Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Απόστολος Μ. Άνθιμος


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (4)

Συγγραφέας

Α. Άνθιμος, Αλλοδαπές δικαστικές και διαιτητικές αποφάσεις, 2014
Α. Άνθιμος, Επιδόσεις στο εξωτερικό, 2013
Α. Άνθιμος, Η μεταβολή της βάσης της αγωγής στην πολιτική δίκη, 2012
Α. Άνθιμος, Αναγνώριση και εκτέλεση ερήμην αλλοδαπών αποφάσεων, 2002

Συμβολές σε συλλογικά έργα (10)

Π. Αρβανιτάκης/Ε. Βασιλακάκης, Κανονισμός (ΕΚ) 1393/2007 (Κανονισμός επιδόσεων), 2018
Συμβολές (10) +

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (14)

Α. Άνθιμος, Προσβολή προσωπικότητας στο διαδίκτυο - Η δικονομική διάσταση, σε: Συλλογικό Έργο, Τιμητικός Τόμος Νικολάου Θ. Νίκα, 2018
Α. Άνθιμος, Ψηφιακή επίλυση διαφορών. Το παράδειγμα του .eu ADR Court, σε: Εταιρία Νομικών Βορείου Ελλάδος, Επετειακός Τόμος, 2017
Α. Άνθιμος, Πλασματικές επιδόσεις στον κοινοτικό χώρο, σε: ΕλλΔνη 2/2016
Α. Άνθιμος, Αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπών αποφάσεων γονικής μέριμνας στην Ελλάδα. Νομοθετικό καθεστώς και νομολογιακές εφαρμογές, σε: Εταιρία Νομικών Βορείου Ελλάδος, Το διαζύγιο και οι συνέπειές του στις οικογενειακές έννομες σχέσεις, 2016
Α. Άνθιμος, Επισκόπηση νομολογίας κοινοτικού δικονομικού διεθνούς δικαίου, σε: ΕΠολΔ 2/2015
Α. Άνθιμος, Exequatur proceedings according to the Brussels I Regulation in Greece, σε: RHDI 2/2014
Α. Άνθιμος, Διαμεσολάβηση: Το «άγουρο» μήλο της έριδος., σε: ΕπισκΕΔ 2/2012
Α. Άνθιμος, Σκέψεις σχετικά με τη δυνατότητα προδικαστικής παραπομπής από το διαιτητικό δικαστήριο της Τσεχίας επί υποθέσεων κοινοτικού ονόματος χώρου (EU), σε: Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, Η πολιτική δίκη υπό το φως της νομολογίας του ΔΕΚ και του ΕΔΔΑ, 2008
Α. Άνθιμος, Η ΡΗΤΡΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ, σε: Τμ. Ναυτιλίας-Επιχ/κών Υπηρ. Σχολή Επιστημών & Διοίκ.-Παν. Αιγαίου, Ναυτιλία και θαλάσσια ασφάλιση, 2007
Α. Άνθιμος, Κατάσχεση σήματος, σε: ΕπισκΕΔ 4/2004
Α. Άνθιμος, Η «ηλεκτρονική» Γενική Συνέλευση, σε: ΕπισκΕΔ 4/2003
Α. Άνθιμος, Η διασφάλιση των διακριτικών γνωρισμάτων στο Διαδίκτυο. Ο κίνδυνος από τα domain names, σε: ΕπισκΕΔ 3/2000
Α. Άνθιμος, Η ερμηνεία του άρθρου 27 αριθ. 2 της Σύμβασης των Βρυξελλών από το δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σε: Συλλογικό Έργο, Η σύμβαση των Βρυξελλών για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων, 2000
Α. Άνθιμος, Προστασία διακριτικών γνωρισμάτων στον Κυβερνοχώρο, σε: ΕπισκΕΔ 4/1999

Σχόλια σε αποφάσεις (67)

