Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Άγγελος Π. Κορνηλάκης


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (3)

Συγγραφέας

Α. Κορνηλάκης, Επικαρπία, 2013
Α. Κορνηλάκης, Η αθέτηση της αμφοτεροβαρούς σύμβασης, 2009
Α. Κορνηλάκης, Η αποδυνάμωση δικαιώματος στο ιδιωτικό δίκαιο, 2004

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (4)

Α. Κορνηλάκης, Το στοιχείο του παρανόμου στην αδικοπραξία και στην προσβολή προσωπικότητας, σε: Συλλογικό Έργο, Τιμητικός Τόμος Νικολάου Θ. Νίκα, 2018
Α. Κορνηλάκης, Αντίθεση της σύμβασης εγγύησης στα χρηστά ήθη λόγω τραπεζικής πίστωσης αρχικώς αναξιόχρεου οφειλέτη εν αγνοία του εγγυητή, σε: ΕλλΔνη 6/2013
Α. Κορνηλάκης, Η ακύρωση της δικαιοπραξίας λόγω μονομερούς πλάνης ως προς τις ιδιότητες του πράγματος, σε: ΕπισκΕΔ 3/2013
Α. Κορνηλάκης, Η αθέτηση της σύμβασης ως προσβολή της προσωπικότητας, σε: ΕπισκΕΔ 1/2007

Σχόλια σε αποφάσεις (1)

ΑΠ 37/2013 (Α΄2 Πολιτικού Τμήματος), σε: ΕπισκΕΔ 1/2013, σχόλιο: Α. Μπεχλιβάνης, Α. Κορνηλάκης