Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομολογία


 

29 Απρ 2021

ΠΠρΛαμ 9/2021: Η μη προσκομιδή του ενημερωτικού εγγράφου διαμεσολάβησης δεν δύναται να αναπληρωθεί μέσω της διαδικασίας του άρθρου 227 ΚΠολΔ

Διαμεσολάβηση· η μη προσκομιδή του προβλεπόμενου στην παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν.  4640/2019 εγγράφου ενημέρωσης δεν περιλαμβάνεται μεταξύ των τυπικών παραλείψεων που δύνανται να αναπληρωθούν μέσω της διαδικασίας του άρθρου 227 ΚΠολΔ, καθώς, σε διαφορετική περίπτωση, η δικονομική κύρωση, που ο νομοθέτης απείλησε ακριβώς προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η ενημέρωση του αιτούμενου δικαστική προστασία θα λάβει χώρα πριν από την άσκηση του ενδίκου βοηθήματός του, ώστε να επιλέξει εκ των προτέρων την οδό της διαμεσολάβησης, θα αδρανοποιούνταν εκ των υστέρων, οδηγώντας στη ματαίωση του σκοπού θέσπισης της διάταξης του άρθρου 3 παρ. 2 Ν 4640/2019· το άρθρο 227 ΚΠολΔ θα μπορούσε να εργαλειοποιηθεί για τη συμπλήρωση ελλείψεων ή παραλείψεων στο περιεχόμενο ήδη προσκομισθέντος εγγράφου ενημέρωσης· κήρυξη απαράδεκτης της συζήτησης της αγωγής λογω μη προσκομιδής ενημερωτικού έντυπου για τη δυνατότητα διευθέτησης της διαφοράς μέσω διαμεσολάβησης. Αντίθετη μειοψηφία.

 

 

Σύνδεσμος

 
ΠΠρΛαμ 9/2021 - Πλήρες κείμενο