Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομοθεσία


 

31 Μαρ 2020

ΠΝΠ της 30.03.2020: Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η ΠΝΠ της 30.03.2020 (ΦΕΚ Α΄ 75/30.03.2020) με τίτλο: «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις». Με την άνω ΠΝΠ λαμβάνονται έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19. Αυτά συνίστανται, μεταξύ άλλων, στη αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων κατά 75 ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία επί εκάστου αξιογράφου για το διάστημα από τις 30.3.2020 έως και 31.05.2020 των επιχειρήσεων που, είτε έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους κατ' εφαρμογή κανονιστικών πράξεων της Διοίκησης, είτε έχουν πληγεί δραστικά από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και αυτών που θα συμπεριληφθούν στις άνω πράξεις εντός του μηνός Απριλίου 2020. Παράλληλα, περιλαμβάνει ρυθμίσεις για την παράταση ή αναστολή συγκεκριμένων προθεσμιών του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. Περαιτέρω, προβλέπεται η έκτακτη οικονομική ενίσχυση προσωπικού νοσοκομείων, κέντρων υγείας και άλλων δομών του Υπουργείου Υγείας καθώς και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ίση προς το ήμισυ του καταβαλλομένου μηνιαίου βασικού μισθού. Πέραν αυτών, για τους αυτοτελώς απασχολουμένους και ελεύθερους επαγγελματίες προβλέπεται η μείωση των ασφαλιστικών τους εισφορών κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), εφόσον καταβάλλουν εμπρόθεσμα τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές περιόδου απασχόλησης μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου του έτους 2020. Επιπλέον, με απόφαση του Υπουργού Υγείας συστήνεται και λειτουργεί Εθνικό Μητρώο Ασθενών από τον κορωνοϊό COVID-19, όπως ειδικότερα προβλέπεται στις οικείες διατάξεις.

 

 

Σύνδεσμος

 
ΠΝΠ της 30.03.2020 - Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις