Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Άννα Λιγωμένου


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (2)

Πρόλογος

Λ. Μπαμπαλιούτας, Το σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης, τόμ. 1, 2η έκδ., 2018

Επιστημονική επιμέλεια

Πανεπιστήμιο Πειραιώς/Ελεγκτικό Συνέδριο, Οικονομική Ανάπτυξη & Δίκαιο, 2017

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (12)

Α. Λιγωμένου, Βασικές αρχές προστασίας του περιβάλλοντος, σε: ΔιΔικ 2/2021
Α. Λιγωμένου, Η συµβολή του Ελεγκτικού Συνεδρίου στη χρηστή δηµοσιονοµική διαχείριση των δηµοτικών επιχειρήσεων, σε: ΔιΔικ 3/2020
Α. Λιγωμένου/Δ. Μπράχος, Ο Σύγχρονος Κατασταλτικός Έλεγχος Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης από το Ελεγκτικό Συνέδριο στους ΟΤΑ, σε: ΔιΔικ 3/2020
Α. Λιγωμένου, Η θετική έκβαση των ελέγχων υπό το φως του Μάνατζµεντ, σε: ΕφημΔΔ 1/2019
Α. Λιγωμένου, Οι δημόσιες συμβάσεις υπό το πρίσμα του ν. 4412/2016, σε: ΔιΔικ 4/2019
Α. Λιγωμένου/Κ. Μητσόπουλος, Το Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ και ο Διοικητικός Εκσυγχρονισμός της Α΄ θμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα Μια εισαγωγική προσέγγιση υπό το πρίσμα του ισχύοντος νομοθετικού και θεσμικού πλαισίου, σε: Τομέας Διοικητικής Επιστήμης Τμ. Δημόσιας Διοίκησης Παντείου Παν/μίου, Δημόσια Διακυβέρνηση, 2019
Α. Λιγωμένου/Λ. Μπαμπαλιούτας/Α. Κωνσταντινίδου, Οι ευκαιρίες εκσυγχρονισμού της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης με την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σε: Πανεπιστήμιο Πειραιώς/Ελεγκτικό Συνέδριο, Δίκαιο και Τεχνολογία, 2019
Α. Λιγωμένου, Νέες µορφές ελέγχου από το Eλεγκτικό Συνέδριο µετά τον ν. 4055/2012, σε: ΕφημΔΔ 1/2018
Α. Λιγωμένου/Λ. Μπαμπαλιούτας, Η Συνταγματική προστασία του δημοσιονομικού συμφέροντος, σε: Πανεπιστήμιο Πειραιώς/Ελεγκτικό Συνέδριο, Οικονομική Ανάπτυξη & Δίκαιο, 2017
Α. Λιγωμένου, Η νομολογιακή εξέλιξη σχετικά με τους περιορισμούς στην αναδρομική πληρωμή συντάξεων του Δημοσίου, σε: Συλλογικό Έργο, Κιβωτός Φιλίας - Τιμητικός τόμος για τον Καθηγητή Θεόδωρο Ι. Παναγόπουλο, 2011
Α. Λιγωμένου, Κράτος δικαίου και προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος, σε: ΔιΔικ 2/1997
Α. Λιγωμένου, Η αρχή του κράτους δικαίου, σε: ΔιΔικ 1/1993

Σχόλια σε αποφάσεις (16)

ΕλΣυν 762/2019 Τµ.VII, σε: ΕΠολΔ 5/2019, σχόλιο: Α. Λιγωμένου
ΕλΣυν 595/2018 Τµ.III, σε: ΕΠολΔ 2/2019, σχόλιο: Α. Λιγωμένου
ΕλΣυν 192/2018 Τµ.IV (Πράξη), σε: ΕΠολΔ 2/2019, σχόλιο: Α. Λιγωμένου
ΕλΣυν 136/2016 Τµ.I, σε: ΕΠολΔ 5/2019, σχόλιο: Α. Λιγωμένου
ΕλΣυν Ολ. 4322/2013, σε: ΕΠολΔ 3/2014, σχόλιο: Α. Λιγωμένου
ΕλΣυν Ολ. 543/2013, σε: ΕΠολΔ 6/2013, σχόλιο: Α. Λιγωμένου
ΕλΣυν Ολ. 3026/2012, σε: ΕΠολΔ 3/2014, σχόλιο: Α. Λιγωμένου
ΕλΣυν 2690/2011 Τμ.IV, σε: ΕΠολΔ 6/2013, σχόλιο: Α. Λιγωμένου
ΕλΣυν 187/2011 (Πράξη) Τμ.VIΙ, σε: ΕΠολΔ 6/2013, σχόλιο: Α. Λιγωμένου
ΕλΣυν 88/2011 Τμ.V, σε: ΕΠολΔ 5/2012, σχόλιο: Α. Λιγωμένου
ΕλΣυν 103/2011 Τμ.I, σε: ΕΠολΔ 5/2012, σχόλιο: Α. Λιγωμένου
ΕλΣυν 213/2011 Τμ.Ι (Πράξη), σε: ΕΠολΔ 5/2012, σχόλιο: Α. Λιγωμένου
ΕλΣυν Ολ. 2339/2009, σε: ΕΠολΔ 6/2013, σχόλιο: Α. Λιγωμένου
ΕλΣυν 5/2008 (Πράξη) Τμ.Ι, σε: ΕΠολΔ 6/2013, σχόλιο: Α. Λιγωμένου
ΕλΣυν Ολ. 1152/2007, σε: ΕΠολΔ 6/2013, σχόλιο: Α. Λιγωμένου
ΕλΣυν Ολ. 1639/2004, σε: ΕΠολΔ 6/2013, σχόλιο: Α. Λιγωμένου