Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομολογία


 

25 Ιαν 2023

ΤρΕφΑνΚρ 66/2022: Η δουλεία διάβασης βαρύνει όλο το ακίνητο και επί διαχωρισμού επικοίνου το εμβαδόν της αφαιρείται από το συνολικό εμβαδόν του ακινήτου

Αγωγή ρύθμισης διοίκησης επικοίνου· αναγκαίο περιεχόμενο αυτής. Η ρυθμιστική παρέμβαση του δικαστηρίου μπορεί να ζητηθεί, μόνο εφόσον υπάρχει πραγματική ή νομική αδυναμία των κοινωνών να καθορίσουν ομόφωνα ή πλειοψηφικά την τακτική διοίκηση του κοινού. Δουλεία διάβασης· βαρύνει όλο το ακίνητο, συνεπώς επί διαχωρισμού του επικοίνου, στο πλαίσιο αιτούμενου δικαστικού κανονισμού της χρήσης του, το εμβαδόν της διάβασης αφαιρείται από το συνολικό εμβαδόν ολόκληρου του ακινήτου, και όχι μόνο από την έκταση του τμήματος, το οποίο θα προκύψει από τον διαχωρισμό και στο οποίο θα τυγχάνει εντοπιζόμενη η διάβαση.

 

 

Σύνδεσμος

 
ΤρΕφΑνΚρ 66/2022 (τακτική διαδικασία), σε: ΕπΑκ 4/2022