Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Αναστάσιος Βαλτούδης


Βιογραφικά στοιχεία

Ο Αναστάσιος Βαλτούδης είναι Καθηγητής Αστικού Δικαίου της Νομικής Σχολής Α.Π.Θ., Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, Διαιτητής του ΕΟΔΙΔ (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας), Διαιτητής του ΟΔΕΕ (Οργανισμός Διαιτησίας και Διαμεσολάβησης του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου), πρώην Διαιτητής της Εγνατίας Οδού Α.Ε., Νομικός Σύμβουλος ελληνικής συστημικής τράπεζας, μεταλλευτικής εταιρίας, ξενοδοχειακού ομίλου, Ιερού Ησυχαστηρίου (Μονής), λοιπών εταιριών αλλά και φυσικών προσώπων.
Έχει παρασταθεί σε πολυάριθμες υποθέσεις ενώπιον διαιτητικών και τακτικών δικαστηρίων της πολιτικής δικαιοσύνης όλων των βαθμών. Είναι, επίσης, Τακτικός Επιστημονικός Συνεργάτης για το Αστικό Δίκαιο στο νομικό περιοδικό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, Συνεργάτης λοιπών περιοδικών του ιδιωτικού δικαίου, Μέλος του Εργαστηρίου της Νομικής Σχολής Α.Π.Θ. για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα, Ταμίας του Δ.Σ. της Ένωσης Αστικολόγων (2020-2023), Μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης Αστικολόγων (2014-2017), Μέλος επιστημονικών ενώσεων, ενώ κατά καιρούς υπήρξε και Μέλος Νομοπαρασκευαστικών Επιτροπών.
Διδάσκει Ενοχικό Δίκαιο επί εννέα (9) έτη στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και επί είκοσι πέντε (25) έτη στη Νομική Σχολή Α.Π.Θ.
Έχει συγγράψει τέσσερις (4) Μονογραφίες Ενοχικού Δικαίου (για την ευθύνη παραγωγού ελαττωματικών προϊόντων, τις πωλήσεις επιχείρησης, τις συμβάσεις έργου καθώς και για τον αδικαιολόγητο πλουτισμό στις τριμερείς σχέσεις, ιδίως του τραπεζικού δικαίου), κατ’ άρθρον ερμηνείες Ενοχικού Δικαίου και πολυάριθμες Μελέτες, Γνωμοδοτήσεις και Παρατηρήσεις επί δικαστικών αποφάσεων σε ειδικά ζητήματα Ενοχικού και Τραπεζικού Δικαίου, Διεθνούς Δικονομικού Δικαίου και Μεθοδολογίας του Δικαίου.

Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (20)

Συγγραφέας

Α. Βαλτούδης, Αδικαιολόγητος πλουτισμός στις τριμερείς σχέσεις, ιδίως του τραπεζικού δικαίου, 2018
Α. Βαλτούδης, Σύγχρονα ζητήματα ενοχικού Δικαίου στην εθνική και την ευρωπαϊκή τους διάσταση, 2012
Α. Βαλτούδης, Η σύμβαση έργου κατά τον ΑΚ, 2010
Α. Βαλτούδης, Πώληση επιχείρησης, 2005
Α. Βαλτούδης, Η ευθύνη από τα ελαττωματικά προϊόντα, 1999

