Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομολογία


 

10 Αυγ 2022

ΤρΕφΘεσ 60/2022: Υγροβιότοποι· περιορισμοί δόμησης ως πραγματικό ελάττωμα πώλησης ακινήτου· γεγονότα που δεν στοιχειοθετούν πραγματικό ελάττωμα

Υγροβιότοποι. Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα. Περιορισμοί δόμησης ως πραγματικό ελάττωμα πώλησης ακινήτου και έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας. Αγροτεμάχιο μη εντασσόμενο στον προστατευόμενο από την Συνθήκη Ραμσάρ πυρήνα του υγροβιότοπου αλλά σε περιφερειακή ζώνη προστασίας κατά τον ν. 1650/1986. ΚΥΑ έτους 1998 για περιορισμό των χρήσεων γης του ακινήτου με διετή ισχύ. Μη έκδοση εν συνεχεία του προβλεπόμενου στον νόμο Π.Δ. και επαναφορά των προϋφιστάμενων χρήσεων γης. Μη ύπαρξη πραγματικού ελαττώματος του ακινήτου εκ της προσωρινής (επί διετία) αδυναμίας ανέγερσης αποθήκης. Το γεγονός αυτό δεν ανατρέπεται από την έκδοση νεότερης ΚΥΑ το έτος 2009 τόσο λόγω της χρονικής απόστασής της, όσο και της αναρμοδιότητας κατά την έκδοσή της, εφόσον (βάσει απόφασης του ΣτΕ) αντ’ αυτής όφειλε να είχε εκδοθεί Π.Δ. Κατά τον χρόνο της πώλησης (29.6.2007) το ακίνητο ήταν συμβατικά προσήκον.

 

 

Σύνδεσμος

 
ΤρΕφΘεσ 60/2022 (Τμήμα Α'), σε: Αρμ 7/2022