Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Άγγελος Στεργίου


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (8)

Συγγραφέας

Σ. Δεβετζή/Α. Στεργίου, Social security in times of corona, 2021
Α. Στεργίου, Δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης, 3η έκδ., 2017
Α. Στεργίου, Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης, 2η έκδ., 2014

Επιστημονική επιμέλεια

Εταιρία Νομικών Βορείου Ελλάδος, Η ασφαλιστική μεταρρύθμιση, 2008

Επιμέλεια Σειράς

Α. Τσέτουρα, Ο Ευρωπαίος συνταξιούχος, 2017
Α. Λεβέντη, Μεταβίβαση Επιχείρησης και Συλλογικές Σχέσεις Εργασίας, 2016

Διεύθυνση Σειράς

Α. Μεντεσίδου, Η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου - Περιορισμοί της ελευθερίας σύναψης στον ιδιωτικό τομέα, 2020
Δ. Σιδέρης, Επίσχεση εργασίας, 2019

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (39)

Α. Στεργίου, Ο δικαστικός έλεγχος της ιατρικής κρίσης ενόψει των συντάξεων λόγω αναπηρίας, σε: ΔτΚΑ 1/2021
Α. Στεργίου, Η εκλογίκευση του θανάτου από την κοινωνική ασφάλιση, σε: ΔτΚΑ 1/2021
Α. Στεργίου, Ενιαίοι κανόνες παροχών και εισφορών για μη ομοειδείς κατηγορίες ασφαλισμένων εντός e-ΕΦΚΑ, σε: ΔτΚΑ 2/2021
Ε. Μπακιρτζή/Σ. Δεβετζή/Α. Στεργίου, INTRODUCTION, σε: Σ. Δεβετζή/Α. Στεργίου, Social security in times of corona, 2021
Α. Στεργίου, Future perspectives within the European Union context: From social security to income support, σε: Σ. Δεβετζή/Α. Στεργίου, Social security in times of corona, 2021
Α. Στεργίου, Βασικό Εισόδημα (Basic Income): Μια χρήσιμη ουτοπία που ανέκαμψε με την πανδημία, σε: ΔτΚΑ 2/2021
Α. Στεργίου, Η κοινωνική ασφάλιση μπροστά στο δημογραφικό πρόβλημα: Με κομμένη την ανάσα, σε: ΔτΚΑ 1/2020
Α. Στεργίου, Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, σε: ΔτΚΑ 2/2020
Α. Στεργίου, Η υγειονομική κρίση Covid-19: Μια μεγάλη ευκαιρία για την ενδυνάμωση του Κοινωνικού Κράτους, σε: ΔτΚΑ 2/2020
Α. Στεργίου, Ο παγκόσμιος υγειονομικός συναγερμός για την πανδημία Covid-19, σε: ΔτΚΑ 2/2020
Α. Στεργίου, Η ερμηνεία της κοινωνικοασφαλιστικής νομοθεσίας, σε: ΔτΚΑ 3/2020
Α. Στεργίου, Η έλευση της ψηφιακής επανάστασης στην απονομή των συντάξεων;, σε: ΔτΚΑ 3/2020
Α. Στεργίου, Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα – Στη δυναμική του δέοντος, σε: Συλλογικό Έργο, Οικονομία - τεχνολογία - δίκαιο και εργασία, 2020
Α. Στεργίου, Τα «βισμαρκιανά» συστήματα στα όρια των αντοχών τους (Προς νέους αναδιανεμητικούς μηχανισμούς), σε: ΔτΚΑ 4/2020
Α. Στεργίου, Το δικαίωμα στην υγεία (… αλλά τελικά τι είναι υγεία;), σε: ΔτΚΑ 2/2019
Α. Στεργίου, Η νομική φύση της εργοδοτικής εισφοράς επί του ετήσιου κύκλου εργασιών της επιχείρησης, σε: ΔτΚΑ 3/2019
Α. Στεργίου, Είναι αναγκαία η αναθεώρηση του άρθρου 22 παρ. 5 του Συντ/τος;, σε: ΔτΚΑ 3/2019
