Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Άγγελος Στεργίου


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (10)

Συγγραφέας

Α. Στεργίου, Κοινωνικά δικαιώματα, 2023
Α. Στεργίου, Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης, 4η έκδ., 2022
Σ. Δεβετζή/Α. Στεργίου, Social security in times of corona, 2021
Α. Στεργίου, Δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης, 3η έκδ., 2017
Α. Στεργίου, Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης, 2η έκδ., 2014

Επιστημονική επιμέλεια

Εταιρία Νομικών Βορείου Ελλάδος, Η ασφαλιστική μεταρρύθμιση, 2008

Επιμέλεια Σειράς

Α. Τσέτουρα, Ο Ευρωπαίος συνταξιούχος, 2017
Α. Λεβέντη, Μεταβίβαση Επιχείρησης και Συλλογικές Σχέσεις Εργασίας, 2016

Διεύθυνση Σειράς

Α. Μεντεσίδου, Η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου - Περιορισμοί της ελευθερίας σύναψης στον ιδιωτικό τομέα, 2020
Δ. Σιδέρης, Επίσχεση εργασίας, 2019

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (58)

Α. Στεργίου, Η συνταγματική προστασία των πολύτεκνων οικογενειών (Με αφορμή τις αποφάσεις ΣτΕ 575/2023, Α2124/2022), σε: ΔτΚΑ 2/2023
Α. Στεργίου, Οι μειώσεις των επικουρικών συντάξεων στην περίπτωση της διαδοχικής ασφάλισης (ΕΔΟΕΑΠ), σε: ΔτΚΑ 2/2023
Α. Στεργίου, Η ανάληψη του βάρους της άδειας πατρότητας από την κοινωνική ασφάλιση (Η ανάγκη θέσπισης επιδομάτων πατρότητας), σε: ΔτΚΑ 2/2023
Α. Στεργίου, Ισορροπία ανάμεσα στην εργασία και τη ζωή για τους γονείς και τους φροντιστές (Work-Life Balance for Parents and Carers) - Η ενσωμάτωση της Οδηγίας Ε.Ε. 2019/1158 στο ελληνικό δίκαιο από το ν. 4808/2021, σε: Αρμ 12/2023
Α. Στεργίου, Διασυνοριακές υγειονομικές υπηρεσίες στην ΕΕ (EU cross-border health care), σε: ΔτΚΑ 3/2023
Α. Στεργίου, Έννοια και νομική φύση των ασφαλιστικών εισφορών, σε: ΔτΚΑ 1/2022
Α. Στεργίου, Το βαθύτερο νόημα του ευρωπαϊκού συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας, σε: ΔτΚΑ 1/2022
Α. Στεργίου, Η αποζημίωση των θυμάτων εμβολιασμού. Με αφορμή την απόφαση ΣτΕ 622/2021, σε: Συλλογικό Έργο, Τιμητικός Τόμος για την Καθηγήτρια Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου, τόμ. 2, 2022
Α. Στεργίου, Το ύψος της συμπληρωματικής αποζημίωσης του Α.Ν. 513/1968 στους αποχωρούντες λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλους από ΟΠΕΚΕΠΕ (ΟΕΕΕ) (Αποζημίωση απόλυσης και εφάπαξ βοήθημα), σε: Αρμ 11/2022
Α. Στεργίου, Η ανάγκη επαναπροσδιορισμού της έννοιας της εξαρτημένης εργασίας. Από τη μεριά της κοινωνικής ασφάλισης, σε: ΔτΚΑ 2/2022
Α. Στεργίου, Κοινωνική Ασφάλιση και Λογοτεχνία, όπως «Law and Literature», σε: ΔτΚΑ 2/2022
Α. Στεργίου, Το είδωλο της κοινωνικής ασφάλισης στον «καθρέπτη» της λογοτεχνίας: Η περίπτωση του Franz Kafka: Ποιος θα μας προστατεύσει από τους προστάτες μας;, σε: ΔτΚΑ 2/2022
