Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Αντώνης Βαθρακοκοίλης


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (3)

Συγγραφέας

Α. Βαθρακοκοίλης, Η έναρξη της εκτέλεσης κατά τον ΚΠολΔ, 2023
Α. Βαθρακοκοίλης, Η ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ, 2022
Α. Βαθρακοκοίλης/Γ. Πλαγάκος, Ο πίνακας κατάταξης και η ανακοπή κατ’ αυτού, 2020

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (8)

Α. Βαθρακοκοίλης, Το εφαρμοστέο δίκαιο επί των ναυτικών προνομίων, σε: Lex&Forum 1/2022
Α. Βαθρακοκοίλης, Ζητήματα από την ανακοπή κατά της δήλωσης συνέχισης του πλειστηριασμού (άρθρο 973 § 6 ΚΠολΔ), σε: ΕλλΔνη 5/2022
Α. Βαθρακοκοίλης, Πρακτικά ζητήματα Ευρωπαϊκού Κληρονομητηρίου, σε: Lex&Forum 2/2021
Α. Βαθρακοκοίλης, H επιλογή του εφαρμοστέου δικαίου από τον κληρονομούμενο κατά τον Καν. 650/2012, σε: Lex&Forum 3/2021
Α. Βαθρακοκοίλης, Μερικές σκέψεις για το ανυπόστατο των αποφάσεων της ΓΣ της ΑΕ μετά τον ν. 4548/2018, σε: ΕλλΔνη 3/2019
Α. Βαθρακοκοίλης, Οι δικαιοπολιτικοί λόγοι θέσπισης της ρήτρας μη διάσωσης και η διάψευσή τους, σε: ΕλλΔνη 4/2018
Α. Βαθρακοκοίλης, Οι ανυπόστατες αποφάσεις της Γ.Σ. της Α.Ε., σε: Εταιρία Νομικών Βορείου Ελλάδος, Επετειακός Τόμος, 2017
Α. Βαθρακοκοίλης, H διάταξη του άρθρου 47 ΚΠολΔ μετά την τροποποίησή της με τον ν. 4335/2015, σε: ΕλλΔνη 1/2016

Σχόλια σε αποφάσεις (45)

