Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Αλέξανδρος Ν. Ρόκας


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (3)

Συγγραφέας

Γ. Ψαρουδάκης/Α. Ρόκας/Θ. Κουλουριάνος, Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων (ν. 4469/2017), 2018
Γ. Ψαρουδάκης/Α. Ρόκας/Θ. Κουλουριάνος, Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων (ν. 4469/2017) - Συμπλήρωμα, 2018
Α. Ρόκας, Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης επιχειρήσεων, 2η έκδ., 2014

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (2)

Α. Ρόκας, Το δίκαιο πτώχευσης και εξυγίανσης ως εργαλείο για την επαναφορά περιουσιακών στοιχείων σε παραγωγικές χρήσεις, σε: Πανεπιστήμιο Πειραιώς/Ελεγκτικό Συνέδριο, Οικονομική Ανάπτυξη & Δίκαιο, 2017
Σ. Ποταμίτης/Α. Ρόκας, Η κεφαλαιοποίηση χρέους ως μέτρο για την εξυγίανση επιχειρήσεων και οι μέθοδοι παράκαμψης της βούλησης των μετόχων, σε: ΕπισκΕΔ 3/2017