Α. Στεργίου, Το ύψος της συμπληρωματικής αποζημίωσης του α.ν. 513/1968 για αποχωρούντες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ (ΟΕΕΕ), λόγω συνταξιοδότησης (Αποζημίωση απόλυσης και εφάπαξ παροχή), σε: ΔτΚΑ 3/2022
Α. Στεργίου, Η κοινωνική ασφάλιση των αθλητών (Ανάμεσα στον επαγγελματικό και ερασιτεχνικό αθλητισμό), σε: ΔτΚΑ 4/2022
Α. Στεργίου/Κ. Παπαδημητρίου, Η νομοθετική επιβολή του διανεμητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (NDC) στο ΤΑΠΕΤΕ και ο σεβασμός της αυτοτέλειάς του, σε: ΔτΚΑ 4/2022
Α. Στεργίου, Η Επόμενη Ημέρα στην Κοινωνική Ασφάλιση. Η θωράκιση του θεσμού και η ενίσχυση του κοινωνικού του ρόλου στην εποχή των αβεβαιοτήτων, σε: ΔτΚΑ 4/2022
Α. Στεργίου, Ο δικαστικός έλεγχος της ιατρικής κρίσης ενόψει των συντάξεων λόγω αναπηρίας, σε: ΔτΚΑ 1/2021
Α. Στεργίου, Η εκλογίκευση του θανάτου από την κοινωνική ασφάλιση, σε: ΔτΚΑ 1/2021
Α. Στεργίου, Ενιαίοι κανόνες παροχών και εισφορών για μη ομοειδείς κατηγορίες ασφαλισμένων εντός e-ΕΦΚΑ, σε: ΔτΚΑ 2/2021
Ε. Μπακιρτζή/Σ. Δεβετζή/Α. Στεργίου, INTRODUCTION, σε: Σ. Δεβετζή/Α. Στεργίου, Social security in times of corona, 2021
Α. Στεργίου, Future perspectives within the European Union context: From social security to income support, σε: Σ. Δεβετζή/Α. Στεργίου, Social security in times of corona, 2021
Α. Στεργίου, Βασικό Εισόδημα (Basic Income): Μια χρήσιμη ουτοπία που ανέκαμψε με την πανδημία, σε: ΔτΚΑ 2/2021
Α. Στεργίου, Ασφαλιστικές εισφορές αυτοτελώς απασχολουμένων και ελεύθερων επαγγελματιών για απασχόληση με ΔΠΥ σ’ ένα έως και δύο πρόσωπα, σε: ΔτΚΑ 4/2021
Α. Στεργίου, Μια ισχυρή οικονομία είναι προϋπόθεση για τη διασφάλιση «αξιοπρεπών» συντάξεων;, σε: ΔτΚΑ 4/2021
Α. Στεργίου, Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα – Στη δυναμική του δέοντος, σε: Συλλογικό Έργο, Οικονομία - τεχνολογία - δίκαιο και εργασία, 2020
Α. Στεργίου, Τα «βισμαρκιανά» συστήματα στα όρια των αντοχών τους (Προς νέους αναδιανεμητικούς μηχανισμούς), σε: ΔτΚΑ 4/2020
Α. Στεργίου, Η κοινωνική ασφάλιση μπροστά στο δημογραφικό πρόβλημα: Με κομμένη την ανάσα, σε: ΔτΚΑ 1/2020
Α. Στεργίου, Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, σε: ΔτΚΑ 2/2020
Α. Στεργίου, Η υγειονομική κρίση Covid-19: Μια μεγάλη ευκαιρία για την ενδυνάμωση του Κοινωνικού Κράτους, σε: ΔτΚΑ 2/2020
Α. Στεργίου, Ο παγκόσμιος υγειονομικός συναγερμός για την πανδημία Covid-19, σε: ΔτΚΑ 2/2020
Α. Στεργίου, Η ερμηνεία της κοινωνικοασφαλιστικής νομοθεσίας, σε: ΔτΚΑ 3/2020
Α. Στεργίου, Η έλευση της ψηφιακής επανάστασης στην απονομή των συντάξεων;, σε: ΔτΚΑ 3/2020
Α. Στεργίου, Το δικαίωμα στην υγεία (… αλλά τελικά τι είναι υγεία;), σε: ΔτΚΑ 2/2019
Α. Στεργίου, Η νομική φύση της εργοδοτικής εισφοράς επί του ετήσιου κύκλου εργασιών της επιχείρησης, σε: ΔτΚΑ 3/2019
Α. Στεργίου, Είναι αναγκαία η αναθεώρηση του άρθρου 22 παρ. 5 του Συντ/τος;, σε: ΔτΚΑ 3/2019
