Αρμ 1/2015, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΔιατΕισΕφΘεσ 198/2013, σε: Αρμ 8/2014, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 1278/2012, σε: Αρμ 5/2013, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 1349/2011, σε: Αρμ 1/2012, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 1354/2011, σε: Αρμ 1/2012, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 651/2011, σε: Αρμ 2/2012, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 289/2011, σε: Αρμ 6/2011, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 313/2011, σε: Αρμ 7/2011, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 659/2011, σε: Αρμ 9/2011, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 804/2011, σε: Αρμ 9/2011, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 1026/2011, σε: Αρμ 11/2011, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 30/2011, σε: Αρμ 8/2011, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 160/2011, σε: Αρμ 12/2011, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 667/2011, σε: Αρμ 10/2011, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 697/2011, σε: Αρμ 10/2011, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΣυμβΕφΔυτΜακ 204/2010, σε: Αρμ 1/2011, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 1737/2010, σε: Αρμ 3/2011, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 1675/2010, σε: Αρμ 2/2011, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΣυμβΠλημΗλ 61/2010, σε: Αρμ 9/2011, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΣυμβΠλημΚατ 3/2010, σε: Αρμ 10/2011, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 299/2010, σε: Αρμ 4/2010, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ 300/2010, σε: Αρμ 4/2010, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΣυμβΠλημΒολ 50/2010, σε: Αρμ 4/2010, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 104/2010, σε: Αρμ 5/2010, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΤρΠλημΧαλκ 271/2010, σε: Αρμ 5/2010, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΣυμβΠλημΦλωρ 8/2010, σε: Αρμ 7/2010, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 617/2010, σε: Αρμ 6/2010, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 624/2010, σε: Αρμ 6/2010, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΣυμβΠλημΑθ 514/2010, σε: Αρμ 6/2010, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 917/2010, σε: Αρμ 8/2010, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 1146/2010, σε: Αρμ 9/2010, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 991/2010, σε: Αρμ 10/2010, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 1018/2010, σε: Αρμ 10/2010, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΜΕφΘεσ 55-56/2010, σε: Αρμ 10/2010, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 1336/2010, σε: Αρμ 11/2010, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΣυμβΕφΠειρ 139/2010, σε: Αρμ 11/2010, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΜΠλημΘεσ 5824/2010, σε: Αρμ 12/2010, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 1161/2009, σε: Αρμ 1/2010, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΤρΕφΙωαν 183/2009, σε: Αρμ 1/2010, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΣυμβΠλημΘεσπρ 63/2009, σε: Αρμ 1/2010, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΤρΕφΙωαν 10/2009, σε: Αρμ 2/2010, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 2137/2009, σε: Αρμ 3/2010, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΣυμβΠλημΠειρ 814/2009, σε: Αρμ 3/2010, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΟλομΑΠ (Ποιν.) 4/2009, σε: Αρμ 4/2010, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΜΔικΑνηλΘεσ 131/2009, σε: Αρμ 8/2010, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΤρΠλημΓρεβ 63/2009, σε: Αρμ 12/2010, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 164/2009, σε: Αρμ 4/2009, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 206/2009, σε: Αρμ 4/2009, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 1831/2009, σε: Αρμ 12/2009, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΤρΕφΙωαν 192/2009, σε: Αρμ 12/2009, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΤρΠλημΣερ 728/2009, σε: Αρμ 12/2009, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 2269/2008, σε: Αρμ 1/2009, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 2602/2008, σε: Αρμ 2/2009, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΔιατΑνακρΠλημΧαλκ 1/2008, σε: Αρμ 5/2009, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 72/2008, σε: Αρμ 7/2009, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 8/2008, σε: Αρμ 4/2008, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 245/2008, σε: Αρμ 7/2008, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 