Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομολογία


 

8 Ιουν 2023

ΤρΔΠρΑθ 6874/2023: Πυρκαγιές του Ιουλίου 2018 στην Ανατολική Αττική & αστική ευθύνη του Δημοσίου

Με την κρινόμενη αγωγή ζητήθηκε να αναγνωριστεί η εις ολόκληρον υποχρέωση των εναγομένων Ελληνικού Δημοσίου, Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Μαραθώνα Αττικής, να καταβάλουν, νομιμοτόκως, από την επίδοση της αγωγής έως την εξόφληση, κατά τα άρθρα 105 και 106 του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα και 926 και 932 του ΑΚ, χρηματική ικανοποίηση για την ψυχική οδύνη που υπέστησαν από τον θάνατο δια απανθράκωσης της συγγενούς τους (μητέρας του 1ου, αδελφής του 2ου, πεθεράς της 3ης και γιαγιάς των λοιπών εναγουσών) …, ο οποίος προκλήθηκε, κατά τους ισχυρισμούς τους, από παράνομες πράξεις και παραλείψεις των οργάνων των εναγομένων, κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς που έλαβε χώρα, στις 23.7.2018, στην Ανατολική Αττική. Οι παράνομες παραλείψεις των οργάνων του εναγόμενου Ελληνικού Δημοσίου, αφενός μεν εξέτασης της δυνατότητας για οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση των πολιτών της πληττόμενης περιοχής, μεταξύ των οποίων οι κάτοικοι του Νέου Βουτζά και, συνακόλουθα, παροχής της σχετικής εισήγησης προς τα όργανα με αποφασιστική αρμοδιότητα, αφετέρου δε έγκαιρης προειδοποίησης και πληροφόρησης των ως άνω κατοίκων, σχετικά με τον επικείμενο και πραγματικό κίνδυνο που διέτρεχαν, με ταυτόχρονη παροχή εξειδικευμένων οδηγιών αυτοπροστασίας από τη συγκεκριμένη πυρκαγιά, ήταν επαρκώς ικανές και μπορούσαν αντικειμενικώς, κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων, με βάση και τα διδάγματα της κοινής πείρας για την επίδραση των φυσικών φαινομένων, να επιφέρουν το ζημιογόνο αποτέλεσμα του θανάτου της συγγενούς των εναγόντων, τον οποίο και επέφεραν, ώστε υφίσταται εν προκειμένω αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ της παράνομης συμπεριφοράς των οργάνων του εναγόμενου Ελληνικού Δημοσίου και της επελθούσας ζημίας. Το Δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη: α) τη βαρύτητα των παράνομων παραλείψεων των οργάνων του Πυροσβεστικού Σώματος να εξετάσουν τη δυνατότητα για οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση των κατοίκων του Νέου Βουτζά και, συνακόλουθα, να παράσχουν τη σχετική εισήγηση προς τα όργανα με αποφασιστική αρμοδιότητα, καθώς και την παράλειψη των οργάνων της Γ.Γ.Π.Π. να προειδοποιήσουν και να πληροφορήσουν εγκαίρως τους ως άνω κατοίκους σχετικά με τον επικείμενο και πραγματικό κίνδυνο που διέτρεχαν και ταυτοχρόνως να τους παράσχουν εξειδικευμένες οδηγίες αυτοπροστασίας από τη συγκεκριμένη πυρκαγιά, β) το αποτέλεσμα που αυτές επέφεραν, ήτοι τον θάνατο της συγγενούς των εναγόντων υπό τραγικές συνθήκες (απανθράκωση κατά την προσπάθεια διαφυγής της από το πύρινο μέτωπο), γ) την ηλικία της θανούσας κατά τον χρόνο του θανάτου της, ήτοι 73 ετών, δ) την αποκλειστική υπαιτιότητα των ανωτέρω οργάνων του Ελληνικού Δημοσίου, ε) τον βαθμό συγγενικού δεσμού κάθε ενάγοντος με το θύμα, κατά τα μη ειδικότερα αμφισβητούμενα από το εναγόμενο Ελληνικό Δημόσιο, και στ) το μέγεθος της θλίψης και του πόνου που αυτοί δοκίμασαν, ενόψει των συναισθηματικών τους δεσμών με τη θανούσα, όπως αυτοί αναπτύσσονται στη σκέψη 12 ανωτέρω, και ζ) την οικονομική και κοινωνική κατάσταση των εναγόντων, έκρινε ότι οι ενάγοντες υπέστησαν ψυχική οδύνη από το θάνατο της συγγενούς τους υπό τις προαναφερόμενες συνθήκες, για την χρηματική ικανοποίηση της οποίας έπρεπε να επιδικαστεί εις βάρος του εναγόμενου Ελληνικού Δημοσίου εύλογη αποζημίωση.

 

 

Σύνδεσμος

 
ΤρΔΠρΑθ 6874/2023 - Πλήρες κείμενο