Display main menu Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr

Πρόσφατη νομοθεσία


11 Ιουλ 2018

ΥA 18951/18: Στοιχεία που αποδεικνύουν επταετή διαμονή ή τη γονική σχέση πολίτη τρίτης χώρας με τον ανήλικο ημεδαπό, για τη χορήγηση άδειας διαμονής

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η ΥΑ 18951/18 (ΦΕΚ Β΄ 2487/29.06.2018) με θέμα: «Καθορισμός εγγράφων βέβαιης χρονολογίας που αποδεικνύουν την επταετή συνεχή διαμονή στη Χώρα πολίτη τρίτης χώρας που αιτείται τη χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους, καθώς και των στοιχείων που τεκμηριώνουν τη γονική σχέση πολίτη τρίτης χώρας με τον ανήλικο ημεδαπό, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 4251/2014, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 31 του ν. 4540/2018 (91 Α΄).», με την οποία αφενός απαριθμούνται τα έγγραφα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την απόδειξη της επταετούς διαμονής στη χώρα, αφετέρου θεμελιώνεται η δυνατότητα ελέγχου, στο πλαίσιο εξέτασης αιτήσεων για χορήγηση άδειας διαμονής σε γονείς ανήλικων ημεδαπών, βάσει των διατάξεων των παρ. 1 έως 5 του άρθρου 19 του ν. 4251/2014 όπως ισχύει, για την αποφυγή της καταστρατήγησης του Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης. Σχετικά με την πρώτη περίπτωση, μεταξύ άλλων, ορίζεται ότι θα γίνονται δεκτά και λοιπά ιδιωτικά έγγραφα, πλην των υπεύθυνων δηλώσεων, τα οποία είναι θεωρημένα από συμβολαιογράφο ή άλλο δημόσιο υπάλληλο ως προς την ημερομηνία έκδοσής τους ή όταν το ουσιώδες περιεχόμενό τους αναφερθεί σε δημόσιο έγγραφο ή όταν υπάρξει άλλο γεγονός που κάνει με ανάλογο τρόπο βέβαιη τη χρονολογία. Η θεώρηση γίνεται με τη σημείωση επάνω στο έγγραφο της λέξης «θεωρήθηκε» και της χρονολογίας. Ως προς την δεύτερη περίπτωση, παρέχεται η δυνατότητα στην αρμόδια υπηρεσία να

ζητά την προσκόμιση εγγράφων που αποδεικνύουν την συγγενική σχέση, όπως ληξιαρχική πράξη γάμου ή συμφώνου συμβίωσης, ή συμβίωση των γονέων του τέκνου ή άσκηση της επιμέλειας αυτού, ενώ ο αιτών δύναται να προσκομίσει τεστ DNA του τέκνου και των γονέων του από δημόσιο ή πιστοποιημένο ιδιωτικό εργαστήριο.

Ολόκληρο το κείμενο της απόφασης είναι διαθέσιμο εδώ.