Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Αναστασία-Μαρία Φρ. Ιωαννίδη


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (1)

Συγγραφέας

Α.-Μ. Ιωαννίδη, Η εμμάρτυρη απόδειξη στην πολιτική δίκη κατά το ελληνικό, αγγλικό και κυπριακό δίκαιο, 2019

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (2)

Α.-Μ. Ιωαννίδη, Η ικανότητα προς το δικολογείν, σε: ΕΠολΔ 2-3/2016
Α.-Μ. Ιωαννίδη, Η αγγλική διαταγή freezing order, σε: ΕΠολΔ 3/2012

Σχόλια σε αποφάσεις (12)

ΜΠρΑθ 268/2019, σε: ΕλλΔνη 2/2019, σχόλιο: Α.-Μ. Ιωαννίδη
ΔΕΕ της 4.4.2019, C-501/17, Germanwings GmbH κατά Wolfgang Pauels, σε: ΕλλΔνη 4/2019, σχόλιο: Α.-Μ. Ιωαννίδη
ΑΠ 196/2019 Τµ.Γ, σε: ΕΠολΔ 3/2019, σχόλιο: Α.-Μ. Ιωαννίδη
ΜΕφΠατρ 334/2019, σε: ΕΠολΔ 5/2019, σχόλιο: Α.-Μ. Ιωαννίδη
ΔΕΕ της 7.3.2018, C-274/16, Flightright GmbH κατά Air Nostrum, Lineas Aereas del Mediterraneo SA (C-274/16), σε: ΕΠολΔ 1/2018, σχόλιο: Α.-Μ. Ιωαννίδη
ΜΠρΠειρ 478/2018, σε: ΕΠολΔ 3/2018, σχόλιο: Α.-Μ. Ιωαννίδη
ΜΠρΠατρ 526/2018, σε: ΕΠολΔ 4/2018, σχόλιο: Α.-Μ. Ιωαννίδη
ΔΕΕ της 15.11.2018, C-330/17, Verbraucherzentrale Baden-Württemberg eV κατά Germanwings GmbH, σε: ΕλλΔνη 2/2019, σχόλιο: Α.-Μ. Ιωαννίδη
ΜΠρΑθ 497/2017, σε: ΕΠολΔ 2/2017, σχόλιο: Α.-Μ. Ιωαννίδη
ΜΠρΑθ 2793/2017, σε: ΕΠολΔ 2/2019, σχόλιο: Α.-Μ. Ιωαννίδη
ΜΠρΑθ 2795/2017, σε: ΕΠολΔ 4/2019, σχόλιο: Α.-Μ. Ιωαννίδη
ΑΠ 259/2013 Τμ.Δ, σε: ΕΠολΔ 5/2013, σχόλιο: Α.-Μ. Ιωαννίδη