Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομολογία


 

12 Φεβ 2020

ΠΠρΠατρ 94/2020: Αντικείμενες στο Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ οι ρυθμίσεις του ν. 4640/2019 περί επιβολής δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές

Δικαστικό ένσημο· επιβολή δικαστικού ενσήμου στις εκκρεμείς αναγνωριστικές αγωγές που εισήχθησαν προς συζήτηση μετά την 1/1/2020, είτε ασκήθηκαν εξ αρχής ως αναγνωριστικές είτε ασκήθηκαν ως καταψηφιστικές και ετράπησαν ακολούθως σε αναγνωριστικές· η υποχρεωτική προσκομιδή δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές ως προϋπόθεση προσφυγής στη Δικαιοσύνη αντίκειται στις αρχές του κράτους δικαίου και της παροχής πλήρους και αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας στους πολίτες που θεμελιώνονται στο Σύνταγμα, την ΕΣΔΑ και το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα· αποτελεί δε συνταγματικά ανεπίτρεπτο περιορισμό που παρεμποδίζει την ανοιχτή πρόσβαση κάθε πολίτη στη Δικαιοσύνη ισοδυναμώντας με έμμεση κατάργηση του προστατευόμενου από την ΕΣΔΑ δικαιώματος παροχής εννόμου προστασίας καθώς προσβάλλει την ίδια την υπόσταση του δικαιώματος.

 

 

Σύνδεσμος

 
ΠΠρΠατρ 94/2020 - Πλήρες κείμενο