Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Άγγελος Ι. Κωνσταντινίδης


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (10)

Συγγραφέας

Α. Κωνσταντινίδης, Η απόδειξη στην ποινική δίκη, 2η έκδ., 2022
Α. Κωνσταντινίδης, Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο, 5η έκδ., 2022
Α. Κωνσταντινίδης, Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο, 4η έκδ., 2020
Α. Κωνσταντινίδης, Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο, 3η έκδ., 2017
Α. Κωνσταντινίδης, Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο, 2η έκδ., 2015
Α. Κωνσταντινίδης, Η απόδειξη στην ποινική δίκη, 2012

Επιμέλεια Σειράς

Ν. Δαγκλής, Μορφές συμβιβαστικής περάτωσης της ποινικής δίκης, 2016
Χ. Νάιντος, Αποδεικτικές απαγορεύσεις στην ποινική δίκη, 2011

Διεύθυνση Σειράς

Μ. Τσερτσίδης, Το δικαίωμα διεξαγωγής αποδείξεων του κατηγορουμένου, 2022
Ν. Σαββίδης, Η υπέρβαση εξουσίας ως λόγος αναίρεσης κατά αποφάσεων στην ποινική δίκη, 2018

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (5)

Α. Κωνσταντινίδης, Οι σημαντικότερες τροποποιήσεις στον νέο Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, σε: Συλλογικό Έργο, Οι αρχές του ίσου και του δικαίου, 2023
Α. Κωνσταντινίδης, Η καθ’ ύλην αρμοδιότητα του Μονομελούς και του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων και οι τρόποι ουσιαστικής περάτωσης της κύριας ανάκρισης μετά τους νόμους 3904/2010 και 4055/2012, σε: Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Τιμητικός Τόμος Νικολάου Κ. Κλαμαρή, τόμ. 1, 2016
Α. Κωνσταντινίδης, Η θέση του ψυχίατρου-πραγματογνώμονα στην ποινική δίκη, σε: Συλλογικό Έργο, Τιμητικός τόμος για τον Ιωάννη Μανωλεδάκη, τόμ. 2, 2007
Α. Κωνσταντινίδης, Το Ιατρικό απόρρητο, σε: Συνήγορος του Πολίτη, Ιατρικό απόρρητο, 2006
Α. Κωνσταντινίδης, Εγκλήματα των μυημένων και πληροφορημένων από το εσωτερικό μιας επιχειρήσεως ή ενός τομέα οικονομικών δραστηριοτήτων, σε: ΕλλΔνη 2/1992

Σχόλια σε αποφάσεις (1)

ΣυμβΠλημΚω 54/1988, σε: ΕλλΔνη 2/1990, σχόλιο: Α. Κωνσταντινίδης