Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομολογία


 

24 Νοε 2021

ΠΠρΑθ 1112/2021: Αναγνωριστική αγωγή· κατάπτωση εγγυητικής επιστολής

Εγγυητική επιστολή με ρήτρα «σε πρώτη ζήτηση ή με απλή ειδοποίηση»· λειτουργία εγγυητικής επιστολής· αναγνωριστική αγωγή μη οφειλής χρηματικού ποσού λόγω ματαιωθείσας αγοραπωλησίας και ακυρότητας αιτήματος για την κατάπτωση εγγυητικής επιστολής· ένσταση καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος. Ο πρωτοφειλέτης μπορεί να παρεμβληθεί στην εξωτερική σχέση μεταξύ εκδότη εγγυητικής επιστολής (τράπεζας) και υπέρ ου η εγγυητική επιστολή (δανειστή). Διευκολύνσεις μεταβίβασης στοιχείων του ενεργητικού της περιουσίας του οφειλέτη.

 

 

Σύνδεσμος

 
ΠΠρΑθ 1112/2021 - Πλήρες κείμενο