Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Ακρίτας Καϊδατζής


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (3)

Συγγραφέας

Α. Καϊδατζής, Ο δικαστικός έλεγχος των νόμων στην Ελλάδα (1844-1935), 2016
Α. Καϊδατζής, Συνταγματικοί περιορισμοί των ιδιωτικοποιήσεων, 2006

Πρόλογος

Δ. Πατσίκας, Η συνταγματική νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, 2022

Συμβολές σε συλλογικά έργα (8)

Β. Σκουρής, Συνθήκη της Λισσαβώνας, 2020
Συμβολές (8) +

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (15)

Α. Καϊδατζής, Το κοινωνικό ζήτημα στην Επανάσταση του 1821 και οι εθνικές γαίες, σε: Ελληνική Εταιρία Δικαίου του Περιβάλλοντος, Το βιώσιμο Κράτος, 2022
Α. Καϊδατζής, Πανδημία, δημοκρατία, δικαιώματα. Το τέλος του συνταγματικού δικαίου;, σε: ΔτΑ 84/2020
Α. Καϊδατζής, Καλή νομοθέτηση και τεχνολογία, σε: Πανεπιστήμιο Πειραιώς/Ελεγκτικό Συνέδριο, Δίκαιο και Τεχνολογία, 2019
Α. Καϊδατζής, Πολιτικός συνταγματισμός: δικαστικός έλεγχος του νόμου και ο φόβος της δημοκρατίας, σε: ΕφημΔΔ 5/2019
Α. Καϊδατζής, Άμεσος έλεγχος του κράτους και ραδιοτηλεοπτική ρύθμιση: Μια πρόταση ερμηνείας του άρθρου 15 παρ. 2 του Συντάγματος, σε: Συλλογικό Έργο, Τιμητικός Τόμος Νικολάου Θ. Νίκα, 2018
Α. Καϊδατζής, Μια πολιτική ανάγνωση της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας στην υπόθεση των τηλεοπτικών αδειών, σε: ΔτΑ 71/2017
Α. Καϊδατζής/Δ. Πατσίκας, Κοινοβουλευτικός έλεγχος των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου – Με αφορμή ένσταση αντισυνταγματικότητας κατά κυρωτικού νόμου, σε: ΔτΑ 72/2017
Α. Καϊδατζής/Χ. Χίος, Εξωδικαστικός έλεγχος της συνταγματικότητας του νόμου – Μια συμβολή στη διαλογική πρόσληψη του συντάγματος, σε: Εταιρία Νομικών Βορείου Ελλάδος, Επετειακός Τόμος, 2017
Α. Καϊδατζής, Ο έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων στην Ελλάδα, ενόψει της διάκρισης σε συστήματα ισχυρού και ασθενούς τύπου, σε: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τιμητικός Τόμος για την Καθηγήτρια Έφη Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, 2016
Α. Καϊδατζής, H διάκριση συντακτικής και συντεταγμένων εξουσιών, μέσα από ένα επεισόδιο μεταξύ εθνοσυνέλευσης και Θ. Κολοκοτρώνη το 1823, σε: Αρμ 11/2016
Α. Καϊδατζής, Η συμβολή των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων στην εξέλιξη του δικαστικού ελέγχου των νόμων στην Ελλάδα, σε: Ένωση Διοικητικών Δικαστών, Τιμητικός Τόμος για τα 50 χρόνια των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, 2015
Α. Καϊδατζής, Η συμβολή των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων στην εξέλιξη του δικαστικού ελέγχου των νόμων στην Ελλάδα, σε: ΕφημΔΔ 2/2014
Α. Καϊδατζής, Ο έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων στην Ελλάδα, ενόψει της διάκρισης σε συστήματα ισχυρού και ασθενούς τύπου, σε: Αρμ 12/2014
Α. Καϊδατζής, ΑΠΟΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ. ΠΕΡΙ ΤΟΚΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ «ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΑΕΔ 7/2011, σε: Συλλογικό Έργο, Δημόσια Οικονομικά και Δίκαιο, 2013
Α. Καϊδατζής, Απονομιμοποίηση του νόμου και δικαστικός έλεγχος. Περί τοκοφορίας και λοιπών «προνομίων» του Δημοσίου, με αφορμή την ΑΕΔ 7/2011, σε: ΕφημΔΔ 5/2011

