Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομολογία


 

20 Σεπ 2022

ΠΠρΚαλαβρ 2/2022: Απαγόρευση εγκατάστασης πυλώνων μεταφοράς ενέργειας λόγω προσβολής του δικαιώματος προστασίας του πολιτιστικού περιβάλλοντος

Προστασία πολιτιστικού περιβάλλοντος· η επιχείρηση οποιουδήποτε τεχνικού ή άλλου έργου ή εργασίας, καθώς και η οικοδομική δραστηριότητα πλησίον μνημείου επιτρέπεται μόνο κατόπιν εγκρίσεως του Υπουργού Πολιτισμού, μετά από γνωμοδότηση του συμβουλίου· προστατευόμενο στοιχείο του περιβάλλοντος χώρου των μνημείων συνιστά και η ανεμπόδιστη θέαση αυτών, αλλά και ο χαρακτήρας και η φυσιογνωμία της ευρύτερης περιοχής, η οποία τελεί σε άμεση οπτική επαφή με τα μνημεία και είναι αναγκαία για την ανάδειξή τους. Προσβολή προσωπικότητας· στην έννοια του δικαιώματος επί της προσωπικότητας περιλαμβάνεται και το δικαίωμα χρήσης και απόλαυσης των πολιτιστικών μνημείων. Απαγόρευση εγκατάστασης πυλώνων μεταφοράς ενέργειας λόγω προσβολής του δικαιώματος προστασίας του πολιτιστικού περιβάλλοντος. Παρεμπίπτων έλεγχος διοικητικών πράξεων από τα πολιτικά δικαστήρια· ο παρεμπίπτων  έλεγχος  των διοικητικών πράξεων εκ μέρους των πολιτικών Δικαστηρίων αποκλείεται, εάν απαγορεύεται από ειδική διάταξη νόμου ή έχουν αποφανθεί επί του κύρους αυτών αμετακλήτως και με δεσμευτική απόφασή τους τα διοικητικά Δικαστήρια και ιδίως το Συμβούλιο της Επικρατείας· επομένως, η επί ακυρωτικών διαφορών διάγνωση του Συμβουλίου της Επικρατείας δεσμεύει τον πολιτικό Δικαστή ως προς το εκάστοτε κριθέν διοικητικής φύσεως ζήτημα. Κατά συνέπεια, γεννάται δεδικασμένο  για  τα πολιτικά  Δικαστήρια ως προς το διοικητικής φύσεως ζήτημα, το οποίο κρίθηκε κυρίως ή παρεμπιπτόντως στη διοικητική δίκη και αποτελεί ήδη προδικαστικό ζήτημα στην πολιτική  δίκη. 

 

 

Σύνδεσμος

 
ΠΠρΚαλαβρ 2/2022 - Πλήρες κείμενο