ΑΠ 153/2019 Τµ.Α1, σε: ΕΠολΔ 2/2019, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΕφΠειρ 371/2019, σε: ΕΠολΔ 4/2019, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΕφΑθ 1204/2019, σε: ΕπισκΕΔ 3/2019, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΑΠ 579/2019 Τµ.Α2, σε: ΕΠολΔ 5/2019, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΤρΕφΘεσ 73/2019, σε: ΕπισκΕΔ 4/2019, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΠειρ 3106/2019, σε: ΕΠολΔ 6/2019, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΕφΘεσ 129/2018, σε: ΕΠολΔ 2/2018, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΑΠ 1402/2018 Τμ.Α2, σε: ΕΠολΔ 4/2018, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΘεσ 1852/2018, σε: ΕΠολΔ 1/2018, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΑΠ 1395/2018 Τµ.Δ, σε: ΕΠολΔ 3/2019, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΓυθείου 7/2017, σε: ΕΠολΔ 1/2017, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΠΠρΧαλκιδικ 5/2017, σε: ΕΠολΔ 2/2017, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΘεσ 13226/2017, σε: ΕΠολΔ 4/2017, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΠΠρΧαλκ 6/2017, σε: ΕπισκΕΔ 4/2017, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΘεσ 16175/2017, σε: ΕπισκΕΔ 1/2018, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΕφΘεσ 855/2017, σε: ΕπισκΕΔ 2/2018, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΕφΘεσ 1357/2017, σε: ΕπισκΕΔ 3/2018, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΕφΘεσ 1357/2017, σε: ΕπισκΕΔ 3/2018, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΕφΘεσ 1484/2017, σε: ΕπισκΕΔ 4/2018, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΑΠ 1938/2017 Τµ.Α1, σε: ΕΠολΔ 5/2018, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΕφΘεσ 2903/2017, σε: ΕπισκΕΔ 1/2019, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΕφΘεσ 2172/2017, σε: ΕΠολΔ 1/2019, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΘεσ 10291/2017, σε: ΕπισκΕΔ 1/2020, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΑΠ 230/2016 Τμ.Β1, σε: ΕΠολΔ 2-3/2016, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΕφΘεσ 1207/2016, σε: ΕΠολΔ 5-6/2016, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΘεσ 3208/2016, σε: ΕπισκΕΔ 2/2017, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΕφΘεσ 20/2016, σε: ΕΠολΔ 5/2017, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΕφΘεσ 472/2016, σε: ΕΠολΔ 6/2018, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΑΠ 313/2015 Τμ. Α1, σε: ΕΠολΔ 2/2015, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΕφΘεσ 1042/2015, σε: ΕΠολΔ 3/2015, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΕφΘεσ 780/2015, σε: ΕΠολΔ 6/2015, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΘεσ 9102/2015, σε: ΕπισκΕΔ 3-4/2015, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΘεσ 940/2015, σε: ΕπισκΕΔ 4/2014, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΘεσ 5963/2015, σε: ΕΠολΔ 4/2016, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΘεσ 12879/2014, σε: ΕΠολΔ 4/2014, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΠΠρΒερ 57/2014, σε: ΕΠολΔ 5/2014, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΕφΘεσ 1377/2014, σε: ΕΠολΔ 6/2014, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΡεθ 209/2014, σε: ΕΠολΔ 1/2015, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΘεσ 6458/2014, σε: ΕπισκΕΔ 2/2014, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΣερ 104/2014, σε: ΕΠολΔ 6/2017, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΠΠρΘεσ 18250/2014, σε: ΕπισκΕΔ 2/2019, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΘεσ 7528/2013, σε: ΕΠολΔ 1/2014, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΕ της 26.9.2013, C-157/12, Salzgitter Mannesmann Handel GmbH κατά SC Laminorul SA (Τέταρτο Τμήμα), σε: ΕπισκΕΔ 3/2013, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΘεσ 13432/2012, σε: ΕΠολΔ 3/2014, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΘεσ 14083/2012, σε: ΕΠολΔ 4-5/2015, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΘεσ 22340/2012, σε: ΕπισκΕΔ 1/2014, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΕφΔυτΜακ 18/2012, σε: ΕπισκΕΔ 4/2014, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΕφΘεσ 1259/2011, σε: ΕΠολΔ 6/2011, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΑθ 6028/2010, σε: ΕΠολΔ 1/2012, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΕφΘεσ 310/2010, σε: ΕΠολΔ 1/2011, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΕφΘεσ 434/2010, σε: ΕΠολΔ 2/2011, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΟλομΑΠ 6/2010, σε: ΕΠολΔ 3/2010, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΕ 7.12.2010 C-585/08, Peter Pammer κατά Reederei Karl Schlüter GmbH & Co KG, σε: ΕΠολΔ 4/2011, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΕφΘεσ 164/2010, σε: ΕΠολΔ 5/2010, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΕ της 25.10.2011, C-509/09, σε: ΕΠολΔ 2/2012, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΕ 17.12.2009 C-227/08, Eva Martín Martín κατά EDP Editores SL, σε: ΕΠολΔ 5/2011, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΚ της 10.2.2009, C-185/07, Allianz SpA, Generali Assicurazioni Generali SpA κατά West Tankers Inc., σε: ΕΠολΔ 2/2009, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΑΠ 7/2009 Τμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 4/2009, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΟλομΑΠ 22/2009, σε: ΕΠολΔ 6/2009, σχόλιο: Κ. Καλαβρός, Α. Άνθιμος, Ν. Δαβράδος
ΕφΠειρ 730/2008, σε: ΕΠολΔ 1/2009, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΑΠ 1654/2007 Τμ.A2, σε: ΕΠολΔ 2/2008, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΕφΠειρ 126/2003 (Ναυτικού Τμήματος), σε: ΕπισκΕΔ 3/2004, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΕφΑθ 7307/2002, σε: ΕπισκΕΔ 1/2003, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΑθ 1554/2002, σε: ΕπισκΕΔ 1/2002, σχόλιο: Κ. Παμπούκης, Α. Άνθιμος
ΜΠρΘεσ 8198/2001, σε: ΕπισκΕΔ 1/2001, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΕφΘεσ 1312/1999, σε: ΕλλΔνη 3/2000, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΘεσ 7569/1997, σε: ΕπισκΕΔ 1/2001, σχόλιο: Α. Άνθιμος