Σχόλια σε αποφάσεις (235)

ΣτΕ 201/2020 Ολομ., σε: Αρμ 6/2020, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΣτΕ 709/2020 Ολομ., σε: Αρμ 8/2020, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΣτΕ 197/2020 (Τμήμα Γ΄), σε: Αρμ 8/2020, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΣτΕ 200/2020 (Τμήμα Γ΄), σε: Αρμ 9/2020, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΣτΕ 1439/2020 Ολομ., σε: Αρμ 10/2020, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΣτΕ 1223/2020 (Τμήμα Δ΄), σε: Αρμ 11/2020, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΕλΣυν Πρακτικό 4/2020 Ολομ., θέμα Α΄, σε: Αρμ 1/2021, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΣτΕ 426/2020 (Τμήμα Γ΄), σε: Αρμ 4/2021, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΣτΕ 2100/2019, σε: Αρμ 2/2020, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΣτΕ 1376/2019 (Β΄ Τμήμα), σε: Αρμ 2/2020, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΣτΕ 2353/2019 (Τμήμα Γ΄), σε: Αρμ 3/2020, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΣτΕ 71/2019 Ολομ. (παρεμπ.), σε: Αρμ 4/2020, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΕλΣυν 277/2019 (ΙΙΙ Τμήμα), σε: Αρμ 1/2020, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΕλΣυν 278/2019 (ΙΙΙ Τμήμα), σε: Αρμ 1/2020, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΣτΕ 2396/2019 (Τμήμα Δ΄), σε: Αρμ 5/2020, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΤρΔΕφΑθ 2576/2019 (Τμήμα Η΄ ακυρ.), σε: Αρμ 5/2020, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΤρΔΕφΚομ 50/2019 (Τμ. Α΄ ), σε: Αρμ 5/2019, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΣτΕ 872/2019 (Τμ. Δ΄), σε: Αρμ 6/2019, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΑΕΔ 8/2019, σε: Αρμ 9-10/2019, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΕλΣυν 137/2019 Ολομ., σε: Αρμ 9-10/2019, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΣτΕ 1317/2019 Ολομ., σε: Αρμ 9-10/2019, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΜΔΕφΘεσ 2234/2019 (Τμ. ΣΤ΄), σε: Αρμ 7/2019, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΕλΣυν πράξη 10/2019, σε: Αρμ 8/2019, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΟλΣτΕ 435/2019, σε: Αρμ 8/2019, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΕιδΔικάρθ88§2Σ 1/2018, σε: Αρμ 4/2018, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΣτΕ 258/2018 Ολομ., σε: Αρμ 5/2018, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΣτΕ 403/2018 Τμ. Β΄, σε: Αρμ 5/2018, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΕλΣυν 1277/2018 Ολομ., σε: Αρμ 6/2018, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΟλΣτΕ 686/2018, σε: Αρμ 7/2018, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΣτΕ 660/2018 Ολομ., σε: Αρμ 9/2018, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΕλΣυν 1388/2018 Ολομ., σε: Αρμ 10/2018, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΑΕΔ 2/2018, σε: Αρμ 5/2019, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΣτΕ 2519/2018 (Τμ. Γ΄), σε: Αρμ 5/2019, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΣτΕ 3281/2017, Τμ. A΄, σε: Αρμ 1/2018, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΣτΕ 100/2017 Ολομ., σε: Αρμ 2/2017, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΣτΕ 3312/2017 Ολομ., σε: Αρμ 2/2018, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΕλΣυν Ολ. 244/2017, σε: Αρμ 3/2017, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΣτΕ 711/2017 Ολομ., σε: Αρμ 4/2017, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΣτΕ 675/2017, σε: Αρμ 4/2017, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΣτΕ ΠΕ 113/2017, σε: Αρμ 5/2017, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΜΔΠρΘεσ 1430/2017, σε: Αρμ 5/2017, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΣτΕ 1442/2017, σε: Αρμ 6/2017, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΣτΕ 1738/2017 Ολομ., σε: Αρμ 7/2017, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΣτΕ ΠΕ 57/2017, σε: Αρμ 7/2017, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΣτΕ Ολ. 1804/2017, σε: Αρμ 8/2017, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΣτΕ 2649/2017 Ολομ., σε: Αρμ 