Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Αθανάσιος Γ. Γεωργιάδης


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (6)

Επιστημονική επιμέλεια

Εταιρία Νομικών Βορείου Ελλάδος, Το διαζύγιο και οι συνέπειές του στις οικογενειακές έννομες σχέσεις, 2016
Εταιρία Νομικών Βορείου Ελλάδος, Το σχέδιο Ποινικού Κώδικα της Επιτροπής Μανωλεδάκη: Διέξοδος (;) στα προβλήματα της ποινικής δικαιοσύνης, 2013
Εταιρία Νομικών Βορείου Ελλάδος, Μνήμη Ιωάννη Μανωλεδάκη "Η συμβολή του στη νομική επιστήμη", 2012
Εταιρία Νομικών Βορείου Ελλάδος, Ευθύνη του πωλητή για ελαττώματα του πράγματος και γενικό ενοχικό δίκαιο, 2011
Εταιρία Νομικών Βορείου Ελλάδος, Ζητήματα νομικής προστασίας του περιβάλλοντος, 2011
Εταιρία Νομικών Βορείου Ελλάδος, Το νέο δίκαιο των πραγματικών ελαττωμάτων στην πώληση (Ν. 3043/2002), 2003

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (9)

Αθ. Γεωργιάδης, Η ανεξαρτησία της πειθαρχικής διαδικασίας του Κώδικα Δικηγόρων και η συσχέτισή της με την ποινική δίκη, σε: Αρμ 9/2023
Αθ. Γεωργιάδης, Η επαγγελματική και ιδίως η αστική ευθύνη του Δικηγόρου υπό το πρίσμα της δικηγορικής δεοντολογίας, σε: Αρμ 2/2022
Αθ. Γεωργιάδης, Λογική και Δικαιοσύνη, σε: Αρμ 6/2022
Αθ. Γεωργιάδης, Η επαγγελματική και ιδίως η αστική ευθύνη του Δικηγόρου υπό το πρίσμα της δικηγορικής δεοντολογίας, σε: Συλλογικό Έργο, Τιμητικός Τόμος για την Καθηγήτρια Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου, τόμ. 1, 2022
Αθ. Γεωργιάδης, Εισαγωγική ομιλία, σε: Εταιρία Νομικών Βορείου Ελλάδος, Η υποχρέωση σε διαμεσολάβηση και τα ανακύπτοντα ζητήματα, 2018
Αθ. Γεωργιάδης, Λογική και Δικαιοσύνη, σε: Εταιρία Νομικών Βορείου Ελλάδος, Επετειακός Τόμος, 2017
Αθ. Γεωργιάδης, Η πολυνομία ως πάγιο γνώρισμα του Κτηματολογικού Δασικού Δικαίου, σε: Εταιρία Νομικών Βορείου Ελλάδος, Η προστασία των δασών υπό το πρίσμα του Κτηματολογικού Δικαίου, 2017
Αθ. Γεωργιάδης, H αναγκαιότητα του δικαστικού ελέγχου των αιτιολογιών των διαιτητικών αποφάσεων του Oργανισμού Mεσολάβησης και Διαιτησίας (N. 1876/1990), σε: Αρμ 5/2010
Αθ. Γεωργιάδης, Η επαγγελματική ευθύνη του δικηγόρου, σε: ΕλλΔνη 6/2000

Σχόλια σε αποφάσεις (2)

ΔΕΕ της 6.9.2012, C-170/11, Maurice Robert Josse Marie Ghislain Lippens και λοιποί κατά Hendrikus Cornelis Kortekaas και λοιπών, σε: ΕΠολΔ 4/2012, σχόλιο: Αθ. Γεωργιάδης
ΕφΘεσ 437/2002, σε: Αρμ 1/2004, σχόλιο: Αθ. Γεωργιάδης