Α. Στεργίου, Οι σχέσεις του οικογενειακού δικαίου με την κοινωνική ασφάλιση, σε: ΕΔΕΚΑ/Ένωση Αστικολόγων, Το Εργατικό και το Αστικό Δίκαιο σε ανοικτό διάλογο, 2019
Α. Στεργίου, Η διεθνής ενηλικίωση και η ελληνική εφηβεία του δικαιώµατος στη στέγη, σε: ΕφημΔΔ 6/2019
Α. Στεργίου, Ο λαϊκισμός βρίσκει γόνιμο έδαφος στην κοινωνική ασφάλιση;, σε: ΔτΚΑ 4/2019
Ι. Κουκιάδης/Α. Στεργίου, Ο λογαριασμός επικουρήσεως προσωπικού ΕΤΕ ως πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών, σε: Αρμ 1-2/2019
Α. Στεργίου, Η «οικογένεια» υπό το βλέμμα της κοινωνικής ασφάλισης, σε: ΔτΚΑ 1/2019
Α. Στεργίου, Η μη οπισθοδρόμηση των κοινωνικών δικαιωμάτων (η αρχή του «standstill»)στη διεθνή της διάσταση, σε: ΕφημΔΔ 4/2018
Α. Στεργίου, Προσωπικά Δεδομένα κοινωνικής ασφάλισης, σε: Συλλογικό Έργο, Τιμητικός Τόμος Νικολάου Θ. Νίκα, 2018
Α. Στεργίου, Οι κοινωνικοασφαλιστικές επιπτώσεις των προγραµµάτων εθελούσιας εξόδου, σε: Αρμ 3/2017
Α. Στεργίου, Συντάξεις αναπηρίας. Η βιοποριστική (ασφαλιστική) αναπηρία σε κίνδυνο, σε: Αρμ 8/2017
Α. Στεργίου, Ηλεκτρονική διακυβέρνηση της κοινωνικής ασφάλισης, σε: ΕφημΔΔ 6/2017
Α. Στεργίου, Τα κοινωνικά (αναδιανεμητικά) δικαιώματα ενώπιον της κρίσης, σε: ΕφημΔΔ 1/2016
Α. Στεργίου, Ο νόμος 4387/2016 για τη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος, σε: ΕφημΔΔ 3/2016
Α. Στεργίου, Οι γενικές αρχές του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης, σε: ΕφημΔΔ 4/2011
Α. Στεργίου, Λογιστικός διαχωρισμός των περιουσιακών στοιχείων αλληλοβοηθητικού ταμείου ανάλογα με τη χορηγούμενη ασφαλιστική παροχή, σε: Αρμ 11/2011
Α. Στεργίου, Τα κοινωνικά δικαιώματα των αλλοδαπών τρίτων χωρών, σε: ΕφημΔΔ 5/2010
Α. Στεργίου, ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, σε: ΕΔΕΚΑ, Οικονομικές ελευθερίες, κοινωνικά δικαιώματα και η απαγόρευση των διακρίσεων στο δίκαιο της ΕΕ, 2010
Α. Στεργίου, Η ένταξη του κλάδου ασθενείας του ΤΑΞΥ στον αντίστοιχο κλάδο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είναι αντισυνταγματική και αντίθετη στις Διεθνείς Συμβάσεις, σε: Αρμ 3/2009
Α. Στεργίου, Η προστασία των κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων ως περιουσιακών, σε: ΔιΔικ 4/2008
Α. Στεργίου, Προς μια αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης;, σε: Εταιρία Νομικών Βορείου Ελλάδος, Η ασφαλιστική μεταρρύθμιση, 2008
Α. Στεργίου, Η παροχή εφάπαξ ποσού μέσω ομαδικής ασφάλισης στα μέλη του θεραπευτικού προσωπικού του ΚΕ.Θ.Ε.Α. και η αρχή της ίσης μεταχείρισης, σε: Αρμ 1/2007
Α. Στεργίου, Η χορήγηση δεύτερης σύνταξης γήρατος στους τυφλούς - ασφαλισμένους με βάση το ειδικό καθεστώς του ν. 612/1977, σε: Αρμ 10/2007
Α. Στεργίου, Ρήτρες κοινωνικής ασφάλισης: Ένα νέο πεδίο συλλογικής διαπραγμάτευσης, σε: ΕπισκΕΔ 4/2002

