Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομοθεσία


 

9 Οκτ 2019

Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για τη χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων και τα επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για την Κύρωση της Σύμβασης Magglingen/Macolin σχετικά με τη χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων, επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό και άλλες διατάξεις.

Δεδομένης της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας αφενός μεν διότι παρίσταται επιτακτική η ανάγκη κύρωσης της Σύμβασης σχετικά με τη χειραγώγηση αθλητικών αγώνων, που υπέγραψαν τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης και οι λοιποί συμβαλλόμενοι στη Σύμβαση αυτή, στο Magglingen/Macolin της Ελβετίας, στις 18 Σεπτεμβρίου 2014, η οποία παρέχει τα μέσα στα συμβαλλόμενα Μέρη να καταπολεμήσουν ένα φαινόμενο – πρόκληση για κάθε κράτος δικαίου και για κάθε αθλητική έννομη τάξη, ήτοι τη χειραγώγηση αθλητικών αγώνων, αφετέρου δε με την εισαγωγή συγκεκριμένων και στοχευμένων διατάξεων, δίνονται επιπλέον εργαλεία και δυνατότητες στις διωκτικές και τις δικαστικές αρχές για να ανταποκριθούν αποτελεσματικότερα στο δύσκολο έργο της αντιμετώπισης των φαινομένων βίας στον αθλητισμό.

Εξάλλου, για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του νόμου, καθώς και για λόγους ασφάλειας δικαίου, επιδιώκεται, μέσω των διατάξεων περί αναστολής της ισχύος των ρυθμίσεων για τις αρχαιρεσίες των αθλητικών φορέων, να επικεντρωθούν στο κυρίως αθλητικό έργο τους και στην ολυμπιακή προετοιμασία των αθλητών.

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την 14η Οκτωβρίου 2019 και ώρα 13:00.

Η σελίδα της διαβούλευσης:http://www.opengov.gr/cultureathl/?p=7871