Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Ανθούλα Παπαδοπούλου


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (2)

Συγγραφέας

Α. Παπαδοπούλου, Το επιχειρηματικό απόρρητο, 2007
Α. Παπαδοπούλου, Το δικαίωμα του δημιουργού για τη διατήρηση της ακεραιότητας του έργου του, 1997

Συμβολές σε συλλογικά έργα (25)

Σ. Μούζουλας/Β. Αντωνόπουλος, Ανώνυμες εταιρίες, τόμ. 2, 2023
Συμβολές (19) +
Β. Αντωνόπουλος/Σ. Μούζουλας, Ανώνυμες Εταιρίες, τόμ. 2, 2013
Συμβολές (5) +
Λ. Κοτσίρης/Ε. Σταματούδη, Νόμος για την Πνευματική Ιδιοκτησία, 2009
Συμβολές (1) +

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (7)

Α. Παπαδοπούλου, Δημιουργικότητα και εφευρετικότητα υπό αναθεώρηση: η πρόκληση της τεχνητής νοημοσύνης, σε: ΕπισκΕΔ 1/2023
Α. Παπαδοπούλου, Η πρωτοτυπία στο μουσικό έργο, σε: Αρμ 4/2020
Α. Παπαδοπούλου, Η χρήση του σήματος ως όριο προστασίας του: μια γενική προσέγγιση, σε: ΕπισκΕΔ 4/2020
Α. Παπαδοπούλου, Βlockchain: Η τεχνολογία που υπόσχεται «ψηφιακή ασφάλεια» – Πιθανές εφαρμογές και συνέπειες για το δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας και ιδίως στο ζήτημα της ψηφιακής ανάλωσης –, σε: ΕπισκΕΔ 2/2018
Α. Παπαδοπούλου, Tα δικαιώματα του δημιουργού στην οικονομία της γνώσης - η θέση των ηθικών δικαιωμάτων, σε: Ένωση Προστασίας Πνευματικής Ιδιοκτησίας, Το έργο του Γιώργου Κουμάντου και τα σύγχρονα θέματα της Πνευματικής Ιδιοκτησίας, 2011
Α. Παπαδοπούλου, 2. Ο Δημοσιογράφος ως Πνευματικός Δημιουργός και η Προστασία των Ηθικών του Συμφερόντων, σε: Συλλογικό Έργο, Δημοσιογράφοι και εκδότες ΜΜΕ, 2009
Α. Παπαδοπούλου, Η προστασία των αρχιτεκτονικών έργων από τη σκοπιά του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας, σε: ΕλλΔνη 9/1997

Σχόλια σε αποφάσεις (1)

ΕφΘεσ 4063/1996, σε: ΕπισκΕΔ 2/1997, σχόλιο: Α. Παπαδοπούλου