Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Αστέριος Κ. Γεωργιάδης


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (3)

Συγγραφέας

Αστ. Γεωργιάδης, Ενοχικό Δίκαιο, τόμ. 1, 5η έκδ., 2007
Αστ. Γεωργιάδης, Ενοχικό Δίκαιο, τόμ. 2, 5η έκδ., 2007

Διεύθυνση Σειράς

Δ. Κλαβανίδου, Η πλάνη ως προς τις ιδιότητες του πράγματος στην πώληση, 1991

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (1)

Αστ. Γεωργιάδης, Χρηματοδοτική μίσθωση και καταδολίευση δανειστών, σε: ΕπισκΕΔ 3/1995