Display main menu Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr

Πρόσφατη νομολογία


8 Νοε 2018

ΣτΕ 1775/2018 Τμ.Β΄: Προσωπική ευθύνη διευθύνοντος συμβούλου ΑΕ για φορολογικές υποχρεώσεις & δικαίωμα άσκησης ανακοπής

Εν όψει των άρθρων 115 Ν. 2238/1994 και 26 Ν. 1882/1990, η θέσπιση προσωπικής και αλληλέγγυας ευθύνης των φυσικών προσώπων, τα οποία διευθύνουν ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες -στα διευθυντικά καθήκοντα των οποίων, προδήλως, περιλαμβάνεται και η μέριμνα για την συμμόρφωση του νομικού προσώπου προς τις απορρέουσες από τη φορολογική νομοθεσία υποχρεώσεις του- για την καταβολή, μεταξύ άλλων, παρακρατουμένων ή επιρριπτομένων στην κατανάλωση υπό των εν λόγω εταιρειών φόρων και η απαγόρευση χορηγήσεως αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας στα πρόσωπα αυτά λόγω υπάρξεως οφειλών από τέτοιους φόρους των ανωνύμων εταιρειών δεν προσκρούει στο άρθρο 5 παρ. 1 Συντ.. Άλλωστε, από τις ανωτέρω διατάξεις δεν γεννάται ιδία φορολογική υποχρέωση των προσώπων που είχαν την ιδιότητα του διαχειριστή ή του διευθύνοντος συμβούλου ή του εκκαθαριστή ανωνύμου εταιρείας, κατά το χρόνο διαλύσεως ή συγχωνεύσεως αυτής, για καταβολή του οφειλομένου από την εταιρεία φόρου, αλλά απλή πρόσθετη ευθύνη αυτών προς πληρωμή του βεβαιωθέντος σε βάρος της εταιρείας φόρου, η ευθύνη δε αυτή δεν ανάγεται στο στάδιο της βεβαιώσεως του φόρου, αλλά στο στάδιο της εισπράξεώς του. Επομένως, τα ανωτέρω πρόσωπα δεν καθίστανται υποκείμενα της σχετικής φορολογικής υποχρεώσεως και δεν νομιμοποιούνται να ασκήσουν προσφυγή κατά της πράξεως της φορολογικής αρχής με την οποία προσδιορίζεται ο οφειλόμενος από την εταιρεία φόρος. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα προαναφερθέντα πρόσωπα στερούνται της δικαστικής προστασίας που δικαιούνται, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 1 Συντ., διότι τα πρόσωπα αυτά, εφόσον δεν έχουν δικαίωμα να ασκήσουν προσφυγή κατά της καταλογιστικής του φόρου πράξεως, δύνανται, κατά τη σύμφωνη με την ανωτέρω συνταγματική διάταξη ερμηνεία των άρθρων 217 παρ. 1 και 219 παρ. 1 του ΚΔιοικΔ, να ασκήσουν ανακοπή κατά της ατομικής ειδοποιήσεως, με την οποία θεωρείται συμπροσβαλλόμενη και η εκδοθείσα σε βάρος της εταιρείας ταμειακή βεβαίωση. Οι διαχειριστές, διευθύνοντες σύμβουλοι και εκκαθαριστές ανωνύμων εταιρειών είναι τρίτοι, των οποίων η ευθύνη γεννάται το πρώτον κατά το στάδιο της εισπράξεως του φόρου που βεβαιώθηκε επ’ ονόματι της εταιρείας, τα πρόσωπα αυτά αποκτούν, κατά τον ΚΕΔΕ, την ιδιότητα του «οφειλέτη», μόνον από και δια της εκδόσεως και κοινοποιήσεως προς αυτά της ατομικής ειδοποιήσεως που προβλέπεται στον ΚΕΔΕ, μέσω της οποίας πληροφορούνται την ύπαρξη, το ύψος και την αιτία του χρέους τους, και τους παρέχεται η δυνατότητα είτε να αμυνθούν αποτελεσματικά, ασκώντας την ανακοπή της παρ. 1 του άρθρου 217 του ΚΔιοικΔ κατά της ατομικής ειδοποιήσεως, με την οποία θεωρείται συμπροσβαλλομένη και η ταμειακή βεβαίωση, είτε να προβούν σε ρύθμιση του χρέους τους.


Σύνδεσμος

ΣτΕ 1775/2018 Τμ.Β΄ - Πλήρες κείμενο