9/2017, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΣτΕ 2350/2017 Ολομ., σε: Αρμ 10/2017, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΑΔΣΔΔ 8/2017, σε: Αρμ 10/2017, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΣτΕ 2365/2017 Τμ. ΣΤ΄, σε: Αρμ 11/2017, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΣτΕ 2934/2017, Τμ. Β΄, σε: Αρμ 12/2017, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΑΕΔ 2/2016, σε: Αρμ 1/2017, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΣτΕ 166/2016 Ολομ., σε: Αρμ 3/2016, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΣτΕ 215/2016 Ολομ., σε: Αρμ 3/2016, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΣτΕ 216/2016 Ολομ., σε: Αρμ 3/2016, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΣτΕ 267/2016, σε: Αρμ 4/2016, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΟλΣτΕ 734/2016, σε: Αρμ 5/2016, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΣτΕ 510/2016, σε: Αρμ 5/2016, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΣτΕ 197/2016, σε: Αρμ 6/2016, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΣτΕ 201/2016, σε: Αρμ 6/2016, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΣτΕ 511/2016, σε: Αρμ 6/2016, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΟλΣτΕ 387/2016, σε: Αρμ 7/2016, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΣτΕ 865/2016, σε: Αρμ 7/2016, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΣτΕ 1282/2016, σε: Αρμ 8/2016, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΟλΣτΕ 1466/2016, σε: Αρμ 8/2016, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΣτΕ 379/2016, σε: Αρμ 9/2016, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΕλΣυν 478/2016 (ελάσσων) Ολομέλεια, σε: Αρμ 9/2016, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΕλΣυν 491/2016 (ελάσσων) Ολομέλεια, σε: Αρμ 9/2016, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΟλΣτΕ 1125/2016, σε: Αρμ 10/2016, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΟλΣτΕ 1469/2016, σε: Αρμ 11/2016, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΟλΣτΕ 1120/2016, σε: Αρμ 11/2016, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΣτΕ 2333/2016, σε: Αρμ 12/2016, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΑΕΔ 2/2015, σε: Αρμ 1/2016, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΣτΕ 3218/2015, σε: Αρμ 1/2016, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΤρΔΕφΑθ 4431/2015, σε: Αρμ 1/2016, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΟλΣτΕ 4446/2015, σε: Αρμ 2/2016, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΣτΕ 4646/2015, σε: Αρμ 2/2016, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΕλΣυν 7412/2015 Ολομ., σε: Αρμ 4/2016, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΟλΣτΕ 519/2015, σε: Αρμ 4/2015, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΟλΣτΕ 959/2015, σε: Αρμ 6/2015, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΟλΣτΕ 2287/2015, σε: Αρμ 8/2015, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΟλΣτΕ 527/2015, σε: Αρμ 6/2015, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΣτΕ 819/2015, σε: Αρμ 6/2015, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΟλΣτΕ 2787/2015, σε: Αρμ 9/2015, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΕλΣυν 4707/2015 Ολομέλεια, σε: Αρμ 9/2015, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΟλΣτΕ 3369/2015, σε: Αρμ 11/2015, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΟλΣτΕ 1835/2015, σε: Αρμ 11/2015, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΣτΕ 3036/2015, σε: Αρμ 11/2015, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΣτΕ 1557/2015, σε: Αρμ 10/2015, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΣτΕ 1229/2015, σε: Αρμ 10/2015, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΣτΕ 1223/2015, σε: Αρμ 10/2015, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΣτΕ 1205/2015, σε: Αρμ 10/2015, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΟλΣτΕ 3372/2015, σε: Αρμ 12/2015, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΣτΕ 3663/2014, σε: Αρμ 1/2015, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΟλΣτΕ 4003/2014, σε: Αρμ 2/2015, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΟλΣτΕ 3802/2014, σε: Αρμ 2/2015, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΟλΣτΕ 3299/2014, σε: Αρμ 2/2015, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΟλΣτΕ 3317/2014, σε: Αρμ 4/2015, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΕλΣυν 4327/2014 Ολομέλεια, σε: Αρμ 7/2015, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΕλΣυν 4325/2014 Ολομέλεια, σε: Αρμ 7/2015, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΕλΣυν 477/2014 Ολομέλεια, σε: Αρμ 7/2015, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΟλΣτΕ 29/2014, σε: Αρμ 2/2014, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΟλΣτΕ 2/2014, σε: Αρμ 4/2014, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΔΕφΠειρ 232/2014, σε: Αρμ 4/2014, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΟλΣτΕ 229/2014, σε: Αρμ 3/2014, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΟλΣτΕ 987/2014, σε: Αρμ 5/2014, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΟλΣτΕ 1116/2014, σε: Αρμ 5/2014, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΣτΕ 366/2014 Τμ. ΣΤ΄, σε: Αρμ 5/2014, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΟλΣτΕ 521/2014, σε: Αρμ 6/2014, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΣτΕ 280/2014, σε: Αρμ 6/2014, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΤρΔΠρΠατρ 66/2014, σε: Αρμ 6/2014, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΟλΣτΕ 1906/2014, σε: Αρμ 7/2014, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΟλΣτΕ 1901/2014, σε: Αρμ 7/2014, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΟλΣτΕ 1766/2014, σε: Αρμ 7/2014, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΟλΣτΕ 2190/2014, σε: Αρμ 8/2014, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΟλΣτΕ 2183/2014, σε: Αρμ 8/2014, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΟλΣτΕ 2306/2014, σε: Αρμ 8/2014, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΣτΕ 2080/2014 Τμ. ΣΤ΄ (επταμ.), σε: Αρμ 8/2014, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΣτΕ 2406/2014 (Τμ. Β΄ επταμ.), σε: Αρμ 9/2014, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΓνΝΣΚ 256/2014 (Α΄ Τακτική Ολομέλεια), σε: Αρμ 9/2014, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΟλΣτΕ 2192/2014, σε: Αρμ 11/2014, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΣτΕ ΠΕ 10/2014 (συμβούλιο άρθρου 2 ν. 3068/2002), σε: Αρμ 11/2014, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΤρΔΠρΑθ 1246/2014 Τμ. 9ο (σε συμβούλιο), σε: Αρμ 11/2014, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΟλΣτΕ 3177/2014, σε: Αρμ 12/2014, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΓνμδΕισΑΠ 6/2014, σε: Αρμ 12/2014, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΟλΣτΕ 1764/2014, σε: Αρμ 10/2014, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΣτΕ 2445/2014 (Τμ. Γ΄ επταμ.), σε: Αρμ 10/2014, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΣτΕ ΕΑ 307/2014, σε: Αρμ 10/2014, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΟλΣτΕ 3340/2013, σε: Αρμ 1/2014, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΣτΕ 2980/2013, σε: Αρμ 1/2014, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΣτΕ 2741/2013, σε: Αρμ 1/2014, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΟλΣτΕ 3516/2013, σε: Αρμ 2/2014, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΣτΕ 3211/2013, σε: Αρμ 2/2014, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΔΕφΘεσ 217/2013 Τμ. Β΄ (σε Συμβούλιο), σε: Αρμ 2/2014, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΟλΣτΕ 3748/2013, σε: Αρμ 4/2014, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΔΕφΘεσ 679/2013, σε: Αρμ 4/2014, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΣτΕ 4671/2013 Τμ. Γ΄ (επταμ.), σε: Αρμ 3/2014, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΕιδΔικάρθ88§2Σ 88/2013, σε: Αρμ 3/2014, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΣτΕ 4474/2013, σε: Αρμ 6/2014, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΟλΣτΕ 460/2013, σε: Αρμ 4/2013, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΟλΣτΕ 195/2013, σε: Αρμ 4/2013, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΟλΣτΕ ΕφΑθ 35/2013, σε: Αρμ 4/2013, σχόλιο: Ι. Μαθιουδάκης, Α. Καϊδατζής
