Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Γενικά νέα


 

19 Απρ 2019

ΣτΠ: Αναστολή ή περικοπή σύνταξης των άγαμων θυγατέρων λόγω διασταλτικής ερμηνείας της έννοιας του εισοδήματος

Στον Συνήγορο του Πολίτη προσέφυγαν συνταξιούχοι, στις οποίες χορηγείται σύνταξη από τη Διεύθυνση Συντάξεων Δημοσίου του ΕΦΚΑ, ως άγαμες ή διαζευγμένες θυγατέρες, διαμαρτυρόμενες για την αναστολή των συντάξεών τους, επειδή στις φορολογικές τους δηλώσεις, του προηγούμενου οικονομικού έτους, είχαν καταχωρηθεί χρηματικά ποσά που είχαν αποκτηθεί εφάπαξ και αφορούσαν πώληση ακινήτων, γονικές δωρεές χρηματικών ποσών κ.λπ.

Η αναστολή των συντάξεων πραγματοποιήθηκε επειδή η Διεύθυνση Συντάξεων του Δημοσίου - ΕΦΚΑ, ερμηνεύοντας ότι εισόδημα αποτελεί κάθε μορφής χρηματικό ποσό, ακόμη κι αν προέρχεται από πώληση περιουσιακών στοιχείων και είσπραξη εφάπαξ ποσών, θεώρησε ότι τα δηλωθέντα αυτά ποσά πρέπει να χαρακτηριστούν ως εισοδήματα με αποτέλεσμα να ανασταλεί ή να περικοπεί η καταβολή των συντάξεων των συγκεκριμένων δικαιούχων, αφού με το συνυπολογισμό των ποσών αυτών το συνολικό τους εισόδημα υπερέβαινε το εκ του νόμου προβλεπόμενο μηνιαίο εισοδηματικό όριο των 720 ευρώ, που αναγόμενο σε ετήσια βάση δεν μπορεί να υπερβαίνει το όριο των 8.640 € (720 € Χ 12 = 8.640 €).

Ο Συνήγορος του Πολίτη σε πόρισμά του υποστήριξε ότι τα παραπάνω ποσά εσφαλμένα θεωρούνται εισόδημα, αφού στην έννοια του εισοδήματος, σύμφωνα με τη νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αλλά και γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, εντάσσονται η αμοιβή από την εργασία ή οι καρποί περιουσιακών στοιχείων του φορολογουμένου, εφόσον υφίσταται περιοδικότητα και διαρκώς εκμεταλλεύσιμη πηγή και όχι κάθε άλλη προσαύξηση της περιουσίας.

Επομένως, εφόσον η προσαύξηση της περιουσίας δεν απορρέει από διαρκώς εκμεταλλεύσιμη πηγή και δεν υφίσταται περιοδικότητα (δηλαδή είναι εφάπαξ), δεν μπορεί να θεωρηθεί εισόδημα, εκτός και εάν ορίζεται διαφορετικά από ειδική διάταξη νόμου.

Συνεπώς, εσφαλμένα η Υπηρεσία ανέστειλε ή περιέστειλε τις συντάξεις των άγαμων ή διαζευγμένων θυγατέρων, οι οποίες είχαν δηλώσει χρηματικά ποσά που αποκτήθηκαν εφάπαξ και αφορούσαν πώληση ακινήτων, γονικές δωρεές χρηματικών ποσών κ.λπ., θεωρώντας τα εισοδήματα.

Η θέση του Συνηγόρου του Πολίτη έγινε εν μέρει δεκτή, με αποτέλεσμα να μην αναστέλλεται πλέον η σύνταξη και να επαναχορηγείται σε όσες διεκόπη, στις περιπτώσεις που είχαν δηλωθεί χρηματικά ποσά που προέρχονταν από πώληση ακινήτων.

Ολόκληρο το κείμενο του πορίσματος είναι διαθέσιμο εδώ.