Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομολογία


 

30 Νοε 2023

ΠΠρΑθ 3784/2023: Ευθύνη τράπεζας λόγω εκμετάλλευσης της πληροφοριακής ασυμμετρίας μεταξύ αυτής και του πελάτη της με σκοπό την προώθηση επενδυτικών προϊόντων

Παροχή επενδυτικών υπηρεσιών· υποχρεώσεις παρέχοντος επενδυτικές υπηρεσίες· τα ομόλογα ατελεύτητης ή αόριστης διάρκειας (perpetual bonds) δεν είναι απλά στη σύλληψη και τη λειτουργία τους επενδυτικά προϊόντα, με αποτέλεσμα οι παρέχουσες επενδυτικές υπηρεσίες ανώνυμες εταιρείες (είτε πιστωτικά ιδρύματα, είτε ΕΠΕΥ) να υπέχουν ιδιαιτέρως αυξημένη ευθύνη και υποχρέωση ενημέρωσης του εκάστοτε πελάτη τους επενδυτή, ιδίως όταν αυτός ανήκει στην κατηγορία των ιδιωτών επενδυτών, δεδομένου ότι η χρήση και η κυκλοφορία αυτών ως ομολόγων ομολογιακού δανείου αποδίδει μια μη πραγματική - πλασματική εικόνα, ικανή να παραπλανήσει τον οποιονδήποτε, ακόμη και τον εμπειρότερο και βαθύ γνώστη επενδυτή ως προς τη νομική φύση και τη λειτουργία τους· υποχρέωση κατάλληλης ενημέρωσης επενδυτή και διενέργειας πραγματικού και ενδελεχούς ελέγχου καταλληλότητας και συμβατότητας αυτού· ευθύνη τράπεζας λόγω κακόπιστης εκμετάλλευσης της πληροφοριακής ασυμμετρίας μεταξύ αυτής και του επενδυτή με μοναδικό σκοπό να προωθήσει επενδυτικά προϊόντα, ιδιαιτέρως πολύπλοκα και ριψοκίνδυνα, επιφυλάσσοντας στην ίδια υπέρμετρα εξουσιαστικά δικαιώματα. Ακύρωση σύμβασης αγοράς επενδυτικών προϊόντων ΜΑΕΚ λόγω απάτης. Υποχρέωση τράπεζας προς αποζημίωση επενδυτή.

 

 

Σύνδεσμος

 
ΠΠρΑθ 3784/2023 - Πλήρες κείμενο