ΔΕΕ C-460/20, της 8.12.2022, TU, RE, κατά Google LLC, σε: ΕλλΔνη 3/2023, σχόλιο: Α. Βαθρακοκοίλης
ΔΕΕ της 25.2.2021, C-804/19, BU κατά Markt24 GmbH, σε: Lex&Forum 3/2021, σχόλιο: Α. Βαθρακοκοίλης
ΔΕΕ της 9.9.2021, C-208/20 και C-256/20, «Toplofikatsia Sofia» EAD «CHEZ Elektro Bulgaria» AD «Agentsia za control na prosrocheni zadalzhenia» EOOD (C-208/20) και «Toplofikatsia Sofia» EAD (C-256/20), σε: Lex&Forum 4/2021, σχόλιο: Α. Βαθρακοκοίλης
ΔΕΕ της 21.12.2021, C-251/20, Gtflix Tv κατά DR, σε: ΕλλΔνη 3/2022, σχόλιο: Ι. Δεληκωστόπουλος, Α. Βαθρακοκοίλης
ΔΕΕ της 9.12.2021, C-708/20, BT κατά Seguros Catalana Occidente, EB, σε: ΕλλΔνη 5/2022, σχόλιο: Α. Βαθρακοκοίλης
ΔΕΕ της 26.3.2020, C-622/18, AR κατά Cooper International Spirits LLC, St Dalfour SAS, Établissements Gabriel Boudier SA, σε: ΕλλΔνη 3/2020, σχόλιο: Α. Βαθρακοκοίλης
ΔΕΕ της 4.6.2020, C-495/19, Kancelaria Medius SA κατά RN, σε: ΕλλΔνη 4/2020, σχόλιο: Α. Βαθρακοκοίλης
ΔΕΕ της 16.7.2020, C-80/19, E.E. παρισταμένων των: Kauno miesto 4-ojo Notaro Biuro notarė Virginija Jarienė, K.-D. E., σε: ΕλλΔνη 5/2020, σχόλιο: Α. Βαθρακοκοίλης
ΔΕΕ της 11.6.2020, C-206/19, «KOB» SIA Κατά Madonas novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisija, σε: ΕλλΔνη 1/2021, σχόλιο: Α. Βαθρακοκοίλης
ΔΕΕ της 2.4.2020, C-500/18, AU κατά Reliantco Investments LTD, Reliantco Investments LTD Limassol Sucursala Bucureşti, σε: Lex&Forum 1/2021, σχόλιο: Α. Βαθρακοκοίλης
ΔΕΕ της 17.12.2020, C-607/19, Husqvarna AB κατά Lidl Digital International GmbH & Co. KG, πρώην Lidl ECommerce International GmbH & Co. KG, σε: ΕλλΔνη 2/2021, σχόλιο: Α. Βαθρακοκοίλης
ΠΠρΘεσ 2443/2020, σε: ΕλλΔνη 3/2021, σχόλιο: Α. Βαθρακοκοίλης
ΔΕΕ της 4.6.2020, C-41/19, FX κατά GZ, σε: Lex&Forum 1/2022, σχόλιο: Α. Βαθρακοκοίλης
ΔΕΕ της 14.2.2019, C-554/17, Rebecka Jonsson κατά Société du Journal L’Est Républicain, σε: ΕλλΔνη 2/2019, σχόλιο: Α. Βαθρακοκοίλης
ΔΕΕ της 27.3.2019, C-578/17, Oy Hartwall Ab παρισταμένου του Patentti- ja rekisterihallitus, σε: ΕλλΔνη 3/2019, σχόλιο: Α. Βαθρακοκοίλης
ΔΕΕ της 12.6.2019, C-705/17 Patent- och registreringsverket κατά Mats Hansson, σε: ΕλλΔνη 5/2019, σχόλιο: Α. Βαθρακοκοίλης
ΔΕΕ της 12.6.2019, C-627/17 Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów κατά Orange Polska S.A., σε: ΕλλΔνη 6/2019, σχόλιο: Α. Βαθρακοκοίλης
ΔΕΕ της 21.11.2019, C-678/18, Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden, σε: ΕλλΔνη 1/2020, σχόλιο: Α. Βαθρακοκοίλης
ΜΠρΠειρ 428/2019, σε: ΕλλΔνη 6/2020, σχόλιο: Α. Βαθρακοκοίλης
ΔΕΕ της 28.2.2018, C-289/17 Collect Inkasso OÜ, ITM Inkasso OÜ, Bigbank AS κατά Rain Aint, Lauri Palm, Raiko Oikimus, Egle Noor, Artjom Konjarov,, σε: ΕλλΔνη 2/2018, σχόλιο: Α. Βαθρακοκοίλης
ΔΕΕ της 19.4.2018, C-565/16, σε: ΕλλΔνη 3/2018, σχόλιο: Α. Βαθρακοκοίλης
ΔΕΕ της 14.11.2018, C-296/17, Wiemer & Trachte GmbH, υπό εκκαθάριση κατά Zhan Oved Tadzher, σε: ΕλλΔνη 1/2019, σχόλιο: Α. Βαθρακοκοίλης
