Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομολογία


 

15 Μαΐ 2024

ΠΠρΗρακλ 83/2023: Δυνατή η αυτούσια διανομή ακινήτου το οποίο έχει ανεγερθεί νομίμως και στο οποίο εκτελέσθηκαν μεταγενέστερα αυθαίρετες κατασκευές

Αυτούσια διανομή ακινήτου μεταξύ των κοινωνών. Αν τα μέρη που σχηματίσθηκαν είναι ίσα, η αυτούσια διανομή τους μεταξύ των κοινωνών γίνεται με κλήρωση. Αν τα μέρη που σχηματίσθηκαν είναι άνισα, η αυτούσια διανομή γίνεται με την επιδίκασή τους στους συγκυρίους κατά τον λόγο των μερίδων τους. Προϋπόθεση για την τελευταία το αυτοτελές αίτημα του κοινωνού, το οποίο μπορεί να υποβληθεί και με τις προτάσεις οποιουδήποτε από τους συγκύριους διαδίκους κατά την πρώτη στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο συζήτηση της αγωγής περί διανομής. Προϋποθέσεις για το ορισμένο της αγωγής διανομής κοινού ακινήτου. Δυνατότητα ιδιοκτητών ακινήτων με αυθαίρετες κατασκευές να θέσουν αυτές εντός συναλλαγής μέσω τακτοποίησης για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα διατήρησής τους, συστήνοντας εμπράγματα δικαιώματα επ’ αυτών. Η τακτοποίηση των αυθαίρετων χώρων τους εξομοιώνει με νόμιμες κατασκευές, οι οποίες μπορούν να διατίθενται ελεύθερα. Οι έννομες συνέπειες του αυθαίρετου χαρακτήρα ενός κτίσματος ή μιας κατασκευής δεν επέρχονται αν δεν προηγηθεί έκθεση αυτοψίας, η οποία συνιστά διαπιστωτική ατομική διοικητική πράξη, χωρίς τη σύνταξη της οποίας τα επί του εκάστοτε ενδίκου ακινήτου αυθαίρετα κτίσματα ή οι αυθαίρετες προσθήκες θεωρούνται ανύπαρκτα και ενόψει τούτου επιτρέπεται η μεταβίβαση του ακινήτου, επί του οποίου αυτά έχουν ανεγερθεί. Η απαγόρευση διάθεσης ή σύστασης εμπράγματου δικαιώματος δεν εκτείνεται και στα οικοδομήματα εκείνα, τα οποία έχουν ανεγερθεί νομίμως, στη συνέχεια όμως έγιναν σ’ αυτά, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίον προορίζονταν από την κατασκευή τους, μεταβολές, διαρρυθμίσεις ή προσθήκες χωρίς την απαιτούμενη προς τούτο πολεοδομική άδεια. Στις περιπτώσεις αυτές είναι δυνατή και νόμιμη η διανομή του κτίσματος που ανεγέρθηκε βάσει νόμιμης οικοδομικής άδειας, το οποίο καθ’ εαυτό δεν έχει ελάττωμα. Βάσιμη η αγωγή. Διατάσσεται η αυτούσια διανομή των επιδίκων.

 

 

Σύνδεσμος

 
ΠΠρΗρακλ 83/2023, σε: ΕπΑκ 2/2024