1497/2008, σε: Αρμ 8/2008, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΣυμβΑΠ 1535/2008, σε: Αρμ 8/2008, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 1460/2008, σε: Αρμ 9/2008, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 1555/2008, σε: Αρμ 9/2008, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 1567/2008, σε: Αρμ 9/2008, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 2045/2008, σε: Αρμ 12/2008, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 2132/2008, σε: Αρμ 12/2008, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΤρΕφΛαρ 16/2008, σε: Αρμ 4/2009, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 1921/2007, σε: Αρμ 2/2010, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 645/2007, σε: Αρμ 1/2008, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 1969/2007, σε: Αρμ 1/2008, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 1483/2007, σε: Αρμ 2/2008, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΣυμβΑΠ 2310/2007, σε: Αρμ 2/2008, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 1592/2007, σε: Αρμ 3/2008, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΤρΠλημΘεσ 3469/2007, σε: Αρμ 7/2008, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΔιατΕισΠλημΘεσ 195/2007, σε: Αρμ 8/2008, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΣυμβΕφΘρ 9/2007, σε: Αρμ 3/2007, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 22/2007, σε: Αρμ 4/2007, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 74/2007, σε: Αρμ 4/2007, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 263/2007, σε: Αρμ 4/2007, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 466/2007, σε: Αρμ 8/2007, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 546/2007, σε: Αρμ 8/2007, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΟλομΑΠ (Ποιν.) 1/2007, σε: Αρμ 5/2007, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 481/2007, σε: Αρμ 9/2007, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 1059/2007, σε: Αρμ 9/2007, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 1139/2007, σε: Αρμ 9/2007, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 1714/2007, σε: Αρμ 12/2007, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 1845/2006, σε: Αρμ 1/2007, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 1877/2006, σε: Αρμ 1/2007, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΤρΕφΑιγ 58/2006, σε: Αρμ 2/2007, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 2167/2006, σε: Αρμ 3/2007, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΣυμβΑΠ 2226/2006, σε: Αρμ 3/2007, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΤρΕφΝαυπλ 538/2006, σε: Αρμ 3/2007, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΤρΠλημΘεσ 15876/2006, σε: Αρμ 3/2007, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 742/2006, σε: Αρμ 5/2007, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΤρΠλημΚερκ 3267/2006, σε: Αρμ 5/2007, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΣυμβΟλομΑΠ 7/2006, σε: Αρμ 4/2006, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 630/2006, σε: Αρμ 6/2006, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΣυμβΑΠ 755/2006, σε: Αρμ 6/2006, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 764/2006, σε: Αρμ 6/2006, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΤρΕφΘεσ 437/2006, σε: Αρμ 6/2006, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΔιατΕισΕφΘεσ 1/2006, σε: Αρμ 6/2006, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 1156/2006, σε: Αρμ 10/2006, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 1359/2006, σε: Αρμ 10/2006, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 1631/2006, σε: Αρμ 11/2006, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΤρΠλημΘεσ 586/2006, σε: Αρμ 8/2006, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 1771/2006, σε: Αρμ 12/2006, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΜΠλημΚερκ 5356/2005, σε: Αρμ 1/2007, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΠεντΕφΘεσ 256-257/2005, σε: Αρμ 5/2005, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΟλομΑΠ (Ποιν.) 3/2005, σε: Αρμ 6/2005, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΟλομΑΠ (Ποιν.) 4/2005, σε: Αρμ 6/2005, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΔιατΕισΕφΘεσ 97/2005, σε: Αρμ 6/2005, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΔιατΕισΠλημΘεσ ΕΓ11-03/204/20.4.2005, σε: Αρμ 6/2005, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 67/2005, σε: Αρμ 7/2005, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 812/2005, σε: Αρμ 7/2005, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 1177/2005, σε: Αρμ 7/2005, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΣυμβΑΠ 19/2005, σε: Αρμ 8/2005, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΣυμβΑΠ 24/2005, σε: Αρμ 8/2005, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 1707/2005, σε: Αρμ 10/2005, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 2341/2005, σε: Αρμ 12/2005, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΤρΕφΚακΝαυπλ 459/2004, σε: Αρμ 1/2007, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΔιατΕισΠλημΛαρ 287/2004, σε: Αρμ 5/2007, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 775/2004, σε: Αρμ 1/2005, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 1140/2004, σε: Αρμ 1/2005, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΣυμβΑΠ 1371/2004, σε: Αρμ 2/2005, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΜΟΔΑμαλ 16-23/2004, σε: Αρμ 1/2005, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΤρΠλημΓιαν 340/2004, σε: Αρμ 1/2005, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΜΠλημΝαουσ 968/2004, σε: Αρμ 1/2005, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 2015/2004, σε: Αρμ 3/2005, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΤρΕφΠατρ 403/2004 (Α' βαθμού), σε: Αρμ 3/2005, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΣυμβΠλημΛευκ 148/2004, σε: Αρμ 3/2005, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΤρΕφΘεσ 1175/2004 (Α΄ βαθμού), σε: Αρμ 4/2005, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΣυμβΠλημΘεσ 1556/2004, σε: Αρμ 4/2005, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΠεντΕφΘεσ 414/2004, σε: Αρμ 5/2005, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 1685/2004, σε: Αρμ 9/2005, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΠεντΕφΘεσ 62/2004, σε: Αρμ 5/2004, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΔιατΕισΕφΑΘ 5/2004, σε: Αρμ 4/2004, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 465/2004, σε: Αρμ 6/2004, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΣυμβΠλημΘεσ 664/2004, σε: Αρμ 6/2004, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 541/2004, σε: Αρμ 9/2004, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΣυμβΕφΘεσ 75/2004, σε: Αρμ 2/2004, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 1097/2004, σε: Αρμ 10/2004, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΤρΠλημΚαλ 1467/2004, σε: Αρμ 10/2004, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 344/2004, σε: Αρμ 12/2004, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΠεντΕφΑΘ 1543/2004, σε: Αρμ 12/2004, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΤρΕφΘεσ 1450/2004, σε: Αρμ 12/2004, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΤρΠλημΘεσ 7267/2004, σε: Αρμ 12/2004, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΔιατΕισΕφΠειρ 10/2004, σε: Αρμ 11/2004, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΔιατΕισΕφΘεσ 180/2004, σε: Αρμ 11/2004, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΣυμβΠλημΛευκ 33/2004, σε: Αρμ 11/2004, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΔιατΕισΕφΘεσ 168/2003, σε: Αρμ 3/2005, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 1604/2003, σε: Αρμ 1/2004, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΜΟΕφΘεσ 46-51/2003, σε: Αρμ 1/2004, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΜΟΕφΘεσ 136-138/2003, σε: Αρμ 1/2004, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΤρΕφΘεσ 1114/2003, σε: Αρμ 1/2004, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 1071/2003, σε: Αρμ 3/2004, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΔιατΕισΕφΘεσ 203/2003, σε: Αρμ 3/2004, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΤρΠλημΘεσ 21876/2003, σε: Αρμ 3/2004, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΣυμβΔιαρκΣτρΘεσ 16/2003, σε: Αρμ 3/2004, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΜΠλημΘεσ 10623/2003, σε: Αρμ 3/2004, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 752/2003, σε: Αρμ 5/2004, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΣυμβΑΠ 2556/2003, σε: Αρμ 4/2004, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΣυμβΠλημΤρικ 148/2003, σε: Αρμ 4/2004, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΤρΠλημΒολ 1701/2003, σε: Αρμ 4/2004, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 2500/2003, σε: Αρμ 6/2004, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 1779/2003, σε: Αρμ 2/2004, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΣυμβΕφΘεσ 1763/2003, σε: Αρμ 2/2004, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΣυμβΠλημΤρικ 103/2003, σε: Αρμ 2/2004, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΣυμβΕφΘεσ 1862/2003, σε: Αρμ 10/2004, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΣυμβΕφΘεσ 1631/2003, σε: Αρμ 11/2004, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΣυμβΕφΘεσ 171/2003, σε: Αρμ 3/2003, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΣυμβΕφΘεσ 282/2003, σε: Αρμ 4/2003, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 120/2003, σε: Αρμ 5/2003, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 126/2003, σε: Αρμ 6/2003, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΤρΕφΘεσ 140/2003 (Α' βαθμού), σε: Αρμ 6/2003, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΣυμβΠλημΣερ 77/2003, σε: Αρμ 6/2003, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΜΟΕφΑθ 249/2003, σε: Αρμ 6/2003, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 263/2003, σε: Αρμ 9/2003, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΠεντΕφΑθ 1170/2003, σε: Αρμ 9/2003, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΣυμβΑΠ 224/2003, σε: Αρμ 10/2003, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΕφΑνηλΘεσ 2/2003, σε: Αρμ 10/2003, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΣυμβΠλημΚαβ 60/2003, σε: Αρμ 10/2003, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 602/2003, σε: Αρμ 8/2003, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 979/2003, σε: Αρμ 8/2003, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΣυμβΕφΑθ 1270/2003, σε: Αρμ 8/2003, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΜΠλημΘεσ 31023/2003, σε: Αρμ 8/2003, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 1320/2003, σε: Αρμ 11/2003, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΜΟΕφΘεσ 7-8/2003, σε: Αρμ 11/2003, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΜΟΕφΘεσ 132/2003, σε: Αρμ 11/2003, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΣυμβΠλημΘεσ 1106/2003, σε: Αρμ 11/2003, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 1506/2003, σε: Αρμ 12/2003, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΠεντΕφΑθ 1789/2003, σε: Αρμ 12/2003, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΣυμβΕφΘεσ 943/2003, σε: Αρμ 12/2003, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΤρΠλημΤρικ 24/2003, σε: Αρμ 12/2003, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΤρΠλημΛευκ 206/2003, σε: Αρμ 12/2003, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΤρΕφΘεσ 3430/2002, σε: Αρμ 2/2004, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 1091/2002, σε: Αρμ 2/2003, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΣυμβΕφΙωαν 83/2002, σε: Αρμ 2/2003, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΣυμβΕφΘεσ 288/2002, σε: Αρμ 2/2003, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΣυμβΠλημΘεσ 48/2002, σε: Αρμ 2/2003, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΤρΠλημΘεσ 16745/2002, σε: Αρμ 2/2003, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 1418/2002 (Γ' Πολιτικό Τμήμα), σε: Αρμ 1/2003, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΣυμβΕφΘεσ 1810/2002, σε: Αρμ 1/2003, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 1979/2002, σε: Αρμ 3/2003, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΔιατΕισΕφθεσ 92/2002, σε: Αρμ 3/2003, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΣυμβΠλημΚαβ 71/2002, σε: Αρμ 3/2003, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 2018/2002, σε: Αρμ 4/2003, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΣυμβΕφΘεσ 1109/2002, σε: Αρμ 4/2003, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΤρΕφΘεσ 1545/2002, σε: Αρμ 4/2003, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΣυμβΕφΘεσ 1785/2002, σε: Αρμ 4/2003, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΜΟΕφΘεσ 171-172/2002, σε: Αρμ 5/2003, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΠεντΕφΘεσ 1099/2002 (σε Συμβ.), σε: Αρμ 5/2003, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΣυμβΕφΘεσ 712/2002, σε: Αρμ 5/2003, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΠεντΣτρΘεσ 531/2002, σε: Αρμ 5/2003, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΣυμβΠλημΠατρ 310/2002, σε: Αρμ 6/2003, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΤρΠλημΒολ 1632/2002, σε: Αρμ 1/2003, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΤρΕφΑιγ 20/2002 (Α' βαθμού), σε: Αρμ 9/2003, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 1691/2002, σε: Αρμ 9/2003, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΤρΠλημΔρ 1245/2002, σε: Αρμ 10/2003, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΤρΠλημΘεσ 20234/2002, σε: Αρμ 8/2003, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΣυμβΠλημΘεσ 1236/2002, σε: Αρμ 11/2003, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΣυμβΕφΘεσ 559/2002, σε: Αρμ 5/2002, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΤρΠλημΒολ 822/2002, σε: Αρμ 5/2002, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 844/2002, σε: Αρμ 6/2002, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΜΟΕφΑθ 191/2002, σε: Αρμ 6/2002, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΣυμβΕφΘεσ 2/2002, σε: Αρμ 6/2002, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΣυμβΠλημΣερ 72/2002, σε: Αρμ 6/2002, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΔιατΕισΕφΘεσ 1/2002, σε: Αρμ 3/2002, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΟλομΑΠ (Ποιν.) 2/2002, σε: Αρμ 3/2002, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΣυμβΑΠ 1326/2002, σε: Αρμ 8/2002, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΓνμδΕισΕφΘεσ 4440/2002, σε: Αρμ 8/2002, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΣυμβΠλημΛευκ 11/2002, σε: Αρμ 8/2002, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 472/2002, σε: Αρμ 7/2002, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΔιατΕισΕφΘεσ 11/2002, σε: Αρμ 7/2002, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΣυμβΠλημΣερ 53/2002, σε: Αρμ 7/2002, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 412/2002, σε: Αρμ 9/2002, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΣυμβΕφΘεσ 289/2002, σε: Αρμ 9/2002, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΤρΕφΘεσ 1506/2002, σε: Αρμ 9/2002, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΠεντΣτρΘεσ 159/2002, σε: Αρμ 9/2002, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΔιατΕισΕφΘεσ 96/2002, σε: Αρμ 9/2002, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 1451/2002, σε: Αρμ 11/2002, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΠεντΕφΑθ 1184/2002, σε: Αρμ 11/2002, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΤρΠλημΘεσ 8824/2002, σε: Αρμ 11/2002, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΜΠλημΘεσ 26839/2002, σε: Αρμ 11/2002, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 380/2002, σε: Αρμ 10/2002, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΣυμβΕφΘεσ 420/2002, σε: Αρμ 10/2002, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΣυμβΕφΘεσ 821/2002, σε: Αρμ 10/2002, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΣυμβΕφΑθ 1461/2002, σε: Αρμ 10/2002, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 1668/2002, σε: Αρμ 12/2002, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΣυμβΕφΘεσ 1670/2002, σε: Αρμ 12/2002, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΤρΕφΘεσ 2927/2002, σε: Αρμ 12/2002, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΤρΠλημΛευκ 616/2001, σε: Αρμ 1/2003, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΣυμβΠλημΣερ 15/2001, σε: Αρμ 3/2003, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 735/2001, σε: Αρμ 1/2002, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΣυμβΕφΠειρ 327/2001, σε: Αρμ 1/2002, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΤρΠλημΘεσ 15231/2001, σε: Αρμ 1/2002, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 13/2001, σε: Αρμ 2/2002, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΜΟΕφΘεσ 60-61/2001, σε: Αρμ 2/2002, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΤρΕφΘεσ 973/2001, σε: Αρμ 2/2002, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΣυμβΠλημΘεσ 1319/2001, σε: Αρμ 2/2002, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 1999/2001, σε: Αρμ 4/2002, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΣυμβΕφΘεσ 558/2001, σε: Αρμ 4/2002, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΣυμβΕφΘεσ 897/2001, σε: Αρμ 4/2002, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΔιατΕισΕφΘεσ 266/2001, σε: Αρμ 4/2002, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΣυμβΠλημΑρτ 167/2001, σε: Αρμ 4/2002, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΣυμβΑΠ 1336/2001, σε: Αρμ 5/2002, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΣυμβΕφΘεσ 1029/2001, σε: Αρμ 5/2002, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΣυμβΠλημΘεσ 1653/2001, σε: Αρμ 5/2002, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΣυμβΕφΘεσ 926/2001, σε: Αρμ 6/2002, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΣυμβΕφΘεσ 1088/2001, σε: Αρμ 3/2002, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΣυμβΕφΘεσ 1216/2001, σε: Αρμ 3/2002, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΣυμβΕφΠειρ 201/2001, σε: Αρμ 7/2002, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΣυμβΕφΘεσ 1563/2001, σε: Αρμ 7/2002, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΠεντΕφΑθ 1402/2001, σε: Αρμ 10/2002, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΣυμβΠλημΚαλ 65/2001, σε: Αρμ 12/2002, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΤρΠλημΤρικ 4/2001, σε: Αρμ 3/2001, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 22/2001, σε: Αρμ 4/2001, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΤρΕφΘεσ 528/2001, σε: Αρμ 4/2001, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΤρΔικΑνηλΚαστ 2/2001, σε: Αρμ 5/2001, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΠεντΕφΠειρ 38/2001, σε: Αρμ 5/2001, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΠεντΕφΘεσ 44/2001, σε: Αρμ 5/2001, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 361/2001, σε: Αρμ 5/2001, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 425/2001, σε: Αρμ 6/2001, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΠεντΕφΘεσ 57/2001, σε: Αρμ 6/2001, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΠεντΕφΘεσ 200-201/2001, σε: Αρμ 6/2001, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΣυμβΠλημΘεσ 209/2001, σε: Αρμ 6/2001, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΣυμβΕφΠειρ 125/2001, σε: Αρμ 7/2001, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΣυμβΠλημΘεσ 644/2001, σε: Αρμ 7/2001, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΤρΠλημΛευκ 108/2001, σε: Αρμ 7/2001, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 605/2001, σε: Αρμ 8/2001, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΠεντΕφΘεσ 407-408/2001, σε: Αρμ 8/2001, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΤρΕφΘεσ 1180/2001, σε: Αρμ 8/2001, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΣυμβΠλημΘεσ 443/2001, σε: Αρμ 8/2001, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΤρΕφΘεσ 531/2001, σε: Αρμ 9/2001, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΕφΑνηλΘεσ 17/2001, σε: Αρμ 9/2001, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΣυμβΕφΠειρ 157/2001, σε: Αρμ 9/2001, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 320/2001, σε: Αρμ 10/2001, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΣυμβΕφΘεσ 747/2001, σε: Αρμ 10/2001, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΣυμβΕφΘεσ 1045/2001, σε: Αρμ 10/2001, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΤρΠλημΠατρ 132/2001 (ως Συμβούλιο), σε: Αρμ 10/2001, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΤρΠλημΚοζ 867/2001, σε: Αρμ 10/2001, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΜΠλημΘεσ 49017/2001, σε: Αρμ 11/2001, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΣυμβΕφΘεσ 962/2001, σε: Αρμ 11/2001, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΣυμβΕφΘεσ 1116/2001, σε: Αρμ 11/2001, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΣυμβΠλημΠατρ 212/2001, σε: Αρμ 11/2001, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΔιατΕισΕφΘρ 5/2000, σε: Αρμ 1/2003, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΤρΕφΘεσ 3372/2000, σε: Αρμ 2/2002, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΤρΠλημΛευκ 628/2000, σε: Αρμ 3/2002, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΤρΠλημΚαβ 1158/2000, σε: Αρμ 8/2002, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΔιατΕισΕφΘρ 12/2000, σε: Αρμ 12/2002, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΤρΕφΘεσ 3259/2000, σε: Αρμ 2/2001, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΣυμβΕφΘεσ 321/2000, σε: Αρμ 2/2001, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΣυμβΕφΠειρ 224/2000, σε: Αρμ 2/2001, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΣυμβΠλημΘεσ 966/2000, σε: Αρμ 2/2001, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΣυμβΠλημΠατρ 330/2000, σε: Αρμ 2/2001, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΕγκΕισΑΠ 5/2000, σε: Αρμ 1/2001, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΠεντΕφΘεσ 342/2000, σε: Αρμ 1/2001, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΤρΕφΘεσ 814/2000, σε: Αρμ 1/2001, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΣυμβΠλημΚατ 89/2000, σε: Αρμ 1/2001, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΕφΑνηλΘεσ 20/2000, σε: Αρμ 3/2001, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΣυμβΠλημΚαστ 53/2000, σε: Αρμ 3/2001, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΓνμδΕισΠρΚατ 1/2000, σε: Αρμ 3/2001, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΠεντΕφΠειρ 120/2000, σε: Αρμ 4/2001, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΣυμβΕφΘεσ 1697/2000, σε: Αρμ 4/2001, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΜΟΕφΘεσ 801/2000 Δικαστήριο Τακτικών Δικαστών (σε Συμβ.), σε: Αρμ 5/2001, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΤρΕφΘεσ 2886/2000, σε: Αρμ 6/2001, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΑΠ (Ποιν.) 1271/2000, σε: Αρμ 7/2001, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΣυμβΠλημΣερ 116/2000, σε: Αρμ 9/2001, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΣυμβΕφΘεσ 1507/1999, σε: Αρμ 1/2001, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΣυμβΕφΠειρ 132/1999, σε: Αρμ 3/2001, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης
ΤρΠλημΘεσ 15809/1999, σε: Αρμ 4/2001, σχόλιο: Α. Ζαχαριάδης