Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομολογία


 

8 Δεκ 2023

ΤρΕφΑθ 635/2023: Αγωγή κακοδικίας κατά δικαστικού επιμελητή

Αγωγή κακοδικίας· με αγωγή κακοδικίας μπορεί να ζητηθεί αποζημίωση από δικαστικό επιμελητή, λόγω της αντισυμβατικής ή παράνομης συμπεριφοράς κατά την άσκηση του λειτουργήματος του οποίου προκαλείται ζημία στον εντολέα ή τρίτο αντιστοίχως, οφειλόμενη σε δόλο ή βαριά αμέλεια του δικαστικού επιμελητή· εξάμηνη αποσβεστική προθεσμία· υπέρμετρος περιορισμός η εξάμηνη προθεσμία για την άσκηση της αγωγής κακοδικίας, στο σημείο που τοποθετεί την έναρξή της στο χρόνο της ζημιογόνου συμπεριφοράς του δικαστικού επιμελητή και όχι στο χρόνο γνώσεως από τον ενάγοντα, με αποτέλεσμα, στις περισσότερες περιπτώσεις, να επέρχεται απόσβεση του δικαιώματος, πολύ πριν λάβει γνώση ο ζημιωθείς.

 

 

Σύνδεσμος

 
ΤρΕφΑθ 635/2023 - Πλήρες κείμενο