Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Άννα Λιγωμένου


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (3)

Πρόλογος

Λ. Μπαμπαλιούτας, Το σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης, τόμ. 1, 3η έκδ., 2021
Λ. Μπαμπαλιούτας, Το σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης, τόμ. 1, 2η έκδ., 2018

Επιστημονική επιμέλεια

Πανεπιστήμιο Πειραιώς/Ελεγκτικό Συνέδριο, Οικονομική Ανάπτυξη & Δίκαιο, 2017

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (14)

Α. Λιγωμένου, Η χρηστή διακυβέρνηση προστιθέμενη αξία στην ποιότητα της δημόσιας διοίκησης, σε: Συλλογικό Έργο, Σὺ καὶ δικαστὴς ἄριστος, 2022
Α. Λιγωμένου, Η ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην ενιαία εσωτερική αγορά και ιδίως στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, σε: ΔιΔικ 5/2022
Α. Λιγωμένου, Βασικές αρχές προστασίας του περιβάλλοντος, σε: ΔιΔικ 2/2021
Α. Λιγωμένου, Η συµβολή του Ελεγκτικού Συνεδρίου στη χρηστή δηµοσιονοµική διαχείριση των δηµοτικών επιχειρήσεων, σε: ΔιΔικ 3/2020
Α. Λιγωμένου/Δ. Μπράχος, Ο Σύγχρονος Κατασταλτικός Έλεγχος Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης από το Ελεγκτικό Συνέδριο στους ΟΤΑ, σε: ΔιΔικ 3/2020
Α. Λιγωμένου, Η θετική έκβαση των ελέγχων υπό το φως του Μάνατζµεντ, σε: ΕφημΔΔ 1/2019
Α. Λιγωμένου, Οι δημόσιες συμβάσεις υπό το πρίσμα του ν. 4412/2016, σε: ΔιΔικ 4/2019
Α. Λιγωμένου/Κ. Μητσόπουλος, Το Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ και ο Διοικητικός Εκσυγχρονισμός της Α΄ θμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα Μια εισαγωγική προσέγγιση υπό το πρίσμα του ισχύοντος νομοθετικού και θεσμικού πλαισίου, σε: Τομέας Διοικητικής Επιστήμης Τμ. Δημόσιας Διοίκησης Παντείου Παν/μίου, Δημόσια Διακυβέρνηση, 2019
Α. Λιγωμένου/Λ. Μπαμπαλιούτας/Α. Κωνσταντινίδου, Οι ευκαιρίες εκσυγχρονισμού της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης με την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σε: Πανεπιστήμιο Πειραιώς/Ελεγκτικό Συνέδριο, Δίκαιο και Τεχνολογία, 2019
Α. Λιγωμένου, Νέες µορφές ελέγχου από το Eλεγκτικό Συνέδριο µετά τον ν. 4055/2012, σε: ΕφημΔΔ 1/2018
Α. Λιγωμένου/Λ. Μπαμπαλιούτας, Η Συνταγματική προστασία του δημοσιονομικού συμφέροντος, σε: Πανεπιστήμιο Πειραιώς/Ελεγκτικό Συνέδριο, Οικονομική Ανάπτυξη & Δίκαιο, 2017
Α. Λιγωμένου, Η νομολογιακή εξέλιξη σχετικά με τους περιορισμούς στην αναδρομική πληρωμή συντάξεων του Δημοσίου, σε: Συλλογικό Έργο, Κιβωτός Φιλίας - Τιμητικός τόμος για τον Καθηγητή Θεόδωρο Ι. Παναγόπουλο, 2011
Α. Λιγωμένου, Κράτος δικαίου και προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος, σε: ΔιΔικ 2/1997
Α. Λιγωμένου, Η αρχή του κράτους δικαίου, σε: ΔιΔικ 1/1993

Σχόλια σε αποφάσεις (17)

ΕλΣυν 20/2021 (σε Συμβούλιο) ΙΙ Τμ., σε: ΔιΔικ 1/2022, σχόλιο: Α. Λιγωμένου
ΕλΣυν 762/2019 Τµ.VII, σε: ΕΠολΔ 5/2019, σχόλιο: Α. Λιγωμένου
ΕλΣυν 595/2018 Τµ.III, σε: ΕΠολΔ 2/2019, σχόλιο: Α. Λιγωμένου
ΕλΣυν 192/2018 Τµ.IV (Πράξη), σε: ΕΠολΔ 2/2019, σχόλιο: Α. Λιγωμένου
ΕλΣυν 136/2016 Τµ.I, σε: ΕΠολΔ 5/2019, σχόλιο: Α. Λιγωμένου
ΕλΣυν Ολ. 4322/2013, σε: ΕΠολΔ 3/2014, σχόλιο: Α. Λιγωμένου
ΕλΣυν Ολ. 543/2013, σε: ΕΠολΔ 6/2013, σχόλιο: Α. Λιγωμένου
ΕλΣυν Ολ. 3026/2012, σε: ΕΠολΔ 3/2014, σχόλιο: Α. Λιγωμένου
ΕλΣυν 2690/2011 Τμ.IV, σε: ΕΠολΔ 6/2013, σχόλιο: Α. Λιγωμένου
ΕλΣυν 187/2011 (Πράξη) Τμ.VIΙ, σε: ΕΠολΔ 6/2013, σχόλιο: Α. Λιγωμένου
ΕλΣυν 88/2011 Τμ.V, σε: ΕΠολΔ 5/2012, σχόλιο: Α. Λιγωμένου
ΕλΣυν 103/2011 Τμ.I, σε: ΕΠολΔ 5/2012, σχόλιο: Α. Λιγωμένου
ΕλΣυν 213/2011 Τμ.Ι (Πράξη), σε: ΕΠολΔ 5/2012, σχόλιο: Α. Λιγωμένου
ΕλΣυν Ολ. 2339/2009, σε: ΕΠολΔ 6/2013, σχόλιο: Α. Λιγωμένου
ΕλΣυν 5/2008 (Πράξη) Τμ.Ι, σε: ΕΠολΔ 6/2013, σχόλιο: Α. Λιγωμένου
ΕλΣυν Ολ. 1152/2007, σε: ΕΠολΔ 6/2013, σχόλιο: Α. Λιγωμένου
ΕλΣυν Ολ. 1639/2004, σε: ΕΠολΔ 6/2013, σχόλιο: Α. Λιγωμένου