Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Αριστέα Σινανιώτη-Μαρούδη


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (1)

Επιστημονική επιμέλεια

Πανεπιστήμιο Πειραιώς/Ελεγκτικό Συνέδριο, Οικονομική Ανάπτυξη & Δίκαιο, 2017

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (6)

Α. Σινανιώτη-Μαρούδη/Χ. Τσενέ, Η χρήση ψηφιακών μέσων στο Εταιρικό Δίκαιο-Νομοθετικές εξελίξεις στη σύσταση των εταιριών, σε: Πανεπιστήμιο Πειραιώς/Ελεγκτικό Συνέδριο, Δίκαιο και Τεχνολογία, 2019
Α. Σινανιώτη-Μαρούδη, H εξ αποστάσεως εμπορία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, σε: Πανεπιστήμιο Πειραιώς/Ελεγκτικό Συνέδριο, Οικονομική Ανάπτυξη & Δίκαιο, 2017
Α. Σινανιώτη-Μαρούδη, Η Οδηγία 2009/138/ΕΚ για τη φερεγγυότητα των ασφαλιστικών επιχειρήσεων (Solvency II), σε: Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Τιμητικός Τόμος Νικολάου Κ. Κλαμαρή, τόμ. 1, 2016
Α. Σινανιώτη-Μαρούδη, Το νέο Ενωσιακό νομικό πλαίσιο των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ) και των ρυθμιζόμενων αγορών, σε: Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή Παναγιώτη Ι. Κανελλόπουλο, 2015
Α. Σινανιώτη-Μαρούδη, Η προστασία των βάσεων δεδομένων ως προϊόντων πνευματικής ιδιοκτησίας, σε: Ένωση Προστασίας Πνευματικής Ιδιοκτησίας, Το έργο του Γιώργου Κουμάντου και τα σύγχρονα θέματα της Πνευματικής Ιδιοκτησίας, 2011
Α. Σινανιώτη-Μαρούδη, Σχηματισμός τεχνικών αποθεμάτων και χρόνος διάθεσής τους σε ασφαλιστική τοποθέτηση, σε: ΕλλΔνη 7/1999