Διεύθυνση Σειράς

Κ. Λέων, Η αποζημίωση από την επιδείνωση της υγείας του παθόντος, 2024
Ε. Γκουντέλα, Οι όμιλοι Επιχειρήσεων ανάμεσα στην πραγματική οικονομία και τη νομική δογματική, 2024
Γ. Γεωργόπουλος, Η κυμαινόμενη ασφάλεια του Ν. 2844/2000, 2023
Χ. Τσίγκου, Το δικαίωμα υπαναχώρησης στην πνευματική ιδιοκτησία, 2023
Ν. Καράμπελα, Ο τόπος παροχής, 2023
Α. Ξυνοπούλου, Οι υποχρεώσεις επιμέλειας στο σύστημα της αδικοπρακτικής ευθύνης, 2023
Π. Γεωργάκη, Η ευθύνη του εκχωρητή απαίτησης κατά τα άρθρα 467-468 ΑΚ, 2022
Π. Φύτρου, Η αστική ιατρική ευθύνη στο πεδίο της ανθρώπινης αναπαραγωγής, 2022
Γ.-Α. Γεωργιάδης, Κατάχρηση δικαιώματος στο Κληρονομικό Δίκαιο, 2022
Μ. Ανδριανάτου, Αναπροσαρμογή επιχειρηματικών πιστωτικών συμβάσεων λόγω της οικονομικής κρίσης, 2022
Α. Σκουτέλη, Κλινικές δοκιμές φαρμάκων, 2021
Γ. Λέκκας, Η επιμέλεια του παιδιού κατά τον Αστικό Κώδικα, 2021
Ε. Ταμιωλάκης, Υποθήκη με τίτλο από τον νόμο, 2021
Ν. Ζαπριάνος, Αστική ευθύνη λόγω παραβάσεων του δικαίου ελεύθερου ανταγωνισμού, 2021
Μ.-Ε. Γερασοπούλου, Η έννομη σχέση των συντρόφων από το σύμφωνο συμβίωσης του Ν. 4356/2015, 2021

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (43)