Α. Στεργίου, Η υποχρέωση σύνταξης αναλογιστικών μελετών με αφορμή τις αποφάσεις της Ολομ. ΣτΕ 1889-1891/2019. Προς μια θεσμική ενδυνάμωση της κοινωνικής ασφάλισης, σε: ΔτΚΑ 4/2019
Α. Στεργίου, Οι σχέσεις του οικογενειακού δικαίου με την κοινωνική ασφάλιση, σε: ΕΔΕΚΑ/Ένωση Αστικολόγων, Το Εργατικό και το Αστικό Δίκαιο σε ανοικτό διάλογο, 2019
Α. Στεργίου, Η διεθνής ενηλικίωση και η ελληνική εφηβεία του δικαιώµατος στη στέγη, σε: ΕφημΔΔ 6/2019
Α. Στεργίου, Ο λαϊκισμός βρίσκει γόνιμο έδαφος στην κοινωνική ασφάλιση;, σε: ΔτΚΑ 4/2019
Ι. Κουκιάδης/Α. Στεργίου, Ο λογαριασμός επικουρήσεως προσωπικού ΕΤΕ ως πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών, σε: Αρμ 1-2/2019
Α. Στεργίου, Η «οικογένεια» υπό το βλέμμα της κοινωνικής ασφάλισης, σε: ΔτΚΑ 1/2019
Α. Στεργίου, Η μη οπισθοδρόμηση των κοινωνικών δικαιωμάτων (η αρχή του «standstill»)στη διεθνή της διάσταση, σε: ΕφημΔΔ 4/2018
Α. Στεργίου, Προσωπικά Δεδομένα κοινωνικής ασφάλισης, σε: Συλλογικό Έργο, Τιμητικός Τόμος Νικολάου Θ. Νίκα, 2018
Α. Στεργίου, Οι κοινωνικοασφαλιστικές επιπτώσεις των προγραµµάτων εθελούσιας εξόδου, σε: Αρμ 3/2017
Α. Στεργίου, Συντάξεις αναπηρίας. Η βιοποριστική (ασφαλιστική) αναπηρία σε κίνδυνο, σε: Αρμ 8/2017
Α. Στεργίου, Ηλεκτρονική διακυβέρνηση της κοινωνικής ασφάλισης, σε: ΕφημΔΔ 6/2017
Α. Στεργίου, Τα κοινωνικά (αναδιανεμητικά) δικαιώματα ενώπιον της κρίσης, σε: ΕφημΔΔ 1/2016
Α. Στεργίου, Ο νόμος 4387/2016 για τη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος, σε: ΕφημΔΔ 3/2016
Α. Στεργίου, Λογιστικός διαχωρισμός των περιουσιακών στοιχείων αλληλοβοηθητικού ταμείου ανάλογα με τη χορηγούμενη ασφαλιστική παροχή, σε: Αρμ 11/2011
Α. Στεργίου, Οι γενικές αρχές του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης, σε: ΕφημΔΔ 4/2011
Α. Στεργίου, Τα κοινωνικά δικαιώματα των αλλοδαπών τρίτων χωρών, σε: ΕφημΔΔ 5/2010
Α. Στεργίου, ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, σε: ΕΔΕΚΑ, Οικονομικές ελευθερίες, κοινωνικά δικαιώματα και η απαγόρευση των διακρίσεων στο δίκαιο της ΕΕ, 2010
Α. Στεργίου, Η ένταξη του κλάδου ασθενείας του ΤΑΞΥ στον αντίστοιχο κλάδο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είναι αντισυνταγματική και αντίθετη στις Διεθνείς Συμβάσεις, σε: Αρμ 3/2009
Α. Στεργίου, Η προστασία των κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων ως περιουσιακών, σε: ΔιΔικ 4/2008
Α. Στεργίου, Προς μια αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης;, σε: Εταιρία Νομικών Βορείου Ελλάδος, Η ασφαλιστική μεταρρύθμιση, 2008
Α. Στεργίου, Η παροχή εφάπαξ ποσού μέσω ομαδικής ασφάλισης στα μέλη του θεραπευτικού προσωπικού του ΚΕ.Θ.Ε.Α. και η αρχή της ίσης μεταχείρισης, σε: Αρμ 1/2007
Α. Στεργίου, Η χορήγηση δεύτερης σύνταξης γήρατος στους τυφλούς - ασφαλισμένους με βάση το ειδικό καθεστώς του ν. 612/1977, σε: Αρμ 10/2007
Α. Στεργίου, Ρήτρες κοινωνικής ασφάλισης: Ένα νέο πεδίο συλλογικής διαπραγμάτευσης, σε: ΕπισκΕΔ 4/2002