ΟλΣτΕ 95/2013, σε: Αρμ 3/2013, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΟλΣτΕ 38/2013, σε: Αρμ 3/2013, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΣτΕ 1032/2013, σε: Αρμ 6/2013, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΣτΕ 178/2013, σε: Αρμ 6/2013, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΣτΕ 52/2013, σε: Αρμ 6/2013, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΤρΔΠρΚορ 19/2013, σε: Αρμ 6/2013, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΟλΣτΕ 236/2013, σε: Αρμ 7/2013, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΣτΕ 644/2013, σε: Αρμ 7/2013, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΟλΣτΕ 694/2013, σε: Αρμ 5/2013, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΔΕφΑθ 1/2013, σε: Αρμ 5/2013, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΜΠρΧίου 37/2013, σε: Αρμ 5/2013, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΣτΕ 1873/2013, σε: Αρμ 9/2013, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΣτΕ 167/2013, σε: Αρμ 9/2013, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΕΔΔΑ της 7.5.2013, Κουφάκη κατά Ελλάδας και ΑΔΕΔΥ κατά Ελλάδας (Προσφυγές Νο 57665/12 και 57657/12), σε: Αρμ 9/2013, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΣτΕ 1203/2013, σε: Αρμ 8/2013, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΣτΕ 1025/2013, σε: Αρμ 8/2013, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΟλΣτΕ 2168/2013, σε: Αρμ 11/2013, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΟλΣτΕ 1841/2013, σε: Αρμ 11/2013, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΣτΕ 2497/2013, σε: Αρμ 11/2013, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΣτΕ 1525/2013, σε: Αρμ 11/2013, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΣτΕ 2102/2013, σε: Αρμ 12/2013, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΣτΕ 1698/2013, σε: Αρμ 12/2013, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΣτΕ 1535/2013, σε: Αρμ 12/2013, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΣτΕ 1530/2013, σε: Αρμ 12/2013, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΟλΣτΕ 2527/2013, σε: Αρμ 10/2013, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΟλΣτΕ 1373/2013, σε: Αρμ 10/2013, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΟλΣτΕ 1011/2013, σε: Αρμ 10/2013, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΣτΕ 380/2013, σε: Αρμ 10/2013, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΑΕΔ 25/2012, σε: Αρμ 2/2013, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΣτΕ 3892/2012, σε: Αρμ 2/2013, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΣτΕ 2793/2012, σε: Αρμ 2/2013, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΔΕφΑθ 2303/2012, σε: Αρμ 2/2013, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΣτΕ 1781/2012, σε: Αρμ 1/2013, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΣτΕ 2010/2012, σε: Αρμ 1/2013, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΣτΕ 4467/2012, σε: Αρμ 1/2013, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΣτΕ 2701/2012, σε: Αρμ 1/2013, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΟλΣτΕ 4202/2012, σε: Αρμ 4/2013, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΣτΕ 1879/2012, σε: Αρμ 5/2013, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΟλΣτΕ 4878/2012, σε: Αρμ 7/2013, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΣτΕ 4171/2012, σε: Αρμ 8/2013, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΣτΕ 738/2012, σε: Αρμ 8/2013, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΕλΣυν 608/2012, σε: Αρμ 12/2012, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΣτΕ 933/2012, σε: Αρμ 12/2012, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΣτΕ 1392/2012, σε: Αρμ 12/2012, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΟλΣτΕ 983/2012, σε: Αρμ 12/2012, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΣτΕ Ολ. 953/2011, σε: ΕφημΔΔ 2/2011, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΣτΕ 502/2011 Τμ. Δ΄, σε: ΕφημΔΔ 2/2011, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΟλομΑΠ 5/2011, σε: ΕφημΔΔ 5/2011, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΣτΕ 3404/2011 