Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Αθανασία Συκιώτου


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (1)

Συγγραφέας

Α. Συκιώτου, Crime Policy in a Globalized World, 2022

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (5)

Α. Συκιώτου, «Τραγικά διλήμματα» και ο αποκλεισμός ευάλωτων ομάδων από το σύστημα υγείας στην εποχή της πανδημίας. Με αφορμή την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Γερμανίας 16ης Δεκεμβρίου 2021 - 1 BvR 1541/20, σε: ΔτΑ 91/2022
Α. Συκιώτου, Ο κορωνοϊός ως ευκαιρία ή πρόσχημα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το Δίκαιο, σε: ΔτΑ 84/2020
Α. Συκιώτου, Η τρομοκρατία της προσέγγισης, σε: ΔτΑ 82/2019
Α. Συκιώτου, La responsabilité pénale pour violations des droits fondamentaux. Discours de haine et responsabilité pénale selon le droit hellénique, σε: AIDH 9/2017
Α. Συκιώτου, Η έννοια του θύματος στην εμπορία ανθρώπων, σε: Συλλογικό Έργο, Τιμητικός τόμος για τον Ιωάννη Μανωλεδάκη, τόμ. 2, 2007