Σχόλια σε αποφάσεις (58)

ΟλΣτΕ 750/2023, σε: ΔτΚΑ 1/2023, σχόλιο: Α. Στεργίου
ΜΔΕφΑθ 1138/2023, σε: ΔτΚΑ 2/2023, σχόλιο: Α. Στεργίου
ΔΕφΛαρ ΑΟ149/2022, σε: ΔτΚΑ 2/2022, σχόλιο: Α. Στεργίου
ΣτΕ 1636/2022, σε: ΔτΚΑ 3/2022, σχόλιο: Α. Στεργίου
ΣτΕ 1893/2022, σε: ΔτΚΑ 4/2022, σχόλιο: Α. Στεργίου
ΣτΕ 622/2021, σε: ΔτΚΑ 2/2021, σχόλιο: Α. Στεργίου
ΔΠρΑθ 637/2021, σε: ΔτΚΑ 2/2021, σχόλιο: Α. Στεργίου
ΣτΕ 1515/2021, σε: ΔτΚΑ 4/2021, σχόλιο: Α. Στεργίου
ΣτΕ 1206/2021, σε: ΔτΚΑ 2/2022, σχόλιο: Α. Στεργίου
ΣτΕ 2482-2487/2020 Τμ.Α΄, σε: ΔτΚΑ 4/2020, σχόλιο: Α. Στεργίου
ΔΠρΑθ 3258/2020, σε: ΔτΚΑ 4/2020, σχόλιο: Α. Στεργίου
ΤρΔΠρΘεσ 1188/2020, σε: ΔτΚΑ 1/2021, σχόλιο: Α. Στεργίου
ΣτΕ 505/2020 Τμ.Α΄, σε: ΔτΚΑ 2/2020, σχόλιο: Α. Στεργίου
ΟλΣτΕ 1439/2020, σε: ΔτΚΑ 3/2020, σχόλιο: Α. Στεργίου
ΔΠρΛαμ 250/2020, σε: ΔτΚΑ 3/2020, σχόλιο: Α. Στεργίου
ΔΕφΠειρ Α1924/2019, σε: ΔτΚΑ 4/2020, σχόλιο: Α. Στεργίου
ΣτΕ 614/2019 Τμ.Α΄, σε: ΔτΚΑ 3/2019, σχόλιο: Α. Στεργίου
ΣτΕ 191/2019 Τμ. Α΄, σε: ΔτΚΑ 3/2019, σχόλιο: Α. Στεργίου
ΣτΕ 773/2019, σε: ΔτΚΑ 1/2020, σχόλιο: Α. Στεργίου
ΣτΕ 1199/2019, σε: ΔτΚΑ 1/2020, σχόλιο: Α. Στεργίου
ΣτΕ 2376/2019 Τμ.Α΄, σε: ΔτΚΑ 2/2020, σχόλιο: Α. Στεργίου
ΔΕφΘεσ Α147/2019, σε: ΔτΚΑ 2/2020, σχόλιο: Α. Στεργίου
ΔΕφΑθ 4525/2019, σε: ΔτΚΑ 3/2020, σχόλιο: Α. Στεργίου
ΣτΕ 2624/2018 Τμ.Α΄, σε: ΔτΚΑ 2/2019, σχόλιο: Α. Στεργίου
ΣτΕ 2384/2018 Τμ.Α΄, σε: ΔτΚΑ 2/2019, σχόλιο: Α. Στεργίου
ΣτΕ 778/2018 Τμ.Α΄, σε: ΔτΚΑ 2/2019, σχόλιο: Α. Στεργίου
ΜΕφΘεσ 487/2018, σε: Αρμ 3/2018, σχόλιο: Α. Στεργίου
ΔΕφΛαρ 498/2018, σε: ΔτΚΑ 1/2019, σχόλιο: Α. Στεργίου
ΔΠρΑθ 8757/2018, σε: ΔτΚΑ 1/2019, σχόλιο: Α. Στεργίου