Α. Βαλτούδης, Ζητήματα του νέου δικαίου της πώλησης κατά τον Αστικό Κώδικα, σε: Συλλογικό Έργο, Οι αρχές του ίσου και του δικαίου, 2023
Α. Βαλτούδης, Ειδικά Ζητήματα Υπεξαίρεσης Αναλογικών Δικαιωμάτων από Υποθηκοφύλακα, σε: Αρμ 2/2023
Α. Βαλτούδης, Ζητήματα του νέου δικαίου της πώλησης κατά τον Αστικό Κώδικα, σε: ΕλλΔνη 1/2023
Α. Βαλτούδης, Πλουτισμός και νόμιμη αιτία στο δίκαιο του αδικαιολόγητου πλουτισμού. Ειδικά ζητήματα, σε: ΕλλΔνη 3/2023
Α. Βαλτούδης, Καταγγελία διαρκούς σύμβασης έργου ή/και έμμισθης εντολής, σε: ΕλλΔνη 5/2023
Α. Βαλτούδης, Πραγματικό και εν σπέρματι πραγματικό ελάττωμα ακινήτου περιφερειακής ζώνης υγροβιότοπου υπαχθέντος στη συνθήκη Ραμσάρ, σε: Αρμ 3/2022
Α. Βαλτούδης, Απρόοπτη μεταβολή συνθηκών, ιδίως επί σύμβασης έργου με κατ’ αποκοπή αμοιβή, σε: ΕλλΔνη 3/2022
Α. Βαλτούδης, Συνεπιμέλεια και εναλλασσόμενη κατοικία στο νέο οικογενειακό δίκαιο, σε: Συλλογικό Έργο, Τιμητικός Τόμος για την Καθηγήτρια Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου, τόμ. 1, 2022
Σ. Σταματόπουλος/Α. Βαλτούδης, Κύρος καταγγελίας διαρκούς σύμβασης έργου και σώρευση με αποζημίωση, σε: ΕλλΔνη 4/2022
Α. Βαλτούδης, Συνεπιμέλεια και εναλλασσόμενη κατοικία στο νέο οικογενειακό δίκαιο, σε: ΕλλΔνη 4/2021
Α. Βαλτούδης, Η εξοικονόμηση δαπάνης στο δίκαιοτου αδικαιολόγητου πλουτισμού (με αφορμή την ΟλΑΠ 4/2021), σε: ΕλλΔνη 5/2021
Α. Βαλτούδης, Κορωνοϊός (COVID-19) και ειδικές συμβατικές σχέσεις, σε: ΕλλΔνη 2/2020
Α. Βαλτούδης, Νομική φύση συνεταιρισμού και ζητήματα κύρους των αποφάσεων του διοικητικού του συμβουλίου, σε: ΕλλΔνη 4/2020
Α. Βαλτούδης, Ειδικά ζητήματα μακροχρόνιων μισθώσεων, σε: Ένωση Αστικολόγων/Δικηγορικός Σύλλογος Σύρου, Οργάνωση Περιουσιακών Σχέσεων και Αστικό Δίκαιο, 2020
Α. Βαλτούδης, H Οδηγία 2019/771/ΕΚ για τις καταναλωτικές πωλήσεις και η ενσωμάτωσή της στο ελληνικό δίκαιο, σε: ΕλλΔνη 6/2020
Α. Βαλτούδης, Υπερημερία δανειστή και οριοθέτηση από τις λοιπές μορφές ανώμαλης εξέλιξης… της σύμβασης, σε: ΕΔΕΚΑ/Ένωση Αστικολόγων, Το Εργατικό και το Αστικό Δίκαιο σε ανοικτό διάλογο, 2019
Α. Βαλτούδης, Τριμερείς σχέσεις τραπεζικού δικαίου: Βασικά γνωρίσματα, σε: ΕλλΔνη 4/2018
Α. Βαλτούδης, Έννομες συνέπειες από την εκποίηση απαίτησης εξασφαλισμένης με τις χρηματοοικονομικές ασφάλειες του ν. 3301/2004, σε: Συλλογικό Έργο, Τιμητικός Τόμος Νικολάου Θ. Νίκα, 2018
Α. Βαλτούδης, Η αναλογική εφαρμογή των λόγων ευθύνης από διακινδύνευση, σε: ΕλλΔνη 2/2016
Α. Βαλτούδης, Ζητήματα μερικής μη εκπλήρωσης της παροχής στο ιδιωτικό δίκαιο, σε: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τιμητικός Τόμος για την Καθηγήτρια Έφη Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, 2016
Α. Βαλτούδης, Υπολογισμός της αποζημίωσης για μη εκπλήρωση στις αμφοτεροβαρείς συμβάσεις κατά τις ΑΚ 382 και 383, σε: ΕλλΔνη 1/2015
Α. Βαλτούδης, Ζητήματα μερικής μη εκπλήρωσης της παροχής στο ιδιωτικό δίκαιο, σε: ΕλλΔνη 3/2015
Γ. Δέλλιος/Α. Βαλτούδης, Συμβάσεις δανείων σε ελβετικό φράγκο. Κύρος γενικών όρων συναλλαγών και συναφή ζητήματα, σε: ΕπισκΕΔ 1-2/2015
Α. Βαλτούδης, Η έννοια των ασυμβίβαστων δικαστικών αποφάσεων των άρθρων 34 αρ. 3 και 45 εδ. α΄ Κανονισμού 44/2001 (με αφορμή την απόφαση του ΔΕΕ, 26.9.2013, Salzgitter/Laminorul, C-157/12), σε: ΕΠολΔ 3/2014
Α. Βαλτούδης, Διαζευκτική συρροή δικαιωμάτων και ανάλωση του δικαιώματος επιλογής, σε: ΕλλΔνη 1/2014
Α. Βαλτούδης, Ζητήματα διεθνούς δικαιοδοσίας του τόπου εκπλήρωσης της παροχής κατά το άρθρο 5 § 1 Καν. 44/2001, (με αφορμή την απόφαση του ΔΕΕ, 9.6.2011, Electrosteel, C-87/10, σε: ΕΠολΔ 1/2012
Α. Βαλτούδης, LAUDATIO ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΡΙΑΝΟ ΚΑΡΑΣΗ ΟΜΟΤ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΝΟΜΙΚΗΣ Α.Π.Θ. ΚΑΙ ΑΝΤ. ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, σε: Α. Βαλτούδης, Σύγχρονα ζητήματα ενοχικού Δικαίου στην εθνική και την ευρωπαϊκή τους διάσταση, 2012
Α. Βαλτούδης, ΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΓΙΑ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΝΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΚ 374. ΣΩΡΕΥΣΗ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ, σε: Α. Βαλτούδης, Σύγχρονα ζητήματα ενοχικού Δικαίου στην εθνική και την ευρωπαϊκή τους διάσταση, 2012
Α. Βαλτούδης, Ευθύνη εργολάβου για ελλείψεις του έργου και ένσταση της ΑΚ 374. Σώρευση υπαναχώρησης εργοδότη και αποζημίωσης, σε: ΕλλΔνη 1/2011
Α. Βαλτούδης, Η σύμβαση ανέγερσης οικοδομής με «αντιπαροχή», σε: ΕπισκΕΔ 1/2011
Α. Βαλτούδης, Αποζημίωση αγοραστή για πραγματικό ελάττωμα ή έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας – Σώρευση υπαναχώρησης και αποζημίωσης, σε: Εταιρία Νομικών Βορείου Ελλάδος, Ευθύνη του πωλητή για ελαττώματα του πράγματος και γενικό ενοχικό δίκαιο, 2011
Α. Βαλτούδης, Σφράγιση μισθίου και ευθύνη μισθωτή σε αποζημίωση χρήσης, σε: Αρμ 12/2011
Α. Βαλτούδης, Κατάσχεση επιχείρησης, σε: ΕΠολΔ 1/2010
Α. Βαλτούδης, Κατάσχεση επιχείρησης (με αφορμή την Ολομέλεια ΑΠ 7/2009), σε: ΕλλΔνη 1/2010
Α. Βαλτούδης, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΟΣ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ, σε: Ένωση Αστικολόγων, Πνευματική ιδιοκτησία στην Ελληνική θεωρία και νομολογία, 2010
Α. Βαλτούδης, Η επικουρικότητα της αξίωσης αδικαιολόγητου πλουτισμού, σε: ΕλλΔνη 6/2008
Α. Βαλτούδης, Πώληση επιχείρησης. Η ανώμαλη εξέλιξη της σύμβασης, σε: ΕλλΔνη 3/2007
Α. Βαλτούδης, Ζητήματα περιεχομένου και έκτασης της αποζημίωσης στην προσυμβατική ευθύνη, σε: Συλλογικό Έργο, Τιμητικός τόμος για τον Ιωάννη Μανωλεδάκη, τόμ. 3, 2007
Α. Βαλτούδης, Αδικαιολόγητος πλουτισμός στις αμφοτεροβαρείς συμβάσεις, σε: ΕλλΔνη 5/2005
Α. Βαλτούδης, Η προσυμβατική ευθύνη στην πώληση επιχείρησης, σε: ΕπισκΕΔ 1/2003
Α. Βαλτούδης, Ζητήματα από την αξίωση μετεκπλήρωσης του αγοραστή στο νέο δίκαιο της πώλησης, σε: Εταιρία Νομικών Βορείου Ελλάδος, Το νέο δίκαιο των πραγματικών ελαττωμάτων στην πώληση (Ν. 3043/2002), 2003
Α. Βαλτούδης, Ζητήματα από την αξίωση μετεκπλήρωσης του αγοραστή στο νέο δίκαιο της πώλησης, σε: Αρμ 2/2003
Α. Βαλτούδης, Η επίδραση των κοινοτικών οδηγιών στην ερμηνεία του εθνικού δικαίου, σε: ΕλλΔνη 4/1999

