Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Άννα Ε. Πλεύρη


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (3)

Συγγραφέας

Α. Πλεύρη, Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, 2021
Α. Πλεύρη, Διαιτησία στον τομέα της ενέργειας, 2018
Α. Πλεύρη, Μη δικαιούχοι και μη υπόχρεοι διάδικοι στην πολιτική δίκη, 2014

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (18)

Α. Πλεύρη, Διαμεσολάβηση σε κτηματολογικές διαφορές, σε: Συλλογικό Έργο, Εθνικό Κτηματολόγιο και Διαμεσολάβηση, 2021
Α. Πλεύρη, Επανέναρξη πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης μετά το ν. 4790/2021, Μελετήματα Sakkoulas Online, 2021
Α. Πλεύρη, Κατάχρηση δικαιώματος στην αναγκαστική εκτέλεση – Σύγχρονες νομολογιακές εφαρμογές, σε: ΕλλΔνη 3/2021
Α. Πλεύρη, Οι «συμπληγάδες» της αναγκαστικής εκτέλεσης επί υποχρέωσης προς παράδοση ή απόδοση τέκνου και επί παρεμπόδισης του δικαιώματος επικοινωνίας γονέα με τέκνο. Συμβολή στην ερμηνεία του άρθρου 950 ΚΠολΔ, σε: ΕλλΔνη 4/2021
Α. Πλεύρη, Έναρξη ισχύος των ρυθμίσεων των άρθρων 175 και 176 του ν. 4855/2021, που τροποποιούν άρθρα του ΚΠολΔ και του ν. 4842/2021, Μελετήματα Sakkoulas Online, 2021
Α. Πλεύρη, Η σχέση του άρθρου 536 ΚΠολΔ περί της απαγόρευσης επιβλαβέστερης απόφασης για τον εκκαλούντα με το άρθρο 534 ΚΠολΔ περί της αντικατάστασης αιτιολογιών και ο αναιρετικός έλεγχος αυτής, σε: Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων, Η Έφεση κατά τον ΚΠολΔ, 2021
Α. Πλεύρη, Η δεκτικότητα υπαγωγής διαφορών σε διαιτησία στο Κυπριακό και Αγγλικό Δίκαιο, σε: Συλλογικό Έργο, Δίκαιη δίκη, οριστικότητα και δημόσια τάξη ως επικρατούσες αρχές στη διεθνή εμπορική διαιτησία, 2021
Α. Πλεύρη, Νοµιµότητα κοινοποιήσεως δικογράφου εφέσεως ασκηθέντος εκ µέρους ΔΕΥΑ κατά αποφάσεως Ειρηνοδικείου στον πληρεξούσιο δικηγόρο των εφεσιβλήτων -εναγόντων στην πρωτοβάθµια δίκη, σε: ΕΠολΔ 6/2020
Α. Πλεύρη, Η σχέση της «υποχρεωτικής απόπειρας» εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών μέσω διαμεσολάβησης, με το δικαίωμα πρόσβασης στη δικαιοσύνη και τη διάδοση του θεσμού της διαμεσολάβησης, σε: Εταιρία Νομικών Βορείου Ελλάδος, Η υποχρέωση σε διαμεσολάβηση και τα ανακύπτοντα ζητήματα, 2018
Α. Πλεύρη, Η διαιτητική συμφωνία, ως θεμέλιο της εσωτερικής και διεθνούς (εμπορικής) διαιτησίας στην Ελλάδα - Σύγχρονα ζητήματα τύπου, σε: Συλλογικό Έργο, Τιμητικός Τόμος Νικολάου Θ. Νίκα, 2018
Α. Πλεύρη, Ακύρωση διαιτητικών αποφάσεων επί διεθνούς εµπορικής διαιτησίας την Ελλάδα (ν. 2735/1999), σε: ΕΠολΔ 3/2017
Α. Πλεύρη, Ακύρωση διαιτητικών αποφάσεων επί διεθνούς εμπορικής διαιτησίας στην Ελλάδα (ν. 2735/1999), σε: Εταιρία Νομικών Βορείου Ελλάδος, Επετειακός Τόμος, 2017
Α. Πλεύρη, Η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για τη βία κατά των γυναικών και η υπογραφή της από την Ελλάδα και την Κύπρο, σε: ΔτΑ 74/2017
Α. Πλεύρη, Παρουσίαση διαιτητικών αποφάσεων επί ενεργειακών διαφορών κρίσιμα νομικά ζητήματα–πορίσματα, σε: Ενέργεια&Δίκαιο 26/2017
Α. Πλεύρη, H διαιτητική συμφωνία, ως θεμέλιο της ημεδαπής και διεθνούς (εμπορικής) διαιτησίας στην Ελλάδα - Σύγχρονα ζητήματα τύπου, σε: ΕΠολΔ 6/2017
Α. Πλεύρη, Οι τροποποιήσεις του ν. 4335/2015 σε ζητήματα του δικαίου της αναγκαστικής εκτελέσεως, σε: ΕλλΔνη 1/2016
Α. Πλεύρη, Ζητήματα πρόσθετων λόγων ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής, σε: Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων, Πρόσθετοι λόγοι ενδίκων μέσων και βοηθημάτων, 2015
Α. Πλεύρη, Issues of Estoppel and Res judicata on class action judgments, σε: Συλλογικό Έργο, Issues of Estoppel and Res Judicata in Anglo-American and Greek Law, 2014

