Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Άννα-Μαρία Κώνστα


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (1)

Συγγραφέας

Α.-Μ. Κώνστα, Φύλο και Συγκριτικό Δίκαιο, 2020

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (3)

Α.-Μ. Κώνστα, Η έννοια της ανθρώπινης αξιοπρέπειας σε σχέση με τους πρόσφυγες στο ευρωπαϊκό και το ελληνικό δίκαιο, σε: Συλλογικό Έργο, Το αλλοδαπό στοιχείο στις εθνικές έννομες τάξεις, 2020
Α.-Μ. Κώνστα, Το δικαίωμα στην εκπαίδευση και η προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας των προσφύγων στο ευρωπαϊκό δίκαιο, σε: Ίδρυμα Καλλιόπης Κούφα, Άσυλο, σύνορα και δικαιώματα στην Ευρώπη, 2018
Α.-Μ. Κώνστα, Φύλο και ιδιότητα του πολίτη στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Δίκαιο, σε: ΕφημΔΔ 3/2010