Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Αδάμ Παπαδαμάκης


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (9)

Συγγραφέας

Α. Παπαδαμάκης, Τα περιουσιακά εγκλήματα, 4η έκδ., 2022
Α. Παπαδαμάκης, Ποινική Δικονομία, 10η έκδ., 2021
Α. Παπαδαμάκης, Στρατιωτικό Ποινικό Δίκαιο, τόμ. 1, 8η έκδ., 2020
Α. Παπαδαμάκης, Τα περιουσιακά εγκλήματα, 3η έκδ., 2020
Α. Παπαδαμάκης, Ποινική Δικονομία, 9η έκδ., 2019
Α. Παπαδαμάκης, Ποινική Δικονομία, 8η έκδ., 2018
Α. Παπαδαμάκης, Ποινική Δικονομία, 7η έκδ., 2017
Α. Παπαδαμάκης, Στρατιωτικό Ποινικό Δίκαιο, τόμ. 1, 7η έκδ., 2013
Α. Παπαδαμάκης, Εγκλήματα κατά της στρατιωτικής υπηρεσίας, 1990

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (12)

Α. Παπαδαμάκης, Εισαγωγικό σημείωμα, σε: Εταιρία Νομικών Βορείου Ελλάδος, Σύγχρονα ζητήματα απόδειξης στην ποινική δίκη, 2022
Α. Παπαδαμάκης, Αποδεικτικές απαγορεύσεις και «δίκαιη» δίκη, σε: Συλλογικό Έργο, Τιμητικός Τόμος Νικολάου Θ. Νίκα, 2018
Α. Παπαδαμάκης, Η αιτιολογία των ποινικών αποφάσεων, σε: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τιμητικός Τόμος για την Καθηγήτρια Έφη Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, 2016
Α. Παπαδαμάκης, Η ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ ΩΣ ΠΕΔΙΟ ΔΟΚΙΜΗΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ, σε: Συλλογικό Έργο, Δημόσια Οικονομικά και Δίκαιο, 2013
Α. Παπαδαμάκης, Ουσιώδεις πτυχές «διαφάνειας» της ποινικής δίκης, σε: Εταιρία Νομικών Βορείου Ελλάδος, Μνήμη Ιωάννη Μανωλεδάκη "Η συμβολή του στη νομική επιστήμη", 2012
Ν. Νίκας/Α. Παπαδαμάκης, H σχέση ποινικής και πολιτικής δίκης στον χώρο της πολιτικής αγωγής, σε: Αρμ 5/2010
Α. Παπαδαμάκης, Προκαταρκτική εξέταση- Προανάκριση: Μορφές και όρια της ερευνητικής δραστηριότητας, σε: Εταιρία Νομικών Βορείου Ελλάδος, Προκαταρκτική εξέταση - Προανάκριση, 2008
Α. Παπαδαμάκης, Σκέψεις για την ανάπτυξη του ποινικού δικαίου στη διαδικασία ολοκλήρωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε: Αρμ 5/2008
Α. Παπαδαμάκης, Ανακριτική διείσδυση και άρση του απορρήτου ως ανακριτικές πράξεις κατά του οργανωμένου εγκλήματος, σε: Συλλογικό Έργο, Τιμητικός τόμος για τον Ιωάννη Μανωλεδάκη, τόμ. 2, 2007
Α. Παπαδαμάκης, Λειτουργία «παρατράπεζας» με πλαστογραφίες κατ' εξακολούθηση. Ποιων τα έννομα συμφέροντα βλάπτονται και πως κολάζεται ποινικά η πράξη, σε: Αρμ 1/2005
Α. Παπαδαμάκης, Απαιτείται να υποβληθεί σε εκτέλεση εκείνος που ζητεί άρση ή αντικατάσταση της προσωρινής του κράτησης;, σε: Αρμ 2/2004
Α. Παπαδαμάκης, Πρόσφατες τάσεις και θέσεις της νομολογίας του ακυρωτικού στο χώρο του ποινικού δικαίου, σε: Αρμ 7/2001