Σχόλια σε αποφάσεις (26)

ΜΠρΛαμ 1/2021, σε: Αρμ 2/2021, σχόλιο: Ι. Ρεβολίδης, Α. Πλεύρη
ΠΠρΘεσ 1045/2021, σε: Αρμ 3/2021, σχόλιο: Α. Πλεύρη
ΠΠρΑθ 124/2021, σε: Αρμ 8/2021, σχόλιο: Α. Πλεύρη
ΠΠρΘεσ 6457/2021 (τακτική διαδικασία), σε: ΕπΑκ 4/2021, σχόλιο: Α. Πλεύρη
ΠΠρΛαμ 56/2020, σε: Αρμ 4/2021, σχόλιο: Α. Πλεύρη
ΜΠρΘεσ 9128/2020, σε: Αρμ 5/2021, σχόλιο: Α. Πλεύρη
ΠΠρΑθ 2883/2020, σε: Αρμ 6/2021, σχόλιο: Α. Πλεύρη
ΜΠρΑθ 1058/2020, σε: Αρμ 7/2021, σχόλιο: Α. Πλεύρη
ΟλομΑΠ 5/2020, σε: Αρμ 8/2021, σχόλιο: Α. Πλεύρη
ΜΠρΘεσ 4410/2020, σε: Αρμ 10/2021, σχόλιο: Α. Πλεύρη
ΜΠρΧαν 199/2020, σε: Αρμ 11/2021, σχόλιο: Α. Πλεύρη
ΜΠρΛαμ 197/2020, σε: Αρμ 12/2021, σχόλιο: Α. Πλεύρη
ΜΕφΘεσ 1126/2019, σε: Διαιτ 4/2018, σχόλιο: Α. Πλεύρη
ΠΠρΑθ 2315/2019, σε: Διαιτ 1/2019, σχόλιο: Α. Πλεύρη
ΜΠρΜεσολ 21/2019, σε: Αρμ 2/2020, σχόλιο: Α. Πλεύρη
ΜΠρΑθ 1109/2019, σε: Αρμ 5/2020, σχόλιο: Α. Πλεύρη
ΜΠρΘεσ 11168/2019, σε: Αρμ 5/2019, σχόλιο: Α. Πλεύρη
ΜΠρΗλ 23/2019, σε: Αρμ 5/2019, σχόλιο: Α. Πλεύρη
ΜΠρΠειρ 3265/2019, σε: Αρμ 5/2021, σχόλιο: Α. Πλεύρη
ΠΠρΘεσ 13661/2019, σε: Αρμ 9/2021, σχόλιο: Α. Πλεύρη
ΜΕφΘεσ 2601/2019, σε: Αρμ 10/2021, σχόλιο: Α. Πλεύρη
ΠΠρΘεσ 13100/2018, σε: Διαιτ 2/2018, σχόλιο: Α. Πλεύρη
ΜΠρΑθ 301/2018, σε: Αρμ 3/2021, σχόλιο: Α. Πλεύρη
ΑΠ 1235/2017 Τμ.Α2, σε: Διαιτ 1/2018, σχόλιο: Α. Πλεύρη
ΜΠρΘεσ 2005/2016, σε: ΕλλΔνη 6/2016, σχόλιο: Α. Πλεύρη
ΜΠρΘεσ 3018/2011, σε: ΕΠολΔ 4/2011, σχόλιο: Α. Πλεύρη