ΜΕφΘεσ 474/2018, σε: ΔτΚΑ 1/2019, σχόλιο: Α. Στεργίου
ΔΕφΑθ 6130/2017, σε: ΔτΚΑ 1/2019, σχόλιο: Α. Στεργίου
ΔΕΚ 26.3.2009, C-559/07, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ελληνικής Δημοκρατίας, σε: ΕφημΔΔ 2/2009, σχόλιο: Α. Στεργίου
ΕφΘεσ 390/2003, σε: Αρμ 3/2003, σχόλιο: Α. Στεργίου
ΕφΘεσ 160/2003, σε: Αρμ 6/2003, σχόλιο: Α. Στεργίου
ΕφΘεσ 2267/2003, σε: Αρμ 9/2003, σχόλιο: Α. Στεργίου
ΕφΘεσ 985/2003, σε: Αρμ 10/2003, σχόλιο: Α. Στεργίου
ΜΠρΘεσ 24378/2003, σε: Αρμ 11/2003, σχόλιο: Α. Στεργίου
ΕφΘεσ 1577/2003, σε: Αρμ 8/2003, σχόλιο: Α. Στεργίου
ΕφΘεσ 698/2002, σε: Αρμ 1/2003, σχόλιο: Α. Στεργίου
ΔΠρΘεσ 1197/2002, σε: Αρμ 2/2003, σχόλιο: Α. Στεργίου
ΑΠ 1431/2002, σε: Αρμ 11/2002, σχόλιο: Α. Στεργίου
ΕφΘεσ 2104/2001, σε: Αρμ 4/2002, σχόλιο: Α. Στεργίου
ΕφΠειρ 300/2001, σε: Αρμ 3/2002, σχόλιο: Α. Στεργίου
ΕφΘεσ 3181/2001, σε: Αρμ 6/2002, σχόλιο: Α. Στεργίου
ΑΠ 223/2001, σε: Αρμ 5/2001, σχόλιο: Α. Στεργίου
ΕφΘεσ 171/2001, σε: Αρμ 6/2001, σχόλιο: Α. Στεργίου
ΕφΘεσ 1231/2001, σε: Αρμ 7/2001, σχόλιο: Α. Στεργίου
ΕφΘεσ 957/2001, σε: Αρμ 7/2001, σχόλιο: Α. Στεργίου
ΣτΕ 1095/2001, σε: Αρμ 8/2001, σχόλιο: Α. Στεργίου
ΤρΔΠρΒερ 16/2001, σε: Αρμ 10/2001, σχόλιο: Α. Στεργίου
ΟλΑΠ 4/2001, σε: Αρμ 11/2001, σχόλιο: Α. Στεργίου
ΑΠ 6/2001, σε: Αρμ 11/2001, σχόλιο: Α. Στεργίου
ΕφΘεσ 2782/2000, σε: Αρμ 1/2002, σχόλιο: Α. Στεργίου
ΕφΘεσ 3210/2000, σε: Αρμ 2/2002, σχόλιο: Α. Στεργίου
ΜΠρΘεσ 1345/2000, σε: Αρμ 2/2001, σχόλιο: Α. Στεργίου
ΕφΘεσ 3178/2000, σε: Αρμ 1/2001, σχόλιο: Α. Στεργίου
ΕφΠειρ 190/2000, σε: Αρμ 9/2001, σχόλιο: Α. Στεργίου
ΤρΔΠρΘεσ 464/2000, σε: Αρμ 4/2001, σχόλιο: Α. Στεργίου