Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Αναστάσιος Τάχος


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (4)

Συγγραφέας

Α. Τάχος, Ερμηνεία Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, 4η έκδ., 2009
Α. Τάχος, Ελληνικό διοικητικό δίκαιο, 9η έκδ., 2008
Α. Τάχος, Κτήση κυριότητας επί δημοσίων κτημάτων, 2006

Διεύθυνση Σειράς

Ι. Συμεωνίδης, Τα όρια της δικαιοδοσίας των πολιτικών και διοικητικών δικαστηρίων, 1995

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (22)

Α. Τάχος, Ο υπολογισμός της προθεσμίας, βάσει του άρθρου 46 § 2 του Π.Δ. 18/1989, για την άσκηση αίτησης ακύρωσης, σε: ΔιΔικ 6/2008
Α. Τάχος, Πράξη εφαρμογής (Ν. 1337/1983) – Προϋπάρξασα σύσταση κάθετης ιδιοκτησίας (Ν.Δ. 1024/1971) – Αναγκαστική μεταβολή ιδιοκτησίας ακινήτου – Κατάργηση της κάθετης ιδιοκτησίας, σε: ΕλλΔνη 3/2008
Α. Τάχος, Κάθετη ιδιοκτησία. Οικοδομική άδεια βάσει ανακριβών στοιχείων. Προστασία οικιστικού περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής. Διακοπή εργασιών. Ανάκληση της οικοδομικής άδειας, σε: Αρμ 5/2008
Α. Τάχος, «Κοινόχρηστα πράγματα», «κοινόχρηστοι χώροι» και «ρεύματα», κατά τον Αστικό Κώδικα και την Πολεοδομική Νομοθεσία Προδημοσίευση από τον «Τιμητικό Τόμο για τα 125 έτη του Ν.Σ.Κ.»., σε: ΔιΔικ 6/2007
Α. Τάχος, Η δύναμη της νομολογίας των διοικητικών δικαστηρίων, σε: Συλλογικό Έργο, Τιμητικός τόμος για τον Ιωάννη Μανωλεδάκη, τόμ. 3, 2007
Α. Τάχος, Η σχέση της αναρμοδιότητας των διοικητικών οργάνων με το έννομο συμφέρον των διοικούμενων, σε: ΔιΔικ 1/2006
Α. Τάχος, Η επιστήμη και το περιβάλλον στο άρθρο 24 του Συντάγματος (Αντίκρουση συνταγματικού αφορισμού), σε: ΕλλΔνη 1/2005
Α. Τάχος, Σκέψεις για το ελληνικό διοικητικό δίκαιο στον 21ο αιώνα, σε: Συμβούλιο της Επικρατείας, Τόμος Τιμητικός του Συμβουλίου της Επικρατείας, 2004
Α. Τάχος, Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης ΑΕ (Δημόσια Επιχείρηση) - Ν. 2687/1999 - Πλεονάζον προσωπικό - Αναγκαστική μετάταξη - «Μεταφορά» σε Υπηρεσίες του Κράτους, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ - Νομική προστασία των μεταφερομένων - Νομική φύση της διοικητικής διαδικασίας, σε: Αρμ 10/2004
Α. Τάχος, Η αυτοδιοίκηση των ΑΕΙ-Πανεπιστημίων και ειδικά των Τομέων. Η εποπτική αρμοδιότητα της Συγκλήτου και του Πρυτανικού Συμβουλίου. Η αρμοδιότητα της Νομικής Υπηρεσίας σε ΑΕΙ-Πανεπιστήμια, σε: Αρμ 12/2004
Α. Τάχος, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (T.E.I.) - Υπαγωγή στην «ανώτατη εκπαίδευση» (ν. 2916/2001) - Υπηρεσιακή κατάσταση του υπηρετούντος εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Π.) (άρθρο 6) - Αντισυνταγματικότητα τυπικού και λειτουργικού υποβιβασμού, σε: ΔιΔικ 5/2003
Α. Τάχος, Υπαρχιφύλακες Καταστημάτων Κράτησης κτλ. – Υπαγωγή στον ΥΚ – Προαγωγική εξέλιξη – Λειτουργία Υπηρ. Συμβουλίων – Αυτοδέσμευση της Διοίκησης – Αρμόδιο όργανο – Απόκλιση από την «γνώμη» – Αναπλήρωση προϊσταμένων, σε: ΔιΔικ 3/2002
Α. Τάχος, Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης, ΝΠΔΔ – Δικαίωμα διορισμού – Οργανικές θέσεις δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου – Εφαρμογή Ν. 2738/1999 – Αντισυνταγματικότητα της προϋπόθεσης, γενικά, προηγούμενης οργανικής θέσης ιδιωτικού δικαίου, σε: ΔιΔικ 4/2000
Α. Τάχος, Λατομείο μαρμάρων OTA - Ελευθερία ανταγωνισμού - Δημοπρασίας όροι και αποτελέσματα - Αρχή του εφικτού και του ανέφικτου - Εκ νέου κίνηση της διαδικασίας εκμετάλλευσης - Δυνατότητα απευθείας ανάθεσης, σε: ΔιΔικ 2/1999
Α. Τάχος, (ΤΕΙ - Ανάθεση «πρόσθετων υπηρεσιών» σε μέλη ΤΕΙ (ΕΠ και ΔΠ) - Εκτέλεση μεγάλης έκτασης Μελετών έργων κτλ. επί μακρό χρόνο - Δικαίωμα αμοιβής ή αποζημίωσης), σε: ΔιΔικ 2/1998
Α. Τάχος, Παρατηρήσεις στο πρόβλημα της πτώχευσης των δημόσιων επιχειρήσεων, σε: ΕπισκΕΔ 3/1997
Α. Τάχος, Προβλήματα νομιμότητας ταυτόχρονου καταλογισμού και αυτεπάγγελτου συμψηφισμού από το Δημόσιο σε βάρος ιδιώτη στο πλαίσιο της «δημόσιας αποθεματοποίησης» σιτηρών, σε: ΕλλΔνη 3/1996
Α. Τάχος, Η απολογία στο πειθαρχικό δίκαιο των οργάνων του Κράτους και των ΝΠΔΔ, σε: ΔιΔικ 5/1995
Α. Τάχος, Ιδιοκτησία ΝΠΔΔ και ΟΤΑ - Ιδιωτική ιδιοκτησία ΟΤΑ - Μεταβίβαση σε Οργαν. Αποχέτευσης Θεσ/νίκης, σε: ΕλλΔνη 2/1993
Α. Τάχος, Η «κατάχρηση» ή εκτροπή της διοικητικής διαδικασίας, σε: ΔιΔικ 3/1992
Α. Τάχος, Καταγγελία διοικητικής σύμβασης - «κατάχρηση» διοικητικής διαδικασίας, σε: ΔιΔικ 5/1991
Α. Τάχος, Απλές σκέψεις για τα «κεκτημένα δικαιώματα» στο δημόσιο δίκαιο, σε: ΔιΔικ 3/1989

Σχόλια σε αποφάσεις (2)

ΕΣΡ 262/2004, σε: Αρμ 1/2005, σχόλιο: Α. Τάχος
ΠΠρΘεσ 12598/2003, σε: Αρμ 1/2004, σχόλιο: Α. Τάχος