Σχόλια σε αποφάσεις (11)

ΜΕφΑθ 1000/2018, σε: ΕλλΔνη 5/2018, σχόλιο: Α. Βαλτούδης, Ε. Αθανασόπουλος
ΟλΑΠ 5/2018, σε: ΕλλΔνη 6/2018, σχόλιο: Α. Βαλτούδης
ΕφΑθ 658/2012, σε: ΕλλΔνη 3/2013, σχόλιο: Α. Βαλτούδης
ΑΠ 22/2012 Δ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 5/2012, σχόλιο: Α. Βαλτούδης
ΑΠ 746/2012 Δ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 4/2013, σχόλιο: Α. Βαλτούδης
ΑΠ 257/2012 Β1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 6/2012, σχόλιο: Α. Βαλτούδης
ΠΠρΘεσ 10223/2012, σε: ΕλλΔνη 6/2012, σχόλιο: Α. Βαλτούδης
ΑΠ 844/2011 Α1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 5/2012, σχόλιο: Α. Βαλτούδης
ΕφΑθ 3877/2011, σε: ΕλλΔνη 5/2012, σχόλιο: Α. Βαλτούδης
ΠΠρΑθ 2418/2008, σε: ΕλλΔνη 1/2009, σχόλιο: Α. Βαλτούδης
ΠΠρΘεσ 31364/2003, σε: Αρμ 2/2005, σχόλιο: Α. Βαλτούδης