Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομολογία


 

26 Μαρ 2020

ΣτΕ 78/2020 Τμ.Ε΄: Διαφορά ιδιωτικού δικαίου, σχετιζόμενη με αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστης δημοτικής έκτασης

Η …/.../.../2018 πράξη του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου εξεδόθη κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 178 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και των διατάξεων περί προστασίας δημοσίων κτημάτων, στις οποίες το άρθρο αυτό παραπέμπει. Όπως προκύπτει από το περιεχόμενό της, η έκδοση της πράξεως αυτής δεν κατέτεινε στην επίτευξη συγκεκριμένου δημοσίου σκοπού, αλλά ουσιαστικώς στην προστασία των δικαιωμάτων του Δήμου επί αυθαιρέτως καταληφθείσης κοινόχρηστης δημοτικής εκτάσεως. Συνεπώς, η ανωτέρω απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου αναπτύσσει τα αποτελέσματά της στον χώρο του ιδιωτικού δικαίου. Το αυτό δε ισχύει και για την …/.../.../2018 απόφαση της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του ν. 3463/2006 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, με την οποία ασκήθηκε έλεγχος νομιμότητος επί πράξεως ιδιωτικού δικαίου. Συνεπώς, από την αμφισβήτηση της νομιμότητας των ανωτέρω πράξεων γεννάται ιδιωτική διαφορά, υπαγόμενη, κατά το άρθρο 94 παρ. 2 του Συντάγματος, στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων.

 

 

Σύνδεσμος

 
ΣτΕ 78/2020 Τμ.Ε΄ - Πλήρες κείμενο