Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομολογία


 

19 Απρ 2019

ΠΠρΠατρ 122/2019: Για την ανάκληση μη οριστικών αποφάσεων απαιτείται στάση της δίκης και η αίτηση δεν υποβάλλεται αυτοτελώς

Ανάκληση μη οριστικών αποφάσεων κατ’ άρθ. 309 ΚΠολΔ· για την ανάκληση απαιτείται στάση της δίκης· η αίτηση δεν υποβάλλεται αυτοτελώς· παραδεκτή η αίτηση ανάκλησης μη οριστικής απόφασης με την οποία είχε ανασταλεί κατ’ άρθρο 249 ΚΠολΔ η σχετική δίκη, μέχρις ότου περατωθεί τελεσιδίκως ή αμετακλήτως έτερη συναφής, η οποία υποβάλλεται δια της κλήσεως προς περαιτέρω συζήτηση επί της ουσίας της υπόθεσης· αν όμως η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε ή ανεστάλη από το δικαστήριο, η αίτηση ανάκλησης της μη οριστικής αποφάσεως, η οποία αίτηση υπεβλήθη αυτοτελώς δίχως στάση δίκης επί της ουσίας της υποθέσεως, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

 

 

Σύνδεσμος

 
ΠΠρΠατρ 122/2019 - Πλήρες κείμενο