Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομολογία


 

23 Σεπ 2022

ΣτΕ 1537/2022 Τμ.Γ: Αρμόδια τα πολιτικά δικαστήρια για την προσβολή προκήρυξης της ΔΕΗ

Με την υπό κρίση αίτηση ζητήθηκε η ακύρωση της με αριθμό 1/2021 προκήρυξης της Δ.Ε.Η. Α.Ε. για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν εξήντα εννέα (169) θέσεων προσωπικού με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διαφόρων ειδικοτήτων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται είκοσι οκτώ (28) θέσεις προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ειδικοτήτων ηλεκτροτεχνικών και μηχανοτεχνικών, στον Ατμοηλεκτρικό Σταθμό Σορωνής και στον Θερμοηλεκτρικό Σταθμό Κατταβιάς στη Ρόδο. Η προσβαλλόμενη προκήρυξη, εκδοθείσα με βάση το άρθρο 3 του ν. 4643/2019 «Απελευθέρωση αγοράς ενέργειας, εκσυγχρονισμός της ΔΕΗ, ...», προέρχεται από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε., νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και, συνεπώς, από την προσβολή της προκαλείται ιδιωτική διαφορά, υπαγόμενη στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων, κατά το άρθρο 94 παρ. 2 του Συντάγματος.

 

 

Σύνδεσμος

 
ΣτΕ 1537/2022 Τμ.Γ - Πλήρες κείμενο