Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Αικατερίνη Αργυρού


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (1)

Συγγραφέας

Α. Αργυρού, Νομικά ζητήματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας, 2022

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (7)

Α. Αργυρού/Τ. Lambooy/P. Anthoni, Δεν επιδιώκουμε όλοι κοινωνικούς σκοπούς για τις επιχειρήσεις μας; Προσδιορίζοντας τον «σχετικό με την κοινωνία σκοπό» ως επιδίωξη των κοινωνικών επιχειρήσεων, σε: Α. Αργυρού, Νομικά ζητήματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας, 2022
Α. Αργυρού/Τ. Lambooy, Εισαγωγή στην εξειδικευμένη νομοθεσία για τις κοινωνικές επιχειρήσεις στην ΕΕ: Μία σύγκριση των νομικών πλαισίων στο Βέλγιο, την Ελλάδα και το ΗΒ, σε: Α. Αργυρού, Νομικά ζητήματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας, 2022
Α. Αργυρού, Παρέχοντας στις κοινωνικές επιχειρήσεις καλύτερη πρόσβαση στις δημόσιες συμβάσεις: Η ανάπτυξη των υποστηρικτικών νομοθετικών πλαισίων, σε: Α. Αργυρού, Νομικά ζητήματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας, 2022
Α. Αργυρού/Τ. Lambooy/S. Τideman, Καθιστώντας ικανά τα διοικητικά συμβούλια να δημιουργούν βιώσιμες εταιρείες: Η σχέση μεταξύ βιωσιμότητας, εταιρικής ηγεσίας και νόμου, σε: Α. Αργυρού, Νομικά ζητήματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας, 2022
Α. Αργυρού/R. Blomme/Τ. Lambooy/H. Kievit, Ερευνώντας τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στα διαχειριστικά μοντέλα των κοινωνικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, σε: Α. Αργυρού, Νομικά ζητήματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας, 2022
Α. Αργυρού/H. Hummels, Η νομική προσωπικότητα και ο οικονομικός βιοπορισμός του Ποταμού Whanganui: μία έκκληση για κοινοτική επιχειρηματικότητα, σε: Α. Αργυρού, Νομικά ζητήματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας, 2022
H. Hummels/Α. Αργυρού, Πλανητικές απαιτήσεις: Επαναπροσδιορισμός της αειφόρου ανάπτυξης και της βιώσιμης επιχειρηματικότητας, σε: Α. Αργυρού, Νομικά ζητήματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας, 2022