ΔΕΕ της 19.12.2018, C-572/17, Imran Syed, σε: ΕλλΔνη 4/2019, σχόλιο: Α. Βαθρακοκοίλης
ΔΕΕ της 19.12.2019, C-263/18, Nederlands Uitgeversond, Groep Algemene Uitgevers κατά Tom Kabinet Internet BV, Tom Kabinet Holding BV, Tom Kabinet Uitgeverij BV, σε: ΕλλΔνη 2/2020, σχόλιο: Α. Βαθρακοκοίλης
ΔΕΕ της 1.2.2017 C-392/15 Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Ουγγαρίας, σε: ΕλλΔνη 6/2017, σχόλιο: Α. Βαθρακοκοίλης
ΔΕΕ της 31.5.2018, C-335/17, Neli Valcheva κατά Γεωργίου Μπαμπαναράκη, σε: ΕλλΔνη 5/2018, σχόλιο: Α. Βαθρακοκοίλης
ΑΠ 309/2016 Α2 Τμ., σε: ΕλλΔνη 4/2016, σχόλιο: Α. Βαθρακοκοίλης
ΔΕΕ της 14.7.2016, 230/15 Brite Strike Technologies Inc. Κατά Brite Strike Technologies SA,, σε: ΕλλΔνη 5/2016, σχόλιο: Α. Βαθρακοκοίλης
ΜΠρΠειρ 489/2016, σε: ΕλλΔνη 6/2016, σχόλιο: Α. Βαθρακοκοίλης
ΔΕΕ της 12.10.2016, C-185/15, Marjan Kostanjevec κατά F&S Leasing GmbH, σε: ΕλλΔνη 6/2016, σχόλιο: Α. Βαθρακοκοίλης
ΔΕΕ της 19.10.2016, C-148/15, Deutsche Parkinson Vereinigung eV κατά Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV, σε: ΕλλΔνη 2/2017, σχόλιο: Α. Βαθρακοκοίλης
ΑΠ 448/2016 Α2 Τμ., σε: ΕλλΔνη 4/2017, σχόλιο: Α. Βαθρακοκοίλης
ΔΕΕ της 16.4.2015, C-557/13, Hermann Lutz κατά Elke Bäuerle, ως συνδίκου της πτώχευσης της ECZ Autohandel GmbH,, σε: ΕλλΔνη 3/2015, σχόλιο: Α. Βαθρακοκοίλης
ΑΠ 12/2015 Πλήρης Ολομέλεια, σε: ΕλλΔνη 6/2015, σχόλιο: Α. Βαθρακοκοίλης
ΔΕΕ της 16.7.2015, C-580/13, Coty Germany GmbH κατά Stadtsparkasse Magdeburg, σε: ΕλλΔνη 6/2015, σχόλιο: Α. Βαθρακοκοίλης
ΟλομΑΠ 20/2015 (Πλήρης Ολομέλεια), σε: ΕλλΔνη 1/2016, σχόλιο: Ι. Δεληκωστόπουλος, Α. Βαθρακοκοίλης
ΔΕΕ της 10.12.2015, C-350/14, Florin Lazar κατά Allianz SpA, σε: ΕλλΔνη 1/2016, σχόλιο: Α. Βαθρακοκοίλης
ΔΕΕ της 25.6.2015, C-147/14, Loutfi Management Propriété intellectuelle SARL κατά AMJ Meatproducts NV, Halalsupply NV, σε: ΕλλΔνη 2/2016, σχόλιο: Α. Βαθρακοκοίλης
ΔΕΕ της 16.7.2015, C-184/14, A κατά B, σε: ΕλλΔνη 3/2016, σχόλιο: Ι. Δεληκωστόπουλος, Α. Βαθρακοκοίλης
ΔΕΕ της 16.7.2015, C-681/13 Diageo Brands BV κατά Simiramida-04 EOOD, σε: ΕλλΔνη 3/2016, σχόλιο: Α. Βαθρακοκοίλης
ΑΠ 715/2015 Γ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 5/2016, σχόλιο: Α. Βαθρακοκοίλης
ΠΠρΑθ 120/2014, σε: ΕλλΔνη 1/2015, σχόλιο: Α. Βαθρακοκοίλης
ΔΕΕ της 4.9.2014, eco cosmetics GmbH & Co. KG κατά Virginie Laetitia Barbara Dupuy (C-119/13), και Raiffeisenbank St. Georgen reg. Gen. mbH κατά Tetyana Bonchyk (C-120/13), σε: ΕλλΔνη 2/2015, σχόλιο: Α. Βαθρακοκοίλης
ΑΠ 1558/2014 Α1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 4/2015, σχόλιο: Α. Βαθρακοκοίλης, Α. Πανταζόπουλος
ΔΕΕ της 3.9.2014, C-201/13, Johan Deckmyn, Vrijheidsfonds VZW κατά Helena Vandersteen, Christiane Vandersteen, Liliana Vandersteen, Isabelle Vandersteen, Rita Dupont, Amoras II CVOH, WPG Uitgevers België, σε: ΕλλΔνη 5/2015, σχόλιο: Α. Βαθρακοκοίλης