Σχόλια σε αποφάσεις (25)

ΣτΕ 622/2021, σε: ΔτΚΑ 2/2021, σχόλιο: Α. Στεργίου
ΔΠρΑθ 637/2021, σε: ΔτΚΑ 2/2021, σχόλιο: Α. Στεργίου
ΣτΕ 505/2020 Τμ.Α΄, σε: ΔτΚΑ 2/2020, σχόλιο: Α. Στεργίου
ΟλΣτΕ 1439/2020, σε: ΔτΚΑ 3/2020, σχόλιο: Α. Στεργίου
ΔΠρΛαμ 250/2020, σε: ΔτΚΑ 3/2020, σχόλιο: Α. Στεργίου
ΣτΕ 2482-2487/2020 Τμ.Α΄, σε: ΔτΚΑ 4/2020, σχόλιο: Α. Στεργίου
ΔΠρΑθ 3258/2020, σε: ΔτΚΑ 4/2020, σχόλιο: Α. Στεργίου
ΤρΔΠρΘεσ 1188/2020, σε: ΔτΚΑ 1/2021, σχόλιο: Α. Στεργίου
ΣτΕ 614/2019 Τμ.Α΄, σε: ΔτΚΑ 3/2019, σχόλιο: Α. Στεργίου
ΣτΕ 191/2019 Τμ. Α΄, σε: ΔτΚΑ 3/2019, σχόλιο: Α. Στεργίου
ΣτΕ 773/2019, σε: ΔτΚΑ 1/2020, σχόλιο: Α. Στεργίου
ΣτΕ 1199/2019, σε: ΔτΚΑ 1/2020, σχόλιο: Α. Στεργίου
ΣτΕ 2376/2019 Τμ.Α΄, σε: ΔτΚΑ 2/2020, σχόλιο: Α. Στεργίου
ΔΕφΘεσ Α147/2019, σε: ΔτΚΑ 2/2020, σχόλιο: Α. Στεργίου
ΔΕφΑθ 4525/2019, σε: ΔτΚΑ 3/2020, σχόλιο: Α. Στεργίου
ΔΕφΠειρ Α1924/2019, σε: ΔτΚΑ 4/2020, σχόλιο: Α. Στεργίου
ΣτΕ 2624/2018 Τμ.Α΄, σε: ΔτΚΑ 2/2019, σχόλιο: Α. Στεργίου
ΣτΕ 2384/2018 Τμ.Α΄, σε: ΔτΚΑ 2/2019, σχόλιο: Α. Στεργίου
ΣτΕ 778/2018 Τμ.Α΄, σε: ΔτΚΑ 2/2019, σχόλιο: Α. Στεργίου
ΜΕφΘεσ 487/2018, σε: Αρμ 3/2018, σχόλιο: Α. Στεργίου
ΔΕφΛαρ 498/2018, σε: ΔτΚΑ 1/2019, σχόλιο: Α. Στεργίου
ΔΠρΑθ 8757/2018, σε: ΔτΚΑ 1/2019, σχόλιο: Α. Στεργίου
ΜΕφΘεσ 474/2018, σε: ΔτΚΑ 1/2019, σχόλιο: Α. Στεργίου
ΔΕφΑθ 6130/2017, σε: ΔτΚΑ 1/2019, σχόλιο: Α. Στεργίου
ΔΕΚ 26.3.2009, C-559/07, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ελληνικής Δημοκρατίας, σε: ΕφημΔΔ 2/2009, σχόλιο: Α. Στεργίου