Τμ. Δ΄, σε: ΕφημΔΔ 3/2012, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΣτΕ 858/2010 Τμ. Δ΄, σε: ΕφημΔΔ 2/2010, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΕλΣυν Ολ. 26/2010, σε: ΕφημΔΔ 2/2010, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΔΕφΛαρ 21/2010, σε: ΕφημΔΔ 2/2010, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΣτΕ ΕΑ 369/2010, σε: ΕφημΔΔ 3/2010, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΔΕφΑθ 1021/2010, σε: ΕφημΔΔ 4/2010, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΣτΕ 1185/2010 Τμ. B΄, σε: ΕφημΔΔ 4/2010, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΣτΕ Ολ. 1585/2010, σε: ΕφημΔΔ 5/2010, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΣτΕ 2188/2010 Τμ. Δ΄, σε: ΕφημΔΔ 6/2010, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΣτΕ 1571/2010 Τμ. Γ΄, σε: ΕφημΔΔ 6/2010, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΣτΕ 51/2009 Τμ. Γ΄, σε: ΕφημΔΔ 2/2009, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΣτΕ 1102/2009 Τμ. B΄, σε: ΕφημΔΔ 3/2009, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΣτΕ 1060/2009 Τμ. ΣΤ΄, σε: ΕφημΔΔ 3/2009, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΔΕφΑθ 262/2009, σε: ΕφημΔΔ 4/2009, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΔΕφΘεσ 727/2009, σε: ΕφημΔΔ 5/2009, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΔΕφΘεσ 392/2009, σε: ΕφημΔΔ 5/2009, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΔΕφΑθ 1297/2009, σε: ΕφημΔΔ 6/2009, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΤρΔΠρΚομ 457/2009, σε: ΕφημΔΔ 6/2009, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΤρΔΠρΚομ 424/2009, σε: ΕφημΔΔ 6/2009, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΣτΕ 682/2008 Τμ. Γ΄, σε: ΕφημΔΔ 3/2008, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΣτΕ 2131/2008 Τμ. Γ΄, σε: ΕφημΔΔ 1/2009, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΣτΕ 2119/2008 Τμ. Γ΄, σε: ΕφημΔΔ 1/2009, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΤρΔΠρΚομ 136/2008, σε: ΕφημΔΔ 1/2009, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΣτΕ Ολ. 3371/2008, σε: ΕφημΔΔ 2/2009, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΣτΕ Ολ. 3231/2008, σε: ΕφημΔΔ 2/2009, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΣτΕ Ολ. 1849/2008, σε: ΕφημΔΔ 2/2009, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΣτΕ Ολ. 896/2008, σε: ΕφημΔΔ 4/2008, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΣτΕ Ολ. 891/2008, σε: ΕφημΔΔ 4/2008, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΤρΔΠρΙωαν 30/2008, σε: ΕφημΔΔ 4/2008, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΣτΕ Ολ. 1176/2008, σε: ΕφημΔΔ 5/2008, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΣτΕ 1013/2008 Τμ. Α΄, σε: ΕφημΔΔ 5/2008, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΣτΕ (ΕΑ) 456/2007, σε: ΕφημΔΔ 4/2007, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΤρΔΠρΘεσ 1691/2007, σε: ΕφημΔΔ 4/2007, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΜΠρΘεσ 21182/2007 (ειδική διαδικασία εργατικών διαφορών), σε: ΕφημΔΔ 4/2007, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΣτΕ 771/2007 Τμ. Α΄, σε: ΕφημΔΔ 5/2007, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΤρΔΠρΘεσ 1815/2007, σε: ΕφημΔΔ 5/2007, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΣτΕ 2993/2007 Τμ. Α΄, σε: ΕφημΔΔ 1/2008, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΣτΕ 1388/2007 Τμ. Α΄, σε: ΕφημΔΔ 1/2008, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΔΕφΘεσ 604/2007, σε: ΕφημΔΔ 1/2008, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΤρΔΠρΘεσ 3234/2007, σε: ΕφημΔΔ 2/2008, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΤρΔΠρΘεσ 2265/2007, σε: ΕφημΔΔ 2/2008, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΤρΔΠρΚομ 282/2007 (μεταβατική έδρα Ξάνθης), σε: ΕφημΔΔ 2/2008, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΣτΕ 3167/2007 Τμ. Γ΄, σε: ΕφημΔΔ 3/2008, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΤρΔΠρΙωαν 559/2007, σε: ΕφημΔΔ 3/2008, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΤρΔΠρΚομ 264/2007, σε: ΕφημΔΔ 3/2008, σχόλιο: Α. Καϊδατζής
ΤρΔΠρΙωαν 99/2007, σε: ΕφημΔΔ 3/2008, σχόλιο: Α. Καϊδατζής