Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Άννα Δεσποτίδου


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (3)

Συγγραφέας

Α. Δεσποτίδου, Έξοδος εταίρου από ΙΚΕ, 2019
Α. Δεσποτίδου, Παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών από απόσταση, 2009
Α. Δεσποτίδου, Φύση και λειτουργία της εκδοτικής σύμβασης, 2003

Συμβολές σε συλλογικά έργα (10)

Β. Σκουρής, Συνθήκη της Λισσαβώνας, 2020
Συμβολές (1) +
Β. Αντωνόπουλος/Σ. Μούζουλας, Ανώνυμες Εταιρίες, τόμ. 2, 2013
Συμβολές (6) +
Λ. Κοτσίρης/Ε. Σταματούδη, Νόμος για την Πνευματική Ιδιοκτησία, 2009
Συμβολές (3) +

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (5)

Α. Δεσποτίδου, Προσβολές δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο, σε: ΕπισκΕΔ 4/2017
Α. Δεσποτίδου, Η προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στην ΕΕ μετά τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας: Ερμηνευτική συμβολή στη διάταξη του ά. 118 ΣΛΕΕ, σε: ΕπισκΕΔ 1/2014
Α. Δεσποτίδου, Οι συμβάσεις εκμετάλλευσης, σε: Ένωση Προστασίας Πνευματικής Ιδιοκτησίας, Το έργο του Γιώργου Κουμάντου και τα σύγχρονα θέματα της Πνευματικής Ιδιοκτησίας, 2011
Α. Δεσποτίδου, Ζητήματα προστασίας του καταναλωτή στις συμβάσεις από απόσταση κατά το άρθρο 4 ν. 2251/1994, σε: ΕπισκΕΔ 3/2005
Α. Δεσποτίδου, Η προστασία του τίτλου (Με αφορμή του ΜΠΒόλου 1134/1993), σε: ΕπισκΕΔ 4/1995

Σχόλια σε αποφάσεις (2)

ΑΠ 651/2013 (Α΄2 Πολιτικού Τμήματος), σε: ΕπισκΕΔ 2/2013, σχόλιο: Α. Δεσποτίδου
ΜΠρΒολ 1134/1993, σε: ΕπισκΕΔ 1/1995, σχόλιο: Α. Δεσποτίδου