Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Άγγελος Π. Μπώλος


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (3)

Συγγραφέας

Α. Μπώλος, Οι συμβάσεις εμπορικής διαμεσολάβησης στις διεθνείς συναλλαγές, 2012
Β. Δούβλης/Α. Μπώλος, Δίκαιο προστασίας καταναλωτών, τόμ. 1, 2008
Β. Δούβλης/Α. Μπώλος, Δίκαιο προστασίας καταναλωτών, τόμ. 2, 2008

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (2)

Α. Μπώλος, Εξωχώριες εταιρείες (off-shore companies) και ελληνική έννομη τάξη, σε: Συλλογικό Έργο, Αίνος μνήμης καθηγητού Ηλία Κρίσπη, 2015
Α. Μπώλος, Το δικαίωμα υπαναχώρησης του καταναλωτή κατά τη σύναψη συμβάσεων εκτός εμπορικού καταστήματος στην πρόσφατη νομολογία του ΔΕΚ, σε: ΕλλΔνη 3/2006

Σχόλια σε αποφάσεις (1)

ΕφΘρ 24/2017, σε: ΕλλΔνη 2/2017, σχόλιο: Α. Μπώλος