Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Απόστολος Παπατόλιας


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (2)

Συγγραφέας

Α. Παπατόλιας, Θεωρία και πράξη του Επιτελικού Κράτους, 2021
Ε. Δούση/Α. Παπατόλιας, Το διεθνές ποινικό δικαστήριο, 2004

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (4)

Α. Παπατόλιας, Κράτος και ασφάλεια των σιδηροδρόμων: η διοικητική ακτινογραφία ενός δυστυχήματος, σε: ΕφημΔΔ 1/2023
Α. Παπατόλιας, Πρωθυπουργοκεντρισμός και επιτελική διοίκηση στο ελληνικό πολιτικο-διοικητικό σύστημα, σε: ΕφημΔΔ 4/2020
Α. Παπατόλιας, Οι μεταμορφώσεις της αξιοκρατίας. Από τον πρώιμο φιλελευθερισμό στη ρωλσιανή σύνθεση, σε: ΕφημΔΔ 4/2019
Α. Παπατόλιας, Μεταρρυθμιστικές πολιτικές στη Δημόσια Διοίκηση με τις εγγυήσεις του ΑΣΕΠ. Ο στόχος της «απο-πολιτικοποίησης» και η θέσπιση Μητρώου Επιτελικών Στελεχών, σε: